Results 1 to 1 of 1

Thread: Chanh để pha nước uống, chanh c̣n dùng vào nhiều việc khác nữa...

 1. #1
  ĐíttàuĐítMỹ
  Khách

  Chanh để pha nước uống, chanh c̣n dùng vào nhiều việc khác nữa...

  Bản tiếng Anh Mỹ

  How to Use Lemons
  By Natalie Hernandez,  Besides making delicious lemonade, you can use lemons for multiple things.

  1. Clean graters - Cut a lemon in half and run the pulpy part over the grater, like your grating cheese. It will help remove and stuck on food in the crevices. It will remove any odors and leave behind a nice citrus scent. Rinse your grater and dry.
  Clean your coffee pot - In your coffeepot, place a couple lemon wedges, tablespoon of salt, and a couple of ice cubes. Swirl it around for a couple of minutes and it will help to remove any build up inside your coffee pot. Dump the mixture and rinse clean. Now your coffeepot should look like new!

  Chanh để pha với nước làm nước đá chanh, chanh c̣n dùng cho nhiều việc
  Chanh dùng làm sạch cái đồ mài: cắt chanh làm hai, mài lên cái đồ mài, làm như vậy nó sẽ đẩy đi thức ăn nằm kẹt ở những rănh, tẩy luôn mùi hôi, để lại mùi thơm của chanh, tráng rửa cái đồ mài, để ráo
  Chanh dùng để làm sạch b́nh cà-phê của máy nấu cà-phê: để vào b́nh cà-phê vài miếng chanh cắt h́nh tam giác, 1 muỗng canh muối, vài cục nước đá, quậy hổn hợp này vài phút, để những chất bám trong b́nh cà-phê tróc ra, đổ hỗn hợp này ra, tráng lại b́nh cà-phê bằng nước sạch cho đến khi b́nh sạch như mới  2. Garbage disposal - If your garbage disposal does not smell too friendly, then place half a lemon into it and turn it on. Allow it to run for a minute and then turn it off. You can take out any large chunks of lemon and discard them. It will leave your garbage disposal smelling fresh as it neutralizes bad smells.

  Kill fishy smells - When you are cooking fish, shrimp or any seafood, to help keep the fishy aroma at bay, toss a lemon half into the water if you are boiling it. If you are frying or baking your fish, squeeze a lemon onto your seafood before you cook it. This helps to enhance the seafood's flavor while neutralizing the fishy smell.

  3. Bloated - If you are feeling uncomfortably bloated, squeeze some lemon into a glass of water and drink. It will help to ease the discomfort quickly.

  4. Refrigerator - To help kill offending odors in your fridge, cut a lemon in half and place both halves in different areas in your fridge. It will help to neutralize bad odors and leave a pleasant citrus aroma.

  5. Un-clumpy rice - If you want perfectly cooked rice, add a spoonful of lemon juice to the boiling water just before you add the rice into it. You won't taste the lemon at all, and the rice will come out perfectly fluffy.

  6. Blemishes - Mix together equal parts of lemon juice with a toner, and then dab the mixture onto blemishes. Wait for about 10 minutes and then rinse. Your complexion will look brighter and clearer. Lemon is a natural bacteria zapper!

  7. Mouth wash - If you can handle it, try swishing put lemon juice around in your mouth and spit it out. It works great at removing bad breath. Then rinse your mouth with water and bad breath will be gone!

  Read more: How to Use Lemons | eHow.com
  http://www.ehow.com/how_4919438_use-...#ixzz0yuroDuzL


  How to Make Many Uses of Lemons
  By Sophia blooms,

  Make Many Uses of Lemons-How to Make Many Uses of Lemons

  The versatile use of lemons comes with a punch to many things. Try adding lemons to ice cubes for a unique taste or using lemon to ease symptoms of health concerns. You can basically use lemons in everything and here are some techniques.

