Results 1 to 5 of 5

Thread: Video & Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu có thể khởi công cuối năm 2022

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,095

  Video & Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu có thể khởi công cuối năm 2022

  Ban quản trị Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu vừa thông báo về "cột mốc quan trọng" của dự án, khi đă được Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị để xây dựng Viện Bảo Tàng tại đường Donald, Footscray.

  Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VBT) nhấn mạnh đây là một thành tựu đáng kể v́ đó là một cột mốc quan trọng trong công tŕnh xây dựng VBT.

  Trong thông báo của VBT, sau tiến tŕnh tham khảo chi tiết với cư dân trong vùng, vào thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022, Hội đồng thành phố Maribyrnong đă biểu quyết thông qua với tỷ lệ tuyệt đối chấp thuận cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị cho VBT.

  Với giấy phép này, VBT sẽ đáp ứng các yêu cầu để được hoàn tất việc mua đất của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và nhận được trợ cấp của chính phủ, đồng thời có thể khởi công xây dựng vào cuối năm nay, hoàn thành một trong những mục tiêu mà công tŕnh đă hoạch định.

  Giám đốc điều hành VBT, ông Đỗ Hạnh khẳng định tầm quan trọng của việc thông qua giấy phép thiết kế, v́ công tŕnh phải đáp ứng được tất cả các điều kiện về môi trường, không gian xung quanh, ư kiến của cư dân, yêu cầu của hội đồng địa phương.

  Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đồng hương, giấc mơ Viện Bảo Tàng đang dần trở thành sự thật. Ông nói thêm đây là nỗ lực làm việc liên tục trong nhiều tháng qua của ban quản trị và các thành viên liên quan, hiện thực về một bảo tàng mang dấu ấn người Việt tại Úc đă rất rơ ràng.

  "Đây không c̣n là giấc mơ trên giấy tờ nữa, mà là chương tŕnh chúng ta có thể đạt được, nay có thể theo tiến tŕnh đề xây cất VBT, một thực tế có thể thực hiện được bằng ngân sách được cấp," ông Hạnh nói.

  * SOURCE: https://www.sbs.com.au/language/viet...2022/4gv4dht1k

  * C̣n nhiều Video tại Link: https://www.youtube.com/channel/UCbk...top&fbclid=IwA

 2. #2
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,095

  Tiến tŕnh tu chính nội quy CĐNVTD Victoria năm 2019

  Kính thưa quư vị,

  Trong mấy tháng qua tại Victoria có một số tin qua lại trên điện thư và FaceBook liên quan đến việc tu chính Nội Quy CĐNVTD Vic năm 2019 do Phượng Vỹ và BCH thực hiện không đủ túc số 50 người, đưa đến nhiều dư luận mang tính cách hoang mang và bất lợi không cần thiết cho sự đoàn kết của khối người Việt trong cộng đồng và nhất là dự án Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do ÚC (VBT).

  Tháng 6 năm nay, BCH CĐNVTD Vic đương nhiệm gởi đến đồng hương Victoria một bản thảo tu chính Nội Quy, nhưng tiến tŕnh này bị chất vấn là đă được soạn thảo dựa trên bản Nội Quy 2019 không hợp lệ, không đủ túc số 50 người mà Phượng Vỹ đă đăng bộ. Trong mấy tuần gần đây, việc tu chính năm 2019 không đủ túc số bị tranh căi sôi nổi và Phượng Vỹ là mục tiêu, bị cho rằng cố t́nh vi phạm, không dám nhận lỗi hay bao che, phe nhóm.

  Theo Nôi Quy, tu chỉnh Nội Quy cần phải có đủ 50 đồng hương tham dự trong buổi Tu chỉnh Nội Quy, rất tiếc là tu chính Nội Quy năm 2019 không đủ túc số 50 người nên việc Tu chỉnh Nội Quy không thể thực hiện được. Phượng Vỹ đă gởi đến ông Chủ Tịch vào tháng tư năm nay, giải thích tại sao không đủ túc số, và Phượng Vỹ không đươc nhận lời phúc đáp từ ông Chủ Tịch CĐNVTD Vic.

  Như Phượng Vỹ đă tŕnh bày trên Đài phát thanh 2VNR, để làm sáng tỏ vấn đề và tránh khỏi những dư luận làm hoan mang trong cộng đồng, Phượng Vỹ sẽ tŕnh bày những diễn tiến của việc tu chính năm 2019 và Phượng Vỹ mong quư đồng hương biết rơ thêm vấn đề nầy.

