Giặc Tàu bắt giết ngư dân Cộng nô khiếp nhược ươn hèn
Cấm ta đánh cá trên phần biển ta Quỳ dâng biển, đất tổ tiên cho Tàu
Giặc Tàu xâm chiếm Hoàng Sa Cộng nô đàn áp đồng bào
Biến quần đảo Việt thành ra đất Tàu Bắt người yêu nước nhốt vào trại giam
Giặc Tàu khai mỏ làm giàu Cộng nô là lũ gian tham
Đưa quân xâm lược tiến vào Tây nguyên Đánh dân, cướp đất, dă man như Tàu

Mau vùng lên hỡi đồng bào
Chống quân khiếp nhược, chống Tàu xâm lăng!!!


Kính mời toàn thể quư đồng hương và quư đoàn thể hăy cùng các phái đoàn người Việt về từ các tiểu bang xa xôi, một lần nữa tham gia thật đông đảo:

CUỘC BIỂU T̀NH ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH
“DIỆT NỘI THÙ - CHỐNG NGOẠI XÂM”

Vào ngày thứ sáu 14 tháng 10 năm 2011.

Lúc 10 giờ sáng trước Ṭa Đại Sứ Trung Cộng
3505 International Place NW, Washington, D.C. 20008.

Và lúc 11 giờ 30 trưa trước VP Hành Chánh Sứ Quán Việt Cộng
1233 20th Street, NW, Washington, D.C. 20036.


Để cùng nhau:

1. Cực lực lên án bọn bành trướng Bắc Kinh đă ngang nhiên xâm chiếm lănh thổ và lănh hải cùng bắt giết ngư dân VN.
2. Phản đối thái độ ươn hèn, khiếp nhược của bọn phản quốc CSVN.
3. Bày tỏ tinh thần đoàn kết với đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đ̣i hỏi tự do dân chủ cho quê hương.
4. Tố cáo trước công luận hành động xâm lược của Trung Cộng và chính sách đàn áp nhân dân của Việt Cộng.

Xe bus đón đi biểu t́nh:

9 giờ sáng tại Trung Tâm Thương mại Eden.


Quư đồng hương không tham dự được, xin vui ḷng góp phần đấu tranh bằng cách yểm trợ tài chánh để cho cuộc biểu t́nh được thành công mỹ măn.

Xin đề chi phiếu và gửi về cho:

Cộng Đồng Việt Nam Vùng WDC, MD & VA
P.O. Box 801, Annandale, VA 22003

Mọi chi tiết xin liên lạc với số ĐT: 703-373-9333 hoặc 571-236-1908.