Đại Úy Lâm Hữu Giác xuất thân khóa 12 SQTB Thủ Đức.

Năm 1966 phục vụ tại Tiểu Đoàn Truyền Tin/ Quân Đoàn II.

Năm 1969 giữ chức vụ Sĩ Quan TT / Biệt Khu 24 .

Năm 1972 khi Biệt Khu 24 sát nhập vào Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Sư Đoàn 22 Bộ binh kiêm Khu 22CT tại căn cứ Tân Cảnh, Đaị uư Giác tiếp tục phục vụ tại Sư đoàn 22 Bộ Binh .

Đại Úy Giác mất tích khi Tân Cảnh bị thất thủ ngày 24 tháng 4 năm 1972. Từ ngày đó đến nay gia đ́nh ṃn mỏi đợi trông và t́m kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn tuyệt vọng v́ không được chút tin tức nào về Đại úy Giác.

Nếu ân nhân nào biết được tin về t́nh trạng của Đại Úy Giác (như :tử thương hay bị bắt làm tù binh ...) xin vui ḷng thông báo cho gia đ́nh Đại uư Giác theo địa chỉ dưới đây.

Gia đ́nh Đại Úy Lâm Hữu Giác xin gừi đến quư vị muôn vàn biết ơn.


Mọi tin tức xin gửi về địa chỉ hoặc email sau đây để được chuyển tiếp đến gia đinh Đại Úy Lâm Hữu Giác:

Đồng Si Tiềm

11 Huxley Place

PALMERSTON, ACT 2913

AUSTRALIA

Email :

tdong33@gmail.com