  Việc tu chính nội quy năm 2019 bao gồm việc thêm vào Nội Quy hiện hành lúc đó, một chương mới, Chương VI, để thành lập cơ chế luật pháp cho việc xây dựng và điều hành Viện Bảo Tàng.

  Chương VI bao gồm:

  1. BCH CĐNVTD có quyền hạn ǵ trong Hội Đồng Quản Trị và điều hành VBT

  2. Quan điểm lập trường của VBT phải theo đúng chủ trương và đường lối của CĐNVTD Vic

  3. Lấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng của Viện Bảo Tàng

  Căn cứ vào cố vấn Phượng Vỹ nhận được gần đây, họ đă đọc kỹ và nghiên cứu, th́ cả hai bản Nội Quy 2012 và 2019 đều không có điều khoản nào yêu cầu BCH phải tu chính Nội Quy th́ mới có thể thành lập VBT, nếu những việc BCH thực hiện đúng theo mục đích của Nội Quy. Việc thành lập VBT chắc chắn là đúng theo mục đích Nội Quy. V́ thế, VBT đă được thành lập một cách hợp lệ - cho dù có tu chính hay không tu chính Nội Quy.

  Tuy nhiên, Phượng Vỹ đă tu chính Nội Quy năm 2019. Trong tiến tŕnh tu chính, một trong những điều kiện là phải có một phiên họp đặc biệt với ít nhất là 50 người tham dự (Điều lệ 24), và phải được 2/3 số người tham dự biểu quyết và thông qua (Điều lệ 25). Phiên họp đặc biệt ngày 29/6/019 đă không đủ túc số 50 người.

  Khi hiểu ra việc này vào tháng Tư năm nay, 2022, Phượng Vỹ đă thông báo đến ông Chủ Tịch CDNVTD Vic qua email. Phượng Vỹ giải thích lư do tại sao Phượng Vỹ không hiểu Điều 24 cần áp dụng cho việc tu chính, mà Phượng Vỹ hiểu rằng những điều kiện để tu chính Nội Quy được nằm trong Điều lệ 25, và đă thực hiện đúng theo những điều kiện đưa ra trong Điều lệ này (xin xem ghi chú). Trong email gởi ông Chủ Tịch, Phượng Vỹ đă ghi nhận sơ sót và sẽ làm những ǵ cần thiết nếu BCH cần.

  Việc có bản Nội Quy hợp lệ là việc cần làm v́ bản Nội Quy năm 2019 Phượng Vỹ đă đăng bộ. Để hợp thức hoá NQ 2019, CĐ cần một phiên họp với 50 người tham dự biểu quyết và đồng thuận hoặc không đồng thuận.

  Sự khác biệt giữa hai bản Nội Quy năm 2019 và năm 2012 là Chương VI.

  Chương VI, chưa hề hiện hữu trước khi việc tu chính Nội Quy năm 2019 được thực hiện. Nếu Chương VI không c̣n hiện hữu, những ràng buộc giữa CĐNVTD Vic và VBT không c̣n hiện hữu và VBT có thể độc lập.

  Một lần nữa Phượng Vỹ gởi lời ghi nhận sơ sót này, và cám ơn BCH CĐNVTD Vic trong nỗ lực giải quyết vấn đề này.

  Trong vài bài kế tiếp, Phượng Vỹ sẽ tŕnh bày những công việc kế tiếp liên quan và xoay quanh tiến tŕnh thành lập một Viện Bảo Tàng trong nhiều năm qua.

  Phượng Vỹ
  04/08/2022

  Ghi chú:

  ĐIỀU 24. Số thành viên tham dự đại hội

  Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.

  ĐIỀU 25. Tu chính nội quy

  Tuỳ theo nhu cầu, BCH CĐ có thể thành lập một Ban Tu chính độc lập để sửa đổi các điều khoản của nội quy hiện hành cho phù hợp sự phát triển chung.

  25.1. Bản tu chính nội quy phải được công bố trên báo chí Việt Ngữ ít nhất 4 tuần trước ngày Đại hội để mọi người có thời gian tham khảo.

