Thương Quá Cánh C̣ BayNhạc: Thiên-Anh
Ḥa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư