Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  02-08-2020, 07:51 PM
  Tối cao Pháp viện Mỹ và giông băo chính trị https://www.luatkhoa.org/2020/07/toi-cao-phap-vien-my-va-giong-bao-chinh-tri/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/08/t-oi-cao-ph-ap-vi-en-my-v-giong-bao.html Tối cao Pháp viện Mỹ và giông băo chính trị Published 2 weeks ago on 16/07/2020 By Quỳnh Vi
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-08-2020, 07:54 PM
  THOẢ THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ http://vietmania.blogspot.com/2020/07/thoa-thuan-ly-di-giua-cong-hoa-va-dan.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/08/thoa-thuan-ly-di-giua-cong-hoa-va-dan.html WEDNESDAY, JULY 29, 2020 THOẢ THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ J J Wall
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-07-2020, 07:15 PM
  Tiền lấy từ đâu để chính phủ Mỹ phát cho dân ? http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2020/07/tien-lay-tu-au-e-chinh-phu-my-phat-cho.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/ti-en-lay-tu-au-e-ch-inh-ph-u-my-ph-at.html Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020 Tiền lấy từ đâu để chính phủ Mỹ phát cho dân ? ...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-07-2020, 05:16 PM
  Một Câu Chuyện Thương Tâm https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/04/mot-cau-chuyen-thuong-tam-duy-xuyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/mot-cau-chuyen-thuong-tam.html Friday, April 10, 2020 Một Câu Chuyện Thương Tâm - Duy Xuyên
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-07-2020, 07:22 PM
  Kinh tế sẽ thắng sự khác biệt về ư thức hệ ? !! http://vietmania.blogspot.com/2020/07/kinh-te-se-thang-su-khac-biet-ve-y-thuc.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/kinh-t-e-se-thang-su-kh-ac-bi-et-ve-y.html SUNDAY, JULY 26, 2020 Kinh tế sẽ thắng sự khác biệt về ư thức hệ ? !! Trích...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-07-2020, 07:14 PM
  Nếu như Trump thất cử nhiệm kỳ tới đây, th́… https://vietmania.blogspot.com/2020/04/neu-nhu-trump-that-cu-nhiem-ky-toi-ay.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/n-eu-nhu-trump-thatcu-nhiem-ky-toi-ay.html FRIDAY, APRIL 10, 2020 Nếu như Trump thất cử nhiệm kỳ tới đây, th́… (Bài này...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-07-2020, 07:21 PM
  "Năm 2020, 4 điều không ngờ tới và 10 nhận thức mới về nước Mỹ" https://vietmania.blogspot.com/2020/07/nam-2020-4-ieu-khong-ngo-toi-va-10-nhan.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/nam-2020-4-i-eu-kh-ong-ng-o-toi-v-10-nh.html (Cuộc chiến thương mại Mỹ, Hoa do ông Trump phát động...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-07-2020, 08:04 PM
  "Những vấn đề của nước Mỹ 2" https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/nh-u-ng-va-n-e-cu-n-uo-c-my-2-th-o-i.html Thời gian sinh sống trên quê hương thứ hai của tôi nay đã dài hơn thời gian sinh sống nơi "chôn nhau, cắt rốn". Như đã nói vì sao tôi lại có chủ trương: "Loại...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  25-07-2020, 08:09 PM
  George Soros - Barack Obama: Đế chế ma quỷ https://www.ntdvn.com/chuyen-de/george-soros-barack-obama-de-che-ma-quy-52607.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/george-soros-barack-obama-e-che-maquy.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Một...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-07-2020, 07:26 PM
  Chiến tranh tiền tệ (2/2): Trung Hoa thiếu đô-la, nín thở chờ đợi đ̣n trừng phạt mới của Mỹ? (Bị dị ứng với TQ: nước ở giữa, bọn ở chung quanh là lũ man di, mọi rợ. Tôi đã đổi TQ thành Trung Hoa.)...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-07-2020, 07:21 PM
  Chiến tranh tiền tệ (1/2): Liệu Mỹ có dội ‘bom nhiệt hạch’ vào hệ thống tài chính Trung Hoa? https://www.ntdvn.com/kinh-te/chien-tranh-tien-te-lieu-my-co-doi-bom-nhiet-hach-vao-he-thong-tai-chinh-trung-quoc-42881.html...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-07-2020, 08:29 PM
  Phần 7/7: Doanh nghiệp có thể bảo lănh nợ cho nhau: vỡ nợ doanh nghiệp Trung Hoa là rủi ro tài chính lớn nhất toàn cầu ...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-07-2020, 06:38 PM
  Phần 6/7: Chính quyền địa phương Trung Hoa bảo lănh 842 tỷ USD tín dụng https://www.ntdvn.com/trung-quoc/trung-quoc-chinh-quyen-dia-phuong-bao-lanh-842-ty-usd-tin-dung-3232.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/07/phan-6-7-ch-inh-quy-en-ia-phuong-trung.html LGVF đă tăng cường cung cấp bảo...
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-07-2020, 08:49 AM
  Hôm nay là ngày 20/7/2020 Khi vào facebook, mới nhớ ra là ngày quê hương Việt-Nam bị chia cắt 66 năm trước ở vĩ-tuyến 17. Nơi có con sông định mệnh Bến Hải, và cây cầu với tên Hiền Lương nối hai bờ Nam, Bắc....
  95 replies | 8212 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-07-2020, 05:37 PM
  Phần 5/7: Lạm dụng các công cụ tài chính cấu trúc để huy động tiền và cho vay dưới chuẩn https://www.ntdvn.com/trung-quoc/chuyen-de-mo-xe-no-trung-quoc-bai-5-lam-dung-cac-cong-cu-tai-chinh-cau-truc-de-huy-dong-tien-va-cho-vay-duoi-chuan-2725.html...
  95 replies | 8212 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,408
Posts Per Day
0.86
General Information
Last Activity
02-08-2020 07:54 PM
Join Date
18-02-2016