  25.2. Bản Tu chính Nội quy sẽ trở thành Nội quy chính thức khi được 2/3 số thành viên bỏ phiếu thuận trong một Đại hội Tu chính.

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/835-835
  Last edited by Sydney; 05-08-2022 at 09:01 AM.

 3. #3
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,095

  trả lời phỏng vấn của Đài truyền h́nh SBS NEWS SHOW

  Ông Đỗ Hạnh - Giám Đốc Điều hành Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do trả lời phỏng vấn của Đài truyền h́nh👇 SBS NEWS SHOW, Chủ Nhật ngày 31/07/2022
  [ https://www.facebook.com/VietMuseumA...GK0T-GK1C-GK2C
  Last edited by Sydney; 09-08-2022 at 11:09 PM.

 4. #4
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,095

  Viện Bảo Tàng Việt Nam tại Victoria - Ước mơ một Viện Bảo Tàng của người Việt từ hơn 2 thập niên qua đến năm 2019

  Viện Bảo Tàng Việt Nam tại Victoria - Ước mơ một Viện Bảo Tàng của người Việt từ hơn 2 thập niên qua đến năm 2019

  Trong khoảng thời gian 2005, ông Nguyễn Thế Phong được tiến sĩ giảng viên viện Đại học RMIT Des Cahill, phụ giúp t́m hiểu và cố vấn cho việc xây dựng viện bảo tàng/trung tâm sinh hoạt cho Cộng Đồng. Lúc đó, những sự bàn thảo xoay quanh việc xin một lô đất ở Maribyrnong (lúc đó trực thuộc của bộ Quốc Pḥng liên bang, Dept of Defence).

  Ông Des cho biết khu đất này ngày xưa là hăng kho đạn, sẽ được chuyển nhượng từ liên bang đến tiểu bang trong thời gian sắp tới. Nếu Cộng Đồng chúng ta có một lô để xây Viện Bảo Tàng, th́ Viện Bảo Tàng có thể sẽ là một địa điểm du lịch, “Bộ mặt Á Châu của thế kỷ 21 - An Asian face in the 21st century” cho vùng miền tây, là một phần của chuyến du lịch trên ḍng sông Maribyrnong bao gồm những địa điểm du lịch như cầu Bolte, hải cảng Melbourne/Port of Melbourne, Đài tưởng niệm cầu Westgate/ Westgate Bridge Memorial, Trường đua ngựa Flemington/Flemington Racecourse, khu dự trữ những di sản quân đội và công nghiệp Jack’s Magazine, Pipemakers’ Park living museum/Viện bảo tàng sống Pipemakers’ Park và kết thúc chuyến du lịch tại nhà hàng Angler’s Tavern. Tất cả những địa điểm này đều nằm trên ḍng sông Maribyrnong, tạo nên một chương tŕnh thu hút khách du lịch trên ḍng sông, cho vùng Maribyrnong.

  Những suy nghĩ này cũng được công ty kiến trúc giúp một bản vẽ rất ư nghĩa (Xin xem Phụ lục 1). Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó ông Des có việc khác và không giúp Cộng Đồng được. Đồng thời, cô kiến trúc sư giúp Cộng Đồng lúc đó cũng nhận được công việc ở nước ngoài và dự án này tạm ngưng lại.

  Đến năm 2014, dưới sự lănh đạo của ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Bon, Cộng Đồng chúng ta thành lập một chương tŕnh sinh hoạt đánh dấu 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, có 10 dự án. Một trong 10 dự án là xây Viện Bảo Tàng & Trung Tâm Sinh Hoạt tại Đền Thờ Quốc Tổ. Trong thời gian này, Cộng Đồng được 2 công ty kiến trúc cung cấp 2 bản thiết kế (design). Một trong hai bản thiết kế đă được Ban Chấp Hành lúc đó dùng để vận động chính phủ Tự Do tiểu bang và đảng đối lập trong cuộc bầu cử tiểu bang 2014 (xin xem Phụ lục 2). Tuy nhiên, chỉ có đảng Lao Động đối lập hứa sẽ ủng hộ 100,000 đô la để thực hiện một dự án khả thi cho Viện Bảo Tàng nếu đắc cử. Và đảng Lao Động đắc cử năm 2014.

