Results 1 to 3 of 3

Thread: Chương tŕnh Không Hẹn 99 & Khi con Tốt qua sông

 1. #1
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,888

  Chương tŕnh Không Hẹn 99 & Khi con Tốt qua sông

  Chương tŕnh Không Hẹn 99 & Khi con Tốt qua sông  Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu năm 2020 được coi là cuộc bầu cử dân chủ nhất trong lịch sử Bầu Cử của Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu, nhưng đă trở thành phi dân chủ và phi lư chỉ v́ hai vị chủ tịch trong tám vị chủ tịch Cộng Đồng không chấp nhận kư tên vào bản thông báo kết quả bầu cử và Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang và cũng lại nghịch lư thay là hai vị này đă không có phản đối ǵ về kết quả bầu cử trong ngày bầu cử và dẫn đến việc truất phế hai vị Tân Chủ tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang. Thông Báo truất phế dưới sự quyết định của:

  Chủ tịch Cộng Đồng ACT -Canberra
  Chủ tịch Cộng Đồng Victoria - Melbourne
  Chủ tịch Cộng Đồng Queensland - Brisbane
  Chủ tịch Cộng Đồng South Australia - Adelaide
  Chủ tịch Cộng Đồng Western Australia - Perth

  Ngược lại:

  Cộng Đồng NSW: Sydney không được quyền bỏ phiếu
  Cộng Đồng Wollongong: không chấp nhận cuộc bỏ phiếu kín
  Cộng Đồng Northern Territory - Darwin: không chấp nhận cuộc bỏ phiếu kín

  Ban Cố Vấn đă dựa theo nội quy là 2 phần ba số phiếu sẽ quyết định việc thay đổi nhân sự nầy.

  Chưa ai rơ được Bầu cử Cộng Đồng Liên Bang sắp tới vào tháng Sáu năm 2023 sẽ ra sao trong khi Cộng Đồng Liên Bang đang bị phân hóa tầm trọng. Từ nay đến tháng Sáu năm 2023 tuy không bao xa, nhưng thêm một ngày phân hóa là một ngày rạng nức, một ngày chia rẽ thêm, một ngày thêm đau thương cho Cộng Đồng chúng ta.

  Trước mắt chúng ta, vào tháng Chín năm nay, 2022, Cộng Đồng Victoria sẽ Bầu cử lại Ban Chấp Hành Cộng Đồng Victoria. Mỗi lá phiếu của đồng hương sẽ là một phần quyết định vào sự b́nh an của Cộng Đồng Victoria và Cộng Đồng Liên Bang vào tháng Chín nầy.

  Hy vọng rằng kết quả bầu cử của Cộng Đồng Victoria sẽ cứu văn được t́nh h́nh bất ổn của Cộng Đồng Victoria và Viện Bảo Tàng Việt Nam được xây cất như đă mong đợi và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự bất ổn, rạn nức của Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu và đem lại sự thái b́nh cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu hay nói cách khác là khi con Tốt qua sông hy vọng rằng ván cờ sẽ được thay đổi - The Table will be turned around!

  Mỗi lá phiếu của đồng hương sẽ góp tăng thêm nghị để con Tốt được qua sông!

  Tháng Chín năm 2022
  Người Tỵ Nạn 1982

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/bd/863-863

 2. #2
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,888
  Dear everyone,

  I wish to provide some context regarding claims of me breaching the VCA Vic electoral rules.
  You may be aware that the VCA Vic constitution does not stipulate if someone can notify their networks of their intention to stand, whether this notification comes in the form of phone calls, emails, texts or on Facebook.

  The Returning Committee (RC) issued Notice no. 1 on 4/8/2022 to invite everyone to nominate, but it did not set any rules about notifying others in advance of their nomination. Out of enthusiasm to serve I put out my banner stating my intention to nominate on 9/8/2022.

  On 12/8 the RT issued Notice No.2 stating no public campaigns is allowed until that candidateÂ’s nomination is approved. I contacted the RT President on the same day and informed him that I would take everything on my fb and put out a note on my fb that I followed official instructions and asked my network to wait until further advice from the RT. I did so on the same day. I then submitted my nomination on 18/8/2022.

