(Sacramento, CA) Trong tinh thần tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6, Dân Bỉểu Janet Nguyễn đệ tŕnh Nghị Quyết (Assembly Concurrent Resolution) ACR 134 vinh danh ngày 19 Tháng 6 là ngày Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa. Nghị Quyết ACR 134 đặc biệt tưởng nhớ những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đã chiến đấu dũng cảm trong cuộc chiến Việt Nam và vinh danh những người c̣n sống, những nhà hoạt động, và những chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền.

Là người con của chiến sĩ VNCH, Dân Biểu Janet Nguyễn luôn ghi nhớ và hiểu được sự quan trọng ǵn giữ tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6 cho thế hệ sau. V́ vậy, hàng năm Dân Biểu Janet Nguyễn đều đệ tŕnh nghị quyết vinh danh như: SCR (Senate Concurrent Resolution) 165 năm 2016, SCR 6 năm 2017, SCR 87 năm 2018, ACR (Assembly Concurrent Resolution) 72 năm 2021, và ACR 134 năm 2022 đă thông qua Hạ Viện và hiện đang chuyển qua Thượng Viện. Rất tiếc, trong năm 2019-2020 khi Dân Biểu Janet Nguyễn vắng mặt tại Quốc Hội đă không có dân cử nào tại Quốc Hội thông qua Nghị Quyết vinh danh tưởng nhớ.

“Nghị quyết toàn tiểu bang này vinh danh tất cả thành viên can đảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, những người đă hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam,” Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu. “Trong sự can đảm Quân Lực VNCH đă cùng sát cánh với hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ, những người cùng chia sẻ niềm tin yêu tự do và dân chủ đă chiến đấu một cách can đảm để bảo vệ những nguyên lư này. Sự phục vụ và ḷng dũng cảm của họ không thể bị lăng quên!”

Trong cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Bắc Việt đã có khoảng 250,000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đă hy sinh. Ngoài ra, c̣n có hơn 1 triệu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 300,000 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương trong cuộc chiến.

Ngày nay, có khoảng 100,000 Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH cư ngụ tại tiểu bang California và sự liên hệ giữa các binh sĩ Việt Nam và binh sĩ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sát cánh trong các tổ chức Cựu Chiến Binh. Hàng năm, người Việt tị nạn khắp nơi đều có những buổi tổ chức trang trọng trong Ngày Quân Lực 19 tháng 6, để vinh danh, tưởng nhớ, và ghi ơn những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam. Và chúng ta không thể quên những anh hùng chiến sĩ này đã để lại những trang sử hào hùng và những hình ảnh kiêu hùng cho con cháu chúng ta.

* SOURCE: http://www.vietvungvinh.com/2022/06/...uyet-vinh.html