  Đến cuối năm 2015, ông Nguyễn Văn Bon từ chức vai tṛ chủ tịch CĐNVTD Victoria, và Phượng Vỹ trong vai tṛ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, theo Nội Quy, nhận vai tṛ Chủ Tịch từ lúc đó cho đến hết nhiệm kỳ 2013-2016, tháng 9 năm đó. Sau đó Phượng Vỹ và liên danh Phục Vụ ứng cử nhiệm kỳ 2016-2019 và được đồng hương tín nhiệm và được đắc cử.

  Đầu năm 2016, Ban Chấp Hành thực hiện việc chọn lựa một cơ quan để thực hiện dự án khả thi. Trong 3 cơ quan Ban Chấp Hành gởi đơn yêu cầu, cơ quan Impact Consulting Group đă được chọn để thực hiện dự án khả thi. Họ bắt đầu công việc vào tháng 8 năm 2016. Trong tiến tŕnh thực hiện dự án này, cơ quan Impact Consulting đă tổ chức những cuộc tham khảo ư kiến của cộng đồng, gặp những đồng hương, thương gia để xin ư kiến của họ cho một viện bảo tàng.

  Bản tường tŕnh khả thi bao gồm nhiều điều, và có hai điều cần được lưu ư:

  1. Bản khảo sát môi trường (Environmental scan) - Bản tường tŕnh này cho biết và so sánh những viện bảo tàng đa văn hoá tại Victoria, sự h́nh thành, chi phí, gây quỹ, điều hành, v.v., giúp Ban Chấp Hành có thêm khái niệm về cách thực hiện và điều hợp một dự án như này cho người Việt.

  2. Bản thiết kế chức năng (Functional design) - Bản tường tŕnh này cho biết những nhu cầu cần thiết của một viện bảo tàng, ví dụ chỗ triển lăm, khu vực đền thờ Tổ, nơi dự trữ những di vật triển lăm, nhà bếp, văn pḥng, v.v., dựa theo những yêu cầu của đồng hương qua những buổi tham khảo ư kiến đồng hương, và ước lượng chi phí.

  Bản tường tŕnh dự án khả thi tương đối dài và bao gồm tất cả những ǵ Ban Chấp Hành yêu cầu thể theo những điều kiện đặt ra lúc đầu.

  Tất cả những hồ sơ trên được hoàn tất vào tháng 5 năm 2017.

  Một trong những điều bản khả thi cho thấy, một viện bảo tàng có thể hoạt động lâu dài, cần được xây ở một địa điểm gần những phương tiện giao thông công cộng dễ dàng cho khách thăm viếng, có thể tạo ra nguồn thu nhập tài chính khi gần trung tâm thương mại, các trường tiểu, trung và đại học để học sinh, sinh viên có thể đến thăm viếng, tham khảo học hỏi theo nhóm, hay nhận những dự án giáo dục của các cấp chính phủ, đóng góp vào chương tŕnh giáo dục tiểu bang. VBT có thể trở thành một địa điểm du lịch văn hoá của thành phố địa phương và tiểu bang khi nằm trong lịch tŕnh danh lam thắng cảnh đa văn hóa và giống như các VBT đa văn hoá bạn của chính phủ tiểu bang.

  Một điều quan trọng trong việc tham khảo ư kiến đồng hương, là Viện Bảo Tàng cần có một hội trường lớn để tổ chức những sinh hoạt tạo ra nguồn tài chánh như sinh hoạt xă hội hay văn hoá, v.v., cũng như có thể là một trung tâm sinh hoạt cho các cộng đồng bạn sử dụng trả lệ phí.

  V́ những lư do trên, Ban Chấp Hành quyết định đi t́m những địa điểm khác để xây dựng Viện Bảo Tàng. Và đất Đền Thờ Quốc Tổ không c̣n là một địa điểm phù hợp nữa.

  Trong nhiều tháng sau đó, Ban Chấp Hành đă đi t́m kiếm xem rất nhiều địa điểm tại Brimbank, Maribyrnong và có những buổi gặp gỡ với Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Yarra và Dandenong. T́m kiếm địa điểm ở HĐTP Maribyrnong có nhiều lợi điểm nhất v́ HĐTP đă thông qua một kiến nghị do cựu nghị viên Nam Quách khởi xướng khi anh là Thị Trưởng nhiệm kỳ 2012-2016; là ban điều hành HĐTP cần giúp CĐNVTD Victoria kiếm một địa điểm thích hợp để xây viện bảo tàng (Xin xem Phụ lục 3).

