Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?-Phạm Hoài Nam-Hạt Sương Khuya đọc

[AUDIO]http://storagestart2.divsha re.com/16361768-635/Nguoi+Nhat+Va+nguoi+ VN+Su+Khac+Biet+fina l.mp3[/AUDIO]