"Chúng tôi đang nghiên cứu đề án này theo hướng Nhà nước đứng ra giữ vàng hộ người dân. Vừa qua, lượng vàng này bị “chết cứng” trong dân bởi các quy định: NH không được huy động vàng, không được cho vay vàng, không được chuyển đổi vàng huy động thành tiền đồng lấy vốn sản xuất kinh doanh. Quy định này khiến người dân không biết gửi vàng ở đâu, chẳng lẽ lại mang về cất ở đầu giường. Các NH huy động về không cho vay, cũng chỉ để ngắm, khiến nguồn vàng trên không vận động, không đi được vào sản xuất kinh doanh.

Trước kia khi c̣n cơ chế huy động vàng, trong kho các NH luôn có từ 130 - 200 tấn vàng. Nếu NHNN đứng ra giữ vàng hộ dân thông qua việc dùng tổ chức tín dụng (TCTD) làm đại lư, có thể sử dụng số vàng này để tăng dự trữ ngoại hối, số vàng này tương đương 10 tỉ USD. Như vậy người dân có chỗ gửi vàng, các TCTD vẫn duy tŕ được hoạt động huy động vàng tăng nguồn kinh phí nhất định. Trong thời điểm cần thiết có thể chuyển đổi một phần vàng dự trữ ngoại hối sang ngoại tệ để phục vụ cho nền kinh tế. Ngoài ra, Nhà nước dùng chính lượng vàng này can thiệp thị trường... Đề án này chúng tôi đang gấp rút hoàn thành, chỉ c̣n một số vấn đề về kỹ thuật.
"


Mồm th́ hô nhập vàng để b́nh ổn giá, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó tại VN ta đơn giản v́ CSVN đang cạn ngoại hối nên không thể c̣n đô-la để trả cho việc nhập vàng về.

VN vàng c̣n lên giá cao ngất sắp tới, khi mà CS bắt buộc người dân dự trữ tiền Hồ và cấm dự trữ đô hoặc vàng. Chúng muốn ép dân VN ta theo "bản vị hồ" đây mà chứ không phải là "bản vị vàng" nữa!