Nhà cầm quyền Nam Hàn tuyên bố báo chí : Khi bị ngăn chặn đánh cá vùng biển của Nam Hàn , một nhóm Ngư dân Tầu trung cộng hợp lực đâm chết một cảnh sát biển Nam Hàn và đâm bị thương người thứ hai !!!

A group of Chinese fishermen have stabbed two South Korean coast guards who had stopped them on suspicion of fishing illegally, Seoul officials say.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16134647