Results 1 to 4 of 4

Thread: Lời hay ư đẹp của các danh nhân thế giới

 1. #1
  Member
  Join Date
  23-05-2012
  Posts
  88

  Lời hay ư đẹp của các danh nhân thế giới

  For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.

  Để được tự do là không phải chỉ đơn thuần tháo bỏ xiềng xích cho chính ḿnh, mà là sống theo một cách tôn trọng và nâng cao sự tự do của những người khác.

  Nelson Mandela
  Last edited by Bui Lan Chi; 31-08-2012 at 07:34 AM.

 2. #2
  Member
  Join Date
  23-05-2012
  Posts
  88
  If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.

  Nếu tự do ngôn luận bị tước đi th́ sự ngu ngơ và câm lặng có lẽ sẽ đưa chúng ta, như những con cừu vào ḷ thịt.

  George Washington
  Last edited by Bui Lan Chi; 