Với vũ khí laser mới , Hải quân Mỹ đă thành công trong việc kết hợp Buccaneers và Buck Rogers. Được gọi là Hàng hải Laser súng quang tuyến nhanh chóng phá một chiếc thuyền nhỏ trong một thử nghiệm gần đây. Có thể bảo vệ các tàu quân sự Mỹ.

Source: http://www.msnbc.msn.com/id/42538948...ion/?GT1=43001