BÀI VIII - THƠ NGŨ NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT


Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú Đường Luật là bài thơ gồm 8 câu, mỗi câu 5 chữ được làm theo luật thơ Đường Luật, cho nên c̣n gọi là Thơ Ngũ Ngôn Luật (Ngũ Ngôn Luật Thi).
Thơ Ngũ Ngôn Bát Cú Đường Luật giống như Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật nhưng mỗi câu đều bỏ đi hai tiếng đầu câu, chỉ c̣n lại năm tiếng sau cùng.
Về Niêm Luật Vần Đối th́ vẫn y như Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật.

Sau đây là bảng luật thơ:


1. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B (vần)
B - B - B - T - T (đối câu 4)
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 3)
T - T - B - B - T (đối câu 6)
B - B - T - T- B (vần) (đối câu 5)
B - B - B - T - T
T - T - T - B - B (vần)


Bài thơ thí dụ để minh họa:

DỞ DANG

Tí tách giọt mưa rơi
Ḷng thương nhớ một người
Niềm đau hoài chẳng cạn
Nỗi khỗ măi không vơi
Lá úa bay đầy ngơ
Hoa tàn rụng khắp nơi
T́nh đôi ta cách trở
Trọn kiếp dở dang rồi

Hoàng Thứ Lang


2. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:

B - B - T - T - B (vần)
T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T (đối câu 4)
B - B - T - T - B (vần) (đối câu 3)
B - B - B - T - T (đối câu 6)
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 5)
T - T - B - B - T
B - B - T - T - B (vần)


Bài thơ thí dụ để minh họa:

LỠ LÀNG

T́nh ta đă úa mầu
Vĩnh viễn phải xa nhau
Kẻ lấp hờn ngăn tủi
Người ôm thảm ấp sầu
Bồi hồi sa ngấn lệ
Thổn thức nhỏ ḍng châu
Đă lỡ làng duyên nợ
Ĺa tan mộng ước đầu

Hoàng Thứ LangLời bàn:
Từ đây trở về sau, chúng ta chỉ nghiên cứu để biết qua tất cả những thể Thơ Đường Luật mà không cần ưa thích cũng được.
Thơ Đường Luật chỉ có Thất Ngôn Bát Cú vần bằng là hay thôi.
Những thể khác hoặc v́ câu quá ngắn (như ngũ ngôn) hoặc v́ cách gieo vần quá trắc trở (như TNBC & NNBC vần trắc) nên nghe không êm tai.
Tóm lại chúng ta chỉ cần trau dồi tinh tường thể thơ TNBC/ĐL vần bằng th́ các thể khác chúng ta chỉ cần nh́n qua là làm được ngay.