  1. Making Lemonade -
  Be creative when mixing an all-time favorite with different juices. Adding pineapple or watermelon juice to the basic, lemon, sugar, and water adds a unique and tasty blend of flavors. This classic favorite calls for many different recipes either hot or cold.

  1. Làm nước chanh: Hăy sáng tạo bằng cách trộn cái ḿnh thích với những loại nước trái cây khác. Thêm vào nước dứa hay nước dưa hấu với chanh, đường, nước, là bạn làm cho bạn 1 thứ nước độc nhất vô nhị ngon miệng với nhiều vị khác nhau. Nước chanh làm nước căn bản cho những loại nước khác nhau nóng hoặc lạnh.

  2. Enhancing Flavor -
  Enhance flavor to food with lemon as a substitute for salt. Recommended sodium intake should not exceed 2,400 mg per day (slightly less than 1 teaspoon) Excess sodium has been linked to Hypertension, a leading cause of heart disease. Try lemon juice on food to bring out many of the natural tastes and flavors that salt covers up. Lemon zest mixed with garlic and parsley (Gremolata) is a versatile topping that can be sprinkled on just about anything.

  Làm tăng mùi vị thức ăn - Thay thế muối, chanh làm tăng mùi vị thức ăn. Không nên dùng quá 1 muỗng cà-phê (2.4 g) 1 ngày. Ăn mặn dẫn tới cao huyết áp, dẫn tới bệnh tim. Chanh vắt vào thức ăn mang đến cái vị ngon tự nhiên của của thức ăn mà muối làm mất đi. Vỏ chanh nạo trộn với tỏi, ng̣ có thể rắc lên gần như tất cả mọi món.

  3. Preserving Produce - The acidity of lemon juice may forestall the fruit's natural oxidation process. Try sprinkling lemon juice onto many recently cut fruits such as; avocados, apples, nectarines, pears, peaches, and apricots. This helps prevent the fruit from turning brown and losing their original coloring. If lettuce becomes a little soggy, try to revive the leaves by soaking them in water with lemon and place in the refrigerator for about an hour.

  Bảo tŕ rau củ - Chất át-xít của chanh làm trái cây chậm lại sự ốc-xi hoá. Vẩy nước chanh vào những trái cây mới cắt như trái bơ, táo, đào láng, đào lông, lê, và mơ. Giúp trái cây không ngả màu nâu, và mất màu tự nhiên của nó. Nếu rau riếp trở nên mềm héo, nhúng rau riếp vào nước có vắt chanh, rồi để vào tủ lạnh khoảng 1 giờ..

  4. Ensuring Good Health - Drinking hot black or green tea with lemon peel in it has been shown to reduce the risk of certain types of skin cancers by up to 70%. Iced teas are not nearly as effective because the water from the ice dilutes the cancer fighting ingredients. Getting adequate amounts of water daily is recommended. Drinking a glass of water with lemon first thing in the morning does wonders for the digestive and circulatory systems, such as flush out the bowels and purges the gut from any parasites. Warm or hot lemon water purifies the liver, kidneys and blood, dissolving kidney stone formations. Other health conditions lemon water can ease include; nausea, heartburn, diarrhea, constipation, and sore throats.

  Bảo tŕ sức khoẻ tốt - Uống nước trà đen, hay nước trà xanh với vỏ chanh trong nước trà được biết là làm giảm đi 1 số loại ung thư da tới 70 phần trăm. Nước trà đá không tốt bằng, v́ nước từ đá làm loăng chất chống ung thư. Nên uống đầy đủ nước mỗi ngày. Uống 1 ly nước với chanh lúc mở đầu 1 ngày rất tốt cho ruột với sự tuần hoàn của máu, tống ra chất cặn bă cũng như những kư sinh trùng trong ruột. Nước chanh ấm hay nước chanh nóng làm tái tạo lại gan, thận, máu, làm tan sạn thận. Nước chanh c̣n làm giảm các triệu chứng bịnh như buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, rát cổ.


