MỐI QUAN TÂM CỦA TNS NGÔ THANH HẢI VỀ NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT NAM Ở THÁI LAN

Sau gần 3 năm kiên tŕ vận động,mặt dù gặp sư đánh phá nhưng ất cả hồ sơ của hầu hết 50 đồng bào trong đợt đầu tiên của chương tŕnh “Bảo Lănh Tư Nhân” (Private Sponsorship) của tổ chức VOICE Canada đều đă được Bộ Di Trú Canada phỏng vấn, hiện đă và đang lần lượt đến Canada định cư. Hiện nay, c̣n gần 2000 đồng bào tị nạn VN tại Thái Lan, đây là mối quan tâm của TNS Ngô Thanh Hải.