Thân Mẹ

Thơ: Lệ Quyên
Ảnh: Khuyết danh
Nguyễn Tuấn đàn và hátĐôi chân Mẹ đă mỏi
Mỗi đêm trời vào đông
Mỏi chân lại đau lưng
Bàn tay Mẹ ê buốt
Bao đêm trường thức suốt
Suy tính chuyện tương lai
Mẹ vượt dặm đường dài
Ngày mai c̣n phía trước
Đôi chân Mẹ lê bước
Được mấy bước nữa con
Mong cho Mẹ măi c̣n
Cùng con ngàn dặm bước