San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 109, 66


San Jose Chong Cong


Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu t́nh với chúng tôi:

- Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
- Để thắp lên những ngọn nến, đ̣i hỏi MÔI TRƯỜNG SẠCH, CHÍNH QUYỀN MINH BẠCH cho Việt Nam.
- Để phản đối Việt cộng liên tục dùng vũ lực cướp đất, cướp nhà của người dân nghèo Việt Nam, liên tục giết hại công dân Việt Nam.
- Để phản đối Việt cộng bắt giam vô cớ các anh chị em yêu nước, đấu tranh cho tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lănh thổ.
- Để áp lực Formosa phải rời khỏi Việt Nam sau khi làm sạch môi trường và bồi thường thỏa đáng cho dân tộc Việt Nam.
- Để phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Đảo Việt Nam. Chúng ta có phản đối mạnh mẽ, quốc tế mới có lư do can thiệp cứu giúp chúng ta.

San Jose:
Thời gian: 6PM - 8PM, thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, 2018.
Địa điểm: San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA95111.
Free Parking: 55 North 5th Street - nằm giữa 2 đường Santa Clara và St. John.

Paris tuần lễ thứ 66:
Thời gian: 11AM - 12:30PM, thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, 2018.
Địa điểm: Place du Trocadéro- Paris 16 ( Công Trường Nhân Quyền) Métro: Trocadéro

San Jose Liên lạc: Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:
- Trần Long, Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Phone: 408-515-2797.
- Nguyễn Đ́nh Lê, Hội Đại Học CTCT Đà Lạt. Phone: 408-666-6553
- Thiên Thanh. Phone: 408-806-7509
- Hoàng Lan, Nhóm Vietlist.us. Phone: 858-617-9562

Lực lượng Hổ trợ:
- Trần Song Nguyên, Hội Biệt Động Quân
- Chị Minh Ngọc, Cờ Vàng
- Chị Phan Hà, Uỷ viên Thư viện Milpitas
- Chị Nguyễn Mạnh Hiền, Hôị Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc Cali
- Jenny Quan
- Thủy Vũ
- Anh Tài Trần, SQ Thủ Đức
- Anh Cơ Nguyễn, Quân Cảnh
- Anh Thâu Nguyễn, Cựu Sĩ quan QLVNCH
- Anh chị Hai Bắc Kỳ

Paris Liên lạc:
- Phan Lâm Khanh (06 61 82 89 25)
- Nguyễn Sơn Hà: TTK/VPLL ( + 33 1 39 84 93 10 - 06 95 62 23 98 )

Kính gởi quư đồng hương xem một số h́nh ảnh tuần qua: (Kinh mời vào Vietlist. us để xem toàn bộ, kể cả h́nh ảnh)

H́nh ảnh San Jose:


San Jose Chong Cong

Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại th́ nhu nhược, bán nước,
đối nội th́ tàn ác và hà khắc với nhân dân.