Không Hẹn 141: Nh́n lại cuộc bầu cử hội đồng Tư Vấn & Giám Sát/NSW* SOURCE: https://www.youtube.com/channel/UCbk...oSzTwjw/videos

------------------------

Đại Hội Cộng Đồng 30/07/2023

Một số điểm đáng chú ư trong cuộc bầu cử HĐTVGS và buổi ra mắt của liên danh “ Tương Lai” vào cuối tuần qua .

Về cuộc Bầu ra HĐTVGS

1 - người ra ứng cử thể hiện sự độc lập không nặng phe nhóm nhận được số phiếu cao
2 - những khuôn mặt mới được tín nhiệm cao hơn những người cũ và sinh hoạt lâu
3 - phiếu hội đoàn dành cho :

- Nhóm 1 là 218
- Nhóm 2 là 188

4 - những nhân vật suất hiện nhiều trên truyền thông trong thời gian sáo trộn cộng đồng ít phiếu hơn
5 - những màn chụp mũ phản tác dụng . Tạo thêm uy thế cho người bị xem là nạn nhân tṛ chụp mũ
Kết quả bầu ra ban Tân HĐTVGS có thể thấy lá phiếu hội đoàn lần này rất độc lập và thể hiện không bị áp lực nên đă bỏ phiếu cho cá nhân , nhiều hơn bỏ phiếu cho bên phía nào.

Về Liên Danh BCHCĐ:

Điều quan ngại là Ban Chấp Hành Cộng Đồng, hiện nay dù chỉ một liên danh nhưng có dấu hiệu vẫn không ổn định được lá phiếu ủng hộ của Hội Đoàn và theo quan sát th́ lá phiếu cá nhân lại có nhiều nghi kỵ .
Liên Danh “Tiến Lên” mặc dù ông Hà Cao Thắng đă đưa ra phương án hoạt động của liên danh nhưng mối quan tâm vẫn là Ban Chấp Hành mới có hay không đứng ra tổ chức lễ giỗ cho hai vị cố Tổng Thống mà chính yếu là Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm .

Nếu chúng ta quan sát trong phần chất vấn dễ nhận ra điều ấy. có lẽ vấn đề hơi tế nhị nên ông Thắng không trả lời khẳng định có hay không mà hơi ṿng vo nên nhiều nghi ngờ ư chí quyết tâm của ông Thắng , cũng không ít người nghi ngờ câu trả lời hơi tránh né và cho rằng ông Thắng hứa xuông và sẽ không thực hiện .

Nếu t́nh trạng nghi kị này kéo dài và loan tỏa tôi e rằng cuộc bầu cử Ban Chấp Hành sắp tới không mấy suông sẻ và sẽ mất nhiều thời gian và cộng đồng vẫn chưa thể ổn định nếu chưa thành lập được một ban Tân Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2023-2025

Bankstown 8/2023

https://www.facebook.com/10000394621...6764299798417/