  Ban Chấp Hành cùng cô nghị viên Cúc Lâm và một số vị lănh đạo tôn giáo, thương gia đă đến xem ít nhất là 7 địa điểm chung quanh vùng Maribyrnong ṛng ră hơn một năm trời. Cuối cùng họ đề nghị địa điểm 220 Barkly St, Footscray để cho mướn dài hạn. Địa điểm này được nghị viên Cúc Lâm hỗ trợ rất nhiều cũng như nghị viên trẻ Gina Huỳnh giúp đỡ.

  Vùng Footscray lúc đó đang thực hiện một trung tâm giáo dục toàn cầu cho thế hệ tương lai tại vùng Footscray bao gồm lớp trẻ, tiểu học, trung học và đại học (Footscray Learning Precinct) và bệnh viện Footscray (Footscray Hospital), nên có một Viện Bảo Tàng gắn liền với những công tŕnh này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho HDTP và Viện Bảo Tàng. Những thành viên dự án Viện Bảo Tàng lúc đó liên lạc và giới thiệu Viện Bảo Tàng đến những người chịu trách nhiệm để đưa Viện Bảo Tàng vào trong kế hoạch của họ.

  Nhờ đă có một địa điểm được HĐTP hỗ trợ, Ban Chấp Hành lúc đó dưới sự điều hành của Phượng Vỹ, việc vận động chính phủ và đối lập tiểu bang tương đối dễ thuyết phục hơn so với nếu không có địa điểm. Tháng 10 năm 2018, ông Thủ Hiến tiểu bang đến tham dự lễ Tết Trung Thu của Cộng Đồng được tổ chức tại Footscray, hứa ủng hộ 750 ngàn đô la (với điều kiện Cộng Đồng phải chi phí một số tiền tương đương) cho dự án Viện Bảo Tàng, và thêm 1.8 triệu đô la nếu đắc cử. Ngày 8/12/2018, sau cuộc bầu cử tiểu bang Victoria, tân bộ trưởng Đa Văn Hoá tiểu bang ông Richard Wynne đến địa điểm dự trù sẽ xây Viện Bảo Tàng, 220 Barkly St Footscray, tuyên bố chính phủ tiểu bang sẽ tài trợ dự án này với tổng số tiền 4.45 triệu đô la (tính luôn số tiền 750 ngàn và 1.8 triệu đô la).

  Trong thời gian này, Ban Chấp Hành làm việc cùng HĐTP để bàn thảo chi tiết mướn địa điểm trên. Cũng nên nhắc thêm, từ năm 2016, Ban Chấp Hành bắt đầu khởi xướng và bao gồm những triển lăm cho và liên quan đến Viện Bảo Tàng vào các chương tŕnh và lịch tŕnh sinh hoạt Cộng Đồng như Hội Chợ Tết, thành lập tiểu bang, những nhóm nhỏ để thực hiện quảng bá về Viện Bảo Tàng.

  Vào đầu tháng Hai năm 2019, dân biểu liên bang vùng Maribyrnong ông Bill Shorten, Lănh tụ Đảng Đối Lập Liên Bang lúc bấy giờ, đến tham dự lễ Thượng Kỳ đầu Xuân tại HĐTP Maribyrnong, tuyên bố hứa sẽ ủng hộ số tiền hỗ trợ tượng tự như của chính phủ tiểu bang cho dự án, nếu đắc cử cuộc bầu cử liên bang năm đó. Một yếu tố quan trọng giúp Cộng Đồng chúng ta nhận được sự hứa hẹn này, là do hơn 11,000 chữ kư hỗ trợ dự án Viện Bảo Tàng gởi đến dân biểu liên bang Tim Watts, dân biểu địa điểm Viện Bảo Tàng lúc bấy giờ.

