[SIZE=4]MÀU VONG QUỐC

[/SIZE][SIZE=3]Màu Vong Quốc vẫn trùm lên nước Việt
Dải biên thùy: Bản Giốc, ải Nam Quan.
Nay Hoàng Trường thuộc hải phận Nam bang
Đă vùi dập theo “công hàm bán nước”

Con dân Việt kẻ theo sau tiếp trước,
Giữ cơ đồ là bổn phận thiêng liêng.
Không làm ngơ lúc t́nh thế đảo điên,
Do phỉ cộng rước voi dày đất tổ.

Những Người Trẻ đang ngậm hờn khốn khổ
Trong ngục tù đ̣i hơi thở tự do.
Cho toàn dân quyền sống với cơm no,
Đă mất mấy mươi năm trời chịu đựng.

Bọn man rợ thứ hung đồ bất xứng
Phản giống ṇi: tội bán nước, buôn dân
Không thể nào chịu măi những hàm oan
Hăy chung sức trong ngoài lo cứu quốc.

Vĩnh Nhất-Tâm 26.01.08
(Thi tập: Cơi Ḷng)[/SIZE]


[SIZE=4]NAM QUAN[/SIZE]

[SIZE=3]Ôi thương thay mảnh cơ đồ
Chỉ c̣n danh nghĩa, đất hờ ấy thôi.
Nam Quan nay đă mất rồi
Chúng đem dâng hiến để “ngồi” cho yên
Nước Nam từ thuở khai thiên
Chưa bao giờ đến ngả nghiêng thế này
Con dân chịu cảnh đọa đày
Một bầy lang sói ra oai trị v́

Vĩnh Nhất Tâm (2000)
(Thi Tập Cơi Ḷng)
[/SIZE]
[SIZE=1]____________[/SIZE]
[SIZE=1]Nguồn : tác giả[/SIZE]