Dù có nhổ hết cỏ nước Nam cũng không hết người Việt Nam biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược

Đoạn Video Clip do những người dân yêu nước tại miền Bắc gửi đến danlambao .

Bài hát trong Clip mang tên "Cả nước đấu tranh" của nhạc sĩ Anh Bằngdanlambaovn.