Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  18-01-2022, 09:02 PM
  "Thượng đế chỉ cho cháu một chiếc giày" https://songbinhan.com/tam-an/bai-hoc-cuoc-song/thuong-de-chi-cho-chau-mot-chiec-giay.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/thu-ong-e-chi-cho-ch-aum-ot-chiecgi-ay.html Ngày đăng: 03/11/2021 Đó là một câu chuyện đầy triết lư, có thật về cuộc...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-01-2022, 04:11 AM
  BÀI 213: CÂU CHUYỆN… MẮC DỊCH https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/01/bai-213-cau-chuyen-mac-dich.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/bai-213-cau-chuy-en-mac-dich.html Bài quà dài, phải cắt bớt. Xin coi từ đường dẫn trên SATURDAY, JANUARY 15, 202 BÀI 213: CÂU CHUYỆN…...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-01-2022, 10:36 PM
  Một ngày không có Mễ ! https://baomai.blogspot.com/2022/01/mot-ngay-khong-co-me.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/ngay-khong-co-me-httpsbaomai.html Wednesday, January 12, 2022 Một ngày không có Mễ ! Người “Mexican,” tức “Mễ Tây Cơ” mà người Việt tại Mỹ quen gọi tắt là...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-01-2022, 10:08 PM
  Người con gái Đà Nẵng https://dcvonline.net/2017/04/30/nguoi-con-gai-da-nang/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/ngu-oi-con-g-aia-n-ang-httpsdcvonline.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Người con gái Đà Nẵng Posted on April 30, 2017 Trà Mi
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-01-2022, 09:53 PM
  TẠI SAO TÔI PHẢI CHÍCH VACCINE? https://baovecovang2012.word press.com/2022/01/10/tai-sao-toi-phai-chich-vaccine-huynh-quoc-binh/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/t-ai-sao-t-oiph-ai-ch-ich-vaccine.html TẠI SAO TÔI PHẢI CHÍCH VACCINE? (Huỳnh Quốc B́nh) Posted on January 10, 2022 by...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-01-2022, 10:52 PM
  ĂN QUẢ ĐẮNG - Chương # 128 https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/2022/01/an-qua-ang-chuong-128.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/an-qu-ang-chuong-128-httpsviet-cho-tuoi.html Sunday, January 9, 2022 ĂN QUẢ ĐẮNG - Chương # 128 VIẾT CHO TUỔI 30 Đi không vững, nói năng lắp bắp...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-01-2022, 11:56 PM
  VƯỢT QUA SỢ HĂI - Chương # 127 https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/2022/01/vuot-qua-so-hai-chuong-127.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/vu-ot-qua-so-h-ai-chuong-127-httpsviet.html Wednesday, January 5, 2022 VƯỢT QUA SỢ HĂI - Chương # 127 VIẾT CHO TUỔI 30 Nữ Thần Tự Do tránh...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-01-2022, 08:34 PM
  CÔ ĐƠN và CƠI CHẾT - Như Nhiên- Thich Tánh Tuệ…. https://aihuubienhoa.com/p125a8558/co-don-va-coi-chet-nhu-nhien-thich-tanh-tue- https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/c-o-on-vacoi-ch-et-nhu-nhi-en-thich.html CÔ ĐƠN và CƠI CHẾT - Như Nhiên- Thich Tánh Tuệ…. 15 Tháng Chín 2021 CÔ ĐƠN và...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  10-01-2022, 09:32 PM
  ÔNG XĂ (Gă Siêu) https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/07/08/ong-xa-ga-sieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/ong-xa-ga-sieu-httpsbaovecovang2012.html ÔNG XĂ (Gă Siêu) Posted on July 8, 2020 by Lê Thy Có những đêm không ngủ, lồm cồm ḅ dậy, gă bèn thầm th́ cám ơn Thượng Đế v́...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-01-2022, 07:12 PM
  “Níu Một Đời, Giữ Một Thời” http://vietmania.blogspot.c om/2022/01/niu-mot-oi-giu-mot-thoi-viet-nam-sau.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/niu-m-ot-oi-giu-mot-thoi-httpvietmania.html THURSDAY, JANUARY 6, 2022 “Níu Một Đời, Giữ Một Thời” Việt Nam, sau năm 1975 kết thúc chiến tranh...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-01-2022, 01:25 AM
  Khốn nạn thế là cùng https://nvnorthwest.com/2021/12/khon-nan-den-the-la-cung/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/kh-on-nan-l-cung-httpsnvnorthwest.htm l Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Khốn nạn thế là cùng DECEMBER 30, 2021 Thế Giang –
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-01-2022, 09:38 PM
  Lộ tŕnh vượt biên, vượt biển bí mật đưa ‘lao động cưỡng bức’ từ Việt Nam sang Anh https://dcvonline.net/2021/12/27/lo-trinh-vuot-bien-vuot-bien-bi-mat-dua-lao-dong-cuong-buc-tu-viet-nam-sang-anh/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/l-o-tr-inhvu-ot-bi-en-vu-ot-bien-b-im.html Lộ tŕnh vượt...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-01-2022, 08:24 PM
  CÂU CHUYỆN SAU 41 NĂM (TP) http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2020/10/7/cu-chuyn-sau-41-nm-tp https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/cau-chuy-en-sau-41-nam-tp-httpwww.html CÂU CHUYỆN SAU 41 NĂM (TP) October 8, 2020 Đại lộ Kinh hoàng, h́nh chụp tháng 7/1972 do thiếu tá cố vấn Robert...
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-01-2022, 01:57 AM
  Vũ Hoàng Chương https://dmcsdi.blogspot.com/2021/05/vu-hoang-chuong-va-2-cau-tho-ky-khoi.html https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/vu-hoang-chuong-httpsdmcsdi.html Bởi Mandy Wednesday, May 05, 2021 Vũ Hoàng Chương và 2 câu thơ :
  671 replies | 181859 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-01-2022, 09:51 PM
  Ngàn cánh hạc: Nhân sinh ch́m nổi trong một tách trà https://revelogue.com/sach-ngan-canh-hac/ https://nuocnha.blogspot.com/2022/01/ng-canh-h-ac-nh-sinh-chim-n-oi-trong.html VĂN HỌC NHẬT BẢN Ngàn cánh hạc: Nhân sinh ch́m nổi trong một tách trà Hanh Vi Ngàn cánh hạc là một trong những...
  671 replies | 181859 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,964
Posts Per Day
0.91
General Information
Last Activity
18-01-2022 09:02 PM
Join Date
18-02-2016