  Read more: How to Make Many Uses of Lemons | eHow.com

  http://www.ehow.com/how_6124574_make...#ixzz0yutaeIcj


  How to Make Lemon Zest Without a Zester (Nạo vỏ chanh bằng cái đồ mài)

  http://www.ehow.com/video_5862448_ma...#ixzz0yuwH5YFQ


  Bản tiếng Việt

  Chanh để pha với nước làm nước đá chanh, chanh c̣n dùng cho nhiều việc

  Chanh dùng làm sạch cái đồ mài: cắt chanh làm hai, mài lên cái đồ mài, làm như vậy nó sẽ đẩy đi thức ăn nằm kẹt ở những rănh, tẩy luôn mùi hôi, để lại mùi thơm của chanh, tráng rửa cái đồ mài, để ráo
  Chanh dùng để làm sạch b́nh cà-phê của máy nấu cà-phê: để vào b́nh cà-phê vài miếng chanh cắt h́nh tam giác, 1 muỗng canh muối, vài cục nước đá, quậy hổn hợp này vài phút, để những chất bám trong b́nh cà-phê tróc ra, đổ hỗn hợp này ra, tráng lại b́nh cà-phê bằng nước sạch cho đến khi b́nh sạch như mới

  ...

  1. Làm nước chanh: Hăy sáng tạo bằng cách trộn cái ḿnh thích với những loại nước trái cây khác. Thêm vào nước dứa hay nước dưa hấu với chanh, đường, nước, là bạn làm cho bạn 1 thứ nước độc nhất vô nhị ngon miệng với nhiều vị khác nhau. Nước chanh làm nước căn bản cho những loại nước khác nhau nóng hoặc lạnh.
  ...
  2. Làm tăng mùi vị thức ăn - Thay thế muối, chanh làm tăng mùi vị thức ăn. Không nên dùng quá 1 muỗng cà-phê (2.4 g) 1 ngày. Ăn mặn dẫn tới cao huyết áp, dẫn tới bệnh tim. Chanh vắt vào thức ăn mang đến cái vị ngon tự nhiên của của thức ăn mà muối làm mất đi. Vỏ chanh nạo trộn với tỏi, ng̣ có thể rắc lên gần như tất cả mọi món.

  3. Bảo tŕ rau củ - Chất át-xít của chanh làm trái cây chậm lại sự ốc-xi hoá. Vẩy nước chanh vào những trái cây mới cắt như trái bơ, táo, đào láng, đào lông, lê, và mơ. Giúp trái cây không ngả màu nâu, và mất màu tự nhiên của nó. Nếu rau riếp trở nên mềm héo, nhúng rau riếp vào nước có vắt chanh, rồi để vào tủ lạnh khoảng 1 giờ..


  4. Bảo tŕ sức khoẻ tốt - Uống nước trà đen, hay nước trà xanh với vỏ chanh trong nước trà được biết là làm giảm đi 1 số loại ung thư da tới 70 phần trăm. Nước trà đá không tốt bằng, v́ nước từ đá làm loăng chất chống ung thư. Nên uống đầy đủ nước mỗi ngày. Uống 1 ly nước với chanh lúc mở đầu 1 ngày rất tốt cho ruột với sự tuần hoàn của máu, tống ra chất cặn bă cũng như những kư sinh trùng trong ruột. Nước chanh ấm hay nước chanh nóng làm tái tạo lại gan, thận, máu, làm tan sạn thận. Nước chanh c̣n làm giảm các triệu chứng bịnh như buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, rát cổ.
  ...
  Last edited by ĐíttàuĐítMỹ; 11-09-2010 at 03:59 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 04-04-2012, 06:55 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 05-08-2011, 02:39 AM
 3. Replies: 3
  Last Post: 27-04-2011, 07:23 AM
 4. Replies: 5
  Last Post: 26-03-2011, 07:06 PM
 5. Một Chữ T́nh - Hồ Biểu Chánh
  By Camlydalat in forum Thơ Văn Sưu Tầm
  Replies: 0
  Last Post: 16-12-2010, 01:52 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •