DS. Nguyễn Tấn Sĩ hiện đang sống tại Vương Quốc Bỉ muốn t́m bạn cũ là Cô Nguyễn Thu Cúc,
có người anh là Th/úy Phi Công "thời 1962-1965" không nhớ tên.
Trước năm 1975 ở tại 16M Cư Xá Kiến Thiết -Thủ Đức.
Rất muốn biết tin tức, qúi vị nào biết xin liên lạc về:
DS. Nguyễn Tấn Sĩ
ĐT: 0032 / 81. 730. 450
Chân thành cảm tạ