  On 23/8 I was told after following up with the RT, that I was in breach of the election rules by some individuals who said that my banner was still on my fb after receiving instructions from the RT. I was instructed to provide proof that I have taken down what was on my fb on 12/8. I did so on that same day and was also told the RT would also seek proof from these individuals to the contrary.

  On 31/8/2022 I was summoned by the VCA Vic President to meet the VCA Vic President and Executive, the VCA Vic Prudential Advisory and RT to explain myself. This meeting took place on 1/9/2022.

  Similar to my situation where the Constitution did not state that I could not notify my intention to stand before submitting, the Constitution also does not state that the VCA Vic Executive and the Prudential Advisory can summon a candidate, but I duly complied. I turned up and provided the same evidence I provided the RT on 23/8.

  There was NO evidence from these individuals that I continued to have my banner on 14/8, that is after the Notice No.2 was issued. The VCA Vic President and Executive, the Prudential Council and the RT did not provide any evidence from the individuals either, but I was judged guilty and had to prove my innocence by providing evidence of my compliance.

  The fact that the Constitution did not say that I cannot alert people before formally nominating, the fact that the RT did not set out these rules in their Notice No.1, and the fact that I duly complied when the rules were set - cannot make me be in breach. I respect the RT and followed all the instructions promptly when they asked me. That did not make me in breach.

  My team and I are focussing on presenting ourselves to the community and seeking support to serve the community. Thank you for your patience and understanding.

  We respectfully invite you to cast your ballot on Sunday 18/9 at one of the polling booths.
  Diep Nguyen
  Restore and Progress Team
  5/9/2022

  * COPY FROM LY HUONG WEBSITE đŸ‘‡
  http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/860-860

 3. #3
  Member Sydney's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  3,888
  Liên Danh - Phục Hồi & Phát Triển - Tường tŕnh về cáo buộc vi phạm luật bầu cử Cộng Đồng NVTD Vic nhiệm kỳ 2022-2025

  Kính gửi toàn thể quư vị,

  Tôi xin mạn phép tŕnh bày diễn tiến liên quan đến việc cáo buộc tôi đă vi phạm các quy tắc bầu cử của Cộng đồng NVTD Victoria.

  Quư vị có lẽ biết rằng bản Nội Quy của Cộng Đồng NVTD Victora không có quy định hay cấm thành viên trong cộng đồng bày tỏ ư định của ḿnh ra ứng cử cộng đồng. Đồng thời những Thông báo Bầu cử đă phổ biến trên các phương tiện truyền thông như đăng trên web hay Facebook và gởi điện thư đều không nêu ra điều nầy.

  Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) đă gởi Thông báo số 1 vào ngày 4/08/2022 để kêu gọi và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng ra ứng cử, nhưng không đặt ra bất quy tắc nào về việc những ứng cử viên loan báo cho công chúng về ư định ứng cử của họ. V́ nhiệt t́nh, vào ngày 9/8/2022, tôi đă đăng trên Facebook của tôi ư định ra ứng cử trong nhiệm kỳ 2022-2025.

  Vào ngày 12/8, UBTCBC gởi ra Thông báo số 2 không cho phép bất cứ một h́nh thức vận động công khai nào cho đến khi đơn ứng cử của họ được Ủy Ban công bố chấp thuận.

  Tôi đă liên lạc UBTCBC ngay trong ngày, 12/08, và báo cho họ biết rằng tôi sẽ xóa tin tôi có ư định ra ứng cử đăng trên Facebook của tôi và đồng thời tôi đă gởi một tin ngắn cho họ biết tôi đă làm theo sự hướng dẫn như của Ủy ban đă yêu cầu. Vào ngày 18/08/2022 trước ngày hết hạn, chúng tôi đă gửi đơn ứng cử của liên danh Phục Hồi và Phát Triển cho Ủy ban.

  Vào ngày 23/08, UBTCBC đă cho tôi hay rằng một số thành viên trong cộng đồng đă cáo buộc tôi rằng những "quảng cáo" của tôi vẫn c̣n lưu giữ trên Facebook mặc dù tôi đă xóa hết đi. Tôi đă chứng minh cho UBBC là trên Facebook của tôi đă xóa đi ngay ngày hôm đó, 12/08, và UBBC cho tôi biết là họ cũng sẽ yêu cầu những người cáo buộc tôi phải cho bằng chứng là tin quảng cáo của tôi vẫn c̣n đăng trên Facebook của tôi.

