Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  22-09-2020, 07:08 PM
  Giám sát người dân bằng cách lắp camera từ trước cửa vào trong nhà https://www.ntdvn.com/trung-quoc/trung-quoc-giam-sat-nguoi-dan-trang-tron-chuyen-lap-dat-camera-tu-truoc-cua-vao-trong-nha-dan-72041.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/gi-am-sat-ngu-oi-d-b-ang-c-ach-l-ap.html Camera...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-09-2020, 05:17 PM
  Công nghệ giám sát nhà tù của Huawei xuất khẩu ra toàn cầu https://www.ntdvn.com/trung-quoc/cong-nghe-giam-sat-nha-tu-cua-huawei-xuat-khau-ra-toan-cau-52467.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/cong-ngh-e-gi-am-satnha-tu-c-ua-huawei.html Một màn h́nh để nhận dạng khuôn mặt và trí...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-09-2020, 05:27 PM
  Chính quyền Trung Hoa thu thập thông tin về tṛng mắt của tất cả người dân, kể cả trẻ em http://vietmania.blogspot.com/2020/02/chinh-quyen-trung-quoc-thu-thap-thong.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/chinh-quy-en-trung-hoa-thu-thap-th-ong.html Friday, February 28, 2020 Chính quyền...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-09-2020, 07:05 PM
  Hoa thao túng truyền thông thế giới như thế nào? http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/xahoi/trungquocthaotungtruyenthong.htm https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/trung-hoa-thao-t-ung-truy-en-th-ong-th.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên ...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-09-2020, 09:14 AM
  Xin đơn cử một Video của nhóm ủng hộ TT Trump của Ngụy Vũ. Anh này chủ trương chỉ mang cờ Mỹ mà không có cờ vàng. Anh ta đã tổ chức được 5 kỳ rally for Trump; và sẽ tổ chức kỳ 6 cuối tháng tới ở Florida. Anh có vài phụ tá như: Bé Ti (đóng vai cô dâu Huế...
  30 replies | 3235 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-09-2020, 07:09 PM
  Ông William Barr tiết lộ nội t́nh Hollywood và Disney quỳ gối trước ĐCSTC https://vietmania.blogspot.com/2020/07/ong-william-barr-tiet-lo-noi-tinh.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ong-william-barr-ti-et-lo-noi-t-inh.html MONDAY, JULY 20, 2020 Ông William Barr tiết lộ nội t́nh...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 07:28 PM
  KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC http://vietmania.blogspot.com/2019/10/khuon-vang-thuoc-ngoc-nguoi-xua-day-tam.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/khuon-vang-thu-oc-ngoc-httpvietmania.html Thursday, October 17, 2019 KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC Người xưa dạy: Tâm c̣n bất thiện, phong thủy vô ích,...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 09:06 AM
  Palestine sẽ được lập quốc gia. Họ sẽ được hỗ trợ tiền bạc.. Trong quá khứ họ nhất định không công nhận Do thái được quyền tồn tại. Dân Do thái đã bị dồn tới chân tường, họ phải chiến đấu cho sự sống còn. Ai cập là nước nhìn ra lẽ này nên công nhận Do...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 06:27 AM
  Cám ơn t/v Ba Búa đã hỏi thăm. Tôi không có tin gì mới về bà Nguyễn thị Kim Ngân.. Rất tiếc. À anh có coi những video của "King Channel" của Ngụy Vũ chưa? Ngày nào cũng có Video mới. Thí dụ: THE KING CHANNEL - 09/16/2020 - HOÀ B̀NH là ĐIỀU RẤT KHÓ - CHIẾN TRANH SẼ TÀN...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-09-2020, 04:52 PM
  Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào https://www.luatkhoa.org/2020/08/dai-hoi-dang-nha-nguoi-ta-dien-ra-nhu-the-nao/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ai-hoi-ang-nh-ngu-oi-ta-dien-ra-nhu-n.html Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào Published 2 weeks ago on 28/08/2020...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-09-2020, 07:00 PM
  Dù là đảng viên hay không, người dân đang phải trả hàng ngh́n tỷ đồng cho các Đại Hội Đảng https://www.luatkhoa.org/2020/05/du-la-dang-vien-hay-khong-nguoi-dan-dang-phai-tra-hang-nghin-ty-dong-cho-cac-dai-hoi-dang/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/du-la-ang-vi-en-hay-khong-ngu-oi-d-ang.html...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-09-2020, 07:22 PM
  V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án? https://www.luatkhoa.org/2020/09/vi-sao-cac-chinh-quyen-doc-tai-van-can-toa-an/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/vi-sao-cac-chinh-quy-en-oc-t-ai-v-can-t.html V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án? Published 2 days ago on 07/09/2020...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-09-2020, 07:43 PM
  Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất để trở nên thịnh vượng https://www.luatkhoa.org/2019/03/khi-dan-chu-khong-con-la-con-duong-duy-nhat-de-tro-nen-thinh-vuong/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/khi-d-ch-u-kh-ong-con-la-con-u-ong-duy.html Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-09-2020, 05:00 PM
  TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ. http://baodong00.blogspot.com/2020/08/troi-cao-co-mat-toi-tin-co-thuong-e.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/tr-oi-cao-c-o-m-at.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-09-2020, 05:29 PM
  Bí mật nhà nước http://baodong00.blogspot.com/2019/06/bi-mat-nha-nuoc-nguyen-thi-co-may.html https://nuoc#nha.blogspot.com/2020/09/bi-mat-nha-nuoc-httpbaodong00.html Bí mật nhà nước (Nguyễn thị Cỏ May) Ở thời đại tin học thế hệ 5 mà vẫn tồn tại những bất thường,...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  10-09-2020, 05:16 PM
  NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM https://vietmania.blogspot.com/2020/07/nguoi-tu-tram-nam-toai-khanh-trich.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ngu-oi-tu-tram-nam-httpsvietmania.html THURSDAY, JULY 23, 2020 NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM (Một cách mới để sống lâu. Phần tôi quá già, hiến thân không...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-09-2020, 05:21 PM
  D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN KHÚC https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/05/19/dong-duong-tu-uan-khuc-soi-ngoc/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/dong-duong-t-u-uan-kh-uc.html Bài quà dài (gấp ba lần cho phép), phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN...
  159 replies | 19745 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  08-09-2020, 07:31 PM
  NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/08/01/nuoc-my-dai-loan-co-ke-hoach-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/nu-oc-my-ai-loan-c-o-k-e-hoach.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên NƯỚC MỸ ĐẠI...
  159 replies | 19745 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,464
Posts Per Day
0.87
General Information
Last Activity
22-09-2020 07:10 PM
Join Date
18-02-2016