THƯ CỦA BÙI THỊ MINH HẰNG GỬI VỀ

“… Con nên thông báo rộng răi quyết định họ bắt giữ mẹ thế nào cho mọi người biết.

Nghe họ đọc:


Quyết định số 5225 của UBND TP Hà Nội


Đưa mẹ vào trại thời gian 2 năm


Tôi danh: Gây rối trật tự công cộng

Con thông báo cho mọi người và hỏi ư kiến luật sư nhé! Mẹ đang mệt nên chỉ viết vài ḍng cho con”Mời xem tiếp :

http://www.vietlandnews.net/forum/sh...d=1#post108228