  Ông Tim Watts yêu cầu Cộng Đồng bày tỏ sự hỗ trợ dự án qua h́nh thức thỉnh nguyện thư 5,000 chữ kư. Những thành viên Uỷ ban Viện Bảo Tàng của CĐNVTD Victoria phối hợp với các hội đoàn đoàn thể, tôn giáo, thương gia, v.v., xin chữ kư tại Victoria trong những ngày Hội Chợ Tết. Về cấp liên bang, ông Nguyễn Văn Bon, lúc đó là Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu, đă điều hợp xin sự hỗ trợ của các tiểu bang và lănh thổ. Chưa đầy 3 tuần, chúng ta đă có hơn 11,000 chữ kư ủng hộ dự án Viện Bảo Tàng, nhiều hơn sự yêu cầu của dân biểu gấp hai lần. Tất cả những hồ sơ chữ kư đă được Uỷ ban Viện Bảo Tàng trao cho dân biểu Tim Watts. Ông Tim Watts đă tŕnh bày việc này tại Quốc Hội liên bang năm đó.

  Sau đó, CĐNVTD Úc Châu, phối hợp với các Cộng đồng người Việt các tiểu bang và lănh thổ, vận động chính phủ liên bang với số tiền 5 triệu. Vừa có địa điểm xây dựng vừa có sự hứa hẹn của Đảng Đối Lập liên bang, việc vận động chính phủ liên bang phần này dễ dàng hơn so với việc nếu không có hai yếu tố trên, đặc biệt là lời hứa của vị Lănh tụ Đảng Đối Lập Liên Bang.

  Một tuần trước ngày bầu cử năm 2019, một số dân biểu đảng Tự Do Liên Bang đến Đền Thờ Quốc Tổ tuyên bố sẽ ủng hộ dự án 5 triệu đô la nếu chính phủ Tự Do đắc cử. Và đảng Tự Do được tái đắc cử năm 2019.

  Sau cuộc bầu cử liên bang năm 2019, tổng số tiền ủng hộ cho Viện Bảo Tàng là 9 triệu bốn trăm năm chục ngàn đô la.

  Thưa quư đồng hương, đó là sơ lược lịch sử của một giấc mơ mong muốn có một viện bảo tàng, một nơi ghi lại hành tŕnh t́m tự do, tiến tŕnh hội nhập, những đóng góp của người Việt nhiều thế hệ là một việc kéo dài bao nhiêu năm và đầy công sức của biết bao người. Viện Bảo Tàng lưu lại những kinh nghiệm, những câu chuyện của thế hệ thứ nhất cho các thế hệ mai sau, cả người Úc gốc Việt, những con cháu có cha hoặc mẹ ông bà không thuộc gốc Việt, và những cộng đồng sắc tộc hay chính mạch khác.

  Qua những câu chuyện, những kinh nghiệm lưu lại, Viện Bảo Tàng sẽ đóng vai tṛ quan trong trong trang sử di dân cận đại của nước Úc. Đây là một lư do quan trọng cả ba cấp chính quyền đại diện trong một xă hộ dân chủ, HDTP, chính phủ Lao Động tiểu bang, và chính phủ Tự Do liên bang, đều hỗ trợ dự án này với một ngân quỹ khá lớn so với những dự án đa văn hoá tương tự.

  Phượng Vỹ không nhắc tên rất nhiều quư vị v́ việc này chắc được Ban Quản Trị, Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng nghiên cứu và thực hiện th́ đúng và đầy đủ hơn. Phượng Vỹ chỉ nêu lên một số dân biểu nghị viên liên quan đến những mấu chốt thời gian quan trọng.

  Phượng Vỹ gởi đến quư đồng hương để mong chúng ta có thể hiểu rơ hơn về giấc mơ, ước mơ chung này.

  Ghi chú: Ban Quản Trị và Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng đă vận động thành công với Đảng Đối Lập Liên Bang trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022 với số tiền là 4 triệu bảy trăm ngàn đô la.

  Phượng Vỹ
  13/8/2022 

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/16-links/844-844
  Last edited by Sydney; 15-08-2022 at 09:05 PM.

 5. #5
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,095
  Phụ lục 1: Thiết kế sơ khởi concept design trên đất trực thuộc bộ Quốc Pḥng chính phủ liên bang (Dept of Defence) vùng Maribyrnong (2005)

  Phụ lục 2: Thiết kế sơ khởi/ concept design giúp việc vận động năm 2014

  Phụ lục 3 - Kiến nghị yêu cầu Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong do nghị viên Nam Quách đưa ra và được thông qua (tháng 9 năm 2016)


  * Xem h́nh tại Link: http://www.lyhuong.net/au/index.php/16-links/844-844

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •