Đă từ lâu tôi suy nghĩ măi về ư nghiă của ngôn ngữ VN. Hôm nay, mạo muội, xin gợi ư lên diễn đàn để góp phần trong công cuộc đấu tranh chung .

Kể từ sau ngày 30 - 4 - 1975 có quá nhiều thay đổi, trong khi đó, ḷng người cũng đổi thay. Tuy nhiên về Nghĩa lư & Chiều Sâu của Ngôn - Ngữ chưa hề thay đổi. Do đó hôm nay có bài tiểu luận này.

Theo thiển ư của người viết , th́, Việt - Cộng họ dùng từ rất ư là lạm dụng hoặc là cưỡng dụng có hậu ư . Hầu hết những từ phổ cập có liên hệ chính trị đến người dân, Họ đều có kèm chữ Nhân - dân. Ví dụ: Chính quyền nhân dân, Toà án nhân dân, Công an nhân dân, Quân( Bộ) đội nhân dân.......Để chi vậy?? Chắc hẳn là ai cũng biết. Đó là để mị dân, để lừa đảo toàn dân VN và cả thế giới bằng những từ hoa mỹ. Như cái gọi là " Chống Mỹ cứu nước", cái gọi là" Đi Học tập cải tạo"....Trong khi đó, phe ta, kể từ khi c̣n chính quyền VNCH, cho đến bây giờ (trừ một số người), việc sử dựng ngôn ngữ hơi hời hợt. Thời gian c̣n CHÍNH QUYỀN VNCH cũng không có một cơ quan (Bộ Thông Tin, Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị) hay cơ quan nào Hệ Thống hoá Luận - Lư Chính Trị, hoặc Lư - Luận Chính Trị để phản bác hay phản biện những ǵ mà VC ,chúng hằng ngày rêu rao, rỉ tai như cái gọi là CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC…cái gọi là MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, cái gọi là TỔNG TUYỂN CỬ theo HĐ GENÈVE (1954) ; hoặc là CÓ phản bác, mà tôi ko được biết chăng?!!(Xin lỗi, nếu có). Trở lại những từ ngữ mà ta hơi thiếu thận trọng trong khi dùng. Ví dụ:

Không ít người hay nói:
-Tôi Cải Tạo về năm 1984

-Tôi được Tha về năm 1980

-Chính quyền Hà Nội đàn áp ....

-Những ngày tháng tù Tội ....

-Ngày SG Giải Phóng.....

.................... .................... ........

Xin có những đề nghị tuần tự như sau:

- Cải Tạo, hay cái gọi là đi Học Tập Cải Tạo, là VC dùng cho phía Cộng Ḥa, do đó, ta (CH) khi xài chữ ấy, đề nghị thêm chữ TÙ :Tôi đi tù cải tạo, tôi bị tù cải tạo 5 năm, để phản bác cách CƯỠNG DỤNG ngôn - từ của VC, thứ nữa để phân biệt với tù h́nh sự.
-THA, ta không xài, mà xài chữ THẢ. Bởi v́ khi ta xài chữ THA, tự ta mặc nhận là ta có tội với VC ư, và ta vẫn c̣n tội ư !!

-Chính quyền Hà Nội, đề nghị nên xài chữ NHÀ CẰM QUYỀN HN, NT Đỗ Ngọc Nhận thường xài, hoặc là BẠO QUYỀN, hay NGỤY QUYỀN HN (đă có người xài). Điều quá rơ ràng, v́ chính VC họ cũng đă tự nhận, ngôn từ mà họ hay dùng là CƯỚP CHÁNH QUYỀN. Bạo quyền HN, KHÔNG ĐƯỢC Người Dân bầu lên, mà họ CƯỚP CHÁNH QUYỀN, hoặc cái gọi là Đảng cử Dân bầu, th́ đó chính là Bạo Qyuền hoặc là Ngụy Quyền!

-TÙ TỘI, chúng ta thua VC, chúng ta bị cưỡng bách đi tù, chứ ko có tội chi cả. Mà chỉ v́ thua cuộc nên bị TÙ ĐÀY, thế thôi!! Cho nên không dùng TÙ TỘI cho tù nhân chính trị.

-Ngày SG Giải Phóng, chúng ta không xài, chỉ để cho VC xài mà thôi, nếu cần lắm đề nghị ta thêm chữ CÁI GỌI LÀ" ngày SG Giải Phóng ", có kkhông ít người xài từ VC thường xài đi kèm dấu " "(nháy), cũng được. Nhưng thiển nghĩ chưa đủ. Bởi v́ khi chúng ta trực tiếp đọc một bản văn nào đó, th́ người đọc cảm nhận được dụng ư của người viết. Nếu như, một người đọc cho nhiều người khác nghe, mà quên nói: "ngày SG giải phóng" mở và đóng ngoặc, th́ buồn thay!! Do đó xin đề nghị xài chữ NGÀY SG THẤT THỦ, Ngày mất nước, Ngày VNCH thất thủ. Trong tù, anh em hay dùng từ ngày Sập Tiệm, ngày Đứt Phim…để tránh rắc rối, cũng ổn.

Ngoài ra chúng tôi xin có đề nghị tổng quát như vầy, nếu khi cần xài những từ VC, chúng ta nên đi kèm thêm chữ CÁI GỌI LÀ, ví dụ CÁI GỌI LÀ Tổng Công Kích Mậu Thân của VC đă thất bại hoàn toàn.... Cái gọi là MTGPMN....Cái gọi là T̉A ÁN NHÂN DÂN,cái gọi là Ngày Sài G̣n Giải Phóng… Ta dụng ngữ như vậy để: 1-Diễn tả được ư chí của chúng ta .
2-Phản bác cái ư nghĩa áp đặt của VC.

3-Đồng thời cũng để mỉa mai lối cưởng dụng ngôn từ của chúng
C̣n lại, nếu những từ không" liên hệ hay không liên quan đến chính trị hay thời cuộc mà trong nước hay xài, hoặc đài BBC hay xài, ví dụ: Tôi rất "bức xúc", Tôi vừa đi "đăng kư" giấy chủ quyền chiếc xe mới mua.... theo ngụ ư không quan trọng, nhưng nên tránh.Thay v́ ta xài chữ Bất B́nh, và Đăng Bộ, đúng không (?) Có những từ như Toà Bạch Ốc, Hồng Thập Tự, Máy bay Trực Thăng... nói chung là những từ Việt Nho, ta cũng kkhông nên băt chước VC , gọi là Nhà Trắng, Chữ Thập Đỏ nghe nửa Nạc, nửa Mỡ làm sao ấy, chẳng thuận nhỉ chút nào và thiếu tính quan trọng trong sự diễn đạt ngôn ngữ!!
Kính thưa quư NT, quư anh chị em, quư THANH THIẾU NIÊN tương lai của Tổ Quốc… việc dùng TỪ NGỮ chuẩn xác diển tả đúng CHIỀU SÂU của NGÔN NGỮ, trong những vấn đề liên quan đến CHÍNH TRỊ thiển nghĩ cũng KHÔNG kém phần quan trọng . Do đó, quư anh, chị, em cằm bút, nhứt là quí vị chuyên nghiệp chúng ta nghĩ sao??? Trân trọng kính chào

NAM HUY , GA 30 - 4 - 2010

Nguồn trên net