Kính gửi quư Thành Viên và Ban Điều Hành VL.

Trích yếu : V/v yểm trợ tài chánh VL Quốc nội.

Kính thưa quư vị,

Chúng ta, trên dưới 3 triệu người Việt hải ngoại, được may mắn sinh sống trên các xứ sở văn minh được đối xử b́nh đẳng và có đầy đủ quyền tự do, trong đó có quyền tự do ngôn luận, chẳng những được hưởng mà c̣n được luật pháp và hiến pháp của nước sở tại bảo vệ. Thiết nghĩ, trong những nhu cầu về vật chất và tinh thần của một con người thật sự được tự do là quyền được nói lên trước công luận những cảm nghĩ của ḿnh. V́ vậy, ở hải ngoại hiện nay người Việt chúng ta có hàng trăm ngàn phương tiện truyền thông giúp cho sự tự do phát biểu của mọi người trong đó các trạng mạng điện tử đóng vai tṛ quan trọng và hữu hiệu nhất.

Một trong những trang mạng thuần tuư phục vụ cho quyền tự do ngôn luận của người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước hiện nay là diễn đàn điện tử Vietland của chúng ta. Đây là một tổ chức bất vụ lợi đúng nghĩa, v́ những người tổ chức và điều hành chỉ v́ lư tưởng của ḿnh mà tự nguyện "Vác ngà voi" không hề mưu lợi cho cá nhân bằng bất cứ h́nh thức nào, kể cả thương mại.

Diễn đàn điện tử VL mở ra cho tất cả mọi thành phần người Việt trong cũng như ngoài nước có phương tiện phổ biến những suy tư khắc khoải của ḿnh đối với hiện tại và tương lai của Dân tộc, Tổ quốc VN. Diễn đàn VL cũng c̣n là nơi để cho chúng ta có thể nói lên quan điểm, lập truờng chính trị của ḿnh. Ngoài việc loan tải tin tức trên toàn thế giới cũng như liên quan đến VN giúp chúng ta mở mang kiến thức diễn đàn VL c̣n tạo nhiều cơ hội để thành viên có thể trao đổi, tranh luận bất cứ một đề tài nào mà ḿnh thích thú nhưng hay ho và ư nghĩa nhất vẫn là những cuộc tranh luận về ư thức hệ, về chủ nghĩa Quốc/Cộng hầu một ngày gần đây chúng ta sẽ t́m thấy được chân lư.

Tất cả những ích lợi kể trên mà thành viên chúng ta được thụ hưởng là do công sức của BĐH VL. Nếu ở hải ngoại BĐH VL phải chịu nhiều gian nan khổ cực, thiếu thốn phương tiện và tài chánh để điều hành trang mạng được hoạt động đều đặn và suông sẻ th́ BĐH VL Quốc nội c̣n phải gian nan vất vả, thiếu thốn biết bao? Đó là chưa nói đến những kềm kẹp, bắt bớ, trù dập của bạo quyền cs đối với các cơ quan ngôn luận có khuynh hướng chống lại sự bất công, đàn áp người dân, tham nhũng, độc tài, bán nước ...của bạo quyền csVN hiện tại.

Một số thành viên cảm thông được những khó khăn của BĐH VL mà tự nguyện yểm trợ tài chánh, ít hay nhiều cũng đều đáng quư, v́ điều này nói lên ḷng cảm mến và biết ơn đối với BĐH. Nhưng chúng ta cũng đừng bỏ quên người anh em ruột thịt VL Quốc nội cũng đang rất cần đến ḷng ưu ái và sự giúp đỡ của chúng ta để có chút it phương tiện tài chánh và nhất là sự khuyến khích, nung đúc tinh thần trên con đường đấu tranh trực diện với đảng csVN hầu sớm xoá bỏ chủ nghĩa cs trên nước VN, mang lại tự do dân chủ cho toàn dân.

Xin quư vị vui ḷng đừng chấp những ư nghĩ thô thiển và những lời mộc mạc trên đây của một người già, tôi đề nghị BĐH VL mở một trương mục riêng cho "VL Quốc nội" (nếu chưa có) để có thể nhận những yểm trợ của thành viên. Điều quan trọng và cấp thiết hiện nay là tôi chân thành kêu gọi thành viên chúng ta hăy mở ḷng đóng góp phần tích cực nhất của ḿnh cho VL Quốc nội được tồn tại lâu dài hầu giúp cho đồng bào thân yêu trong nước có phương tiện cất lên tiếng nói chính nghĩa vốn đă bị cường quyền bóp nghẹt từ lâu.

Trân trọng kính chào quư vị.

TV Nguyễn Quân