  Vào ngày 31/8/2022, tôi nhận được thư của ông Nguyễn Văn Bon - Chủ tịch Cộng Đồng mời tôi đến tham dự một phiên họp do Ban Chấp Hành CĐNVTD Victoria, Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát (HĐCVGS) và UBTCBC triệu tập để trả lời về những cáo buộc tôi đă vi phạm nội quy bầu cử. Cuộc họp này diễn ra vào ngày 1/9/2022.

  Theo Nội Quy của Cộng Đồng NVTD Victoria không có quy định hay cấm tôi không thể thông báo ư định ứng cử của ḿnh trước khi nộp đơn và Nội Quy cũng không có quy định cho phép hay yêu cầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát triệu tập một phiên họp để xét xử một ứng cử viên như trường hợp của tôi. Tôi tin rằng UBBC được bầu ra là để lo những việc liên quan đến bầu cử chẳng hạn như nhận đơn, xét duyệt hay thi hành những thể thức bầu cử, những việc nầy đều do UBBC toàn quyền quyết định và thi hành và đây không phải trách nhiệm và bổn phận của của BCHCĐ và HĐTVGS, nhất là trong lúc bầu cử - tạm quyền (Care-taker). Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đáp lời yêu cầu và đến tham dự buổi họp đặc biệt nầy.

  Trong buổi họp, tôi đă chứng minh là tôi đă tŕnh bày với UBBC vào ngày 23/08 là tôi đă xóa những tin tuyên bố ứng cử của tôi trên Facebook. Ngược lại, những người cáo buộc tôi đă không trưng dẫn được một bằng chứng nào cho thấy tôi vẫn tiếp tục quảng bá trên Facebook của tôi sau ngày 12/08 trở đi, tức là sau khi Thông báo số 2 của UBBC đă gởi ra. Chính ông Chủ tịch và BCH Cộng Đồng, Hội đồng Cố Vấn và Giám Sát cũng như UBBC cũng đă không cho thấy bằng chứng ǵ để chứng minh rằng tôi đă không tuân theo Thông báo số 2 của UBBC.

  Nói tóm lại, Nội Quy không quy định rằng tôi không được phép loan báo cho mọi người ư định ra tranh cử trước khi chính thức nộp đơn ứng cử và UBBC đă không đưa ra quy tắc này trong Thông báo số 1 và sau khi Thông Báo số 2, tôi đă thi hành tất cả những hướng dẫn mà UBBC đă yêu cầu. Chiếu theo Nội Quy Cộng Đồng và Luật Lệ Bầu Cử, tôi đă không vi phạm nội quy hay luật lệ bầu cử như đă bị cáo buộc.

  Liên danh chúng tôi, Phục Hồi và Phát Triển, mong được tŕnh bày quan điểm, lập trường và nguyện vọng của chúng tôi trước Cộng Đồng và hầu mong được sự hỗ trợ của toàn thể quư vị để chúng tôi có cơ hội để Phục Hồi và Phát Triển Cộng Đồng chono-youtube-một ngày một tốt đẹp và tươi sáng hơn.

  Xin chân thành cám ơn sự kiên nhẫn và cảm thông của quư vị và chúng tôi rất mong nhận được lá phiếu tín nhiệm của quư vị vào Chủ Nhật 18/09 tại một trong những pḥng phiếu.

  Diệp Nguyễn
  Thụ Ủy Liên Danh Phục Hồi và Phát Triển

  * SOURCE: http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/860-860
  Last edited by Sydney; 09-09-2022 at 06:32 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 48
  Last Post: 02-03-2017, 02:38 AM
 2. Replies: 3
  Last Post: 10-12-2012, 10:34 PM
 3. “Cam kết không bán hàng Trung Quốc” th́ dẹp?
  By Đại Lăn in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 07-12-2012, 08:57 AM
 4. Replies: 3
  Last Post: 08-08-2011, 12:46 PM
 5. Nhạc Đấu Tranh: Trả Ta Sông Núi (Tŕnh bày: Nguyệt Ánh)
  By Phú Yên in forum Giao Lưu - Giải Trí
  Replies: 0
  Last Post: 03-10-2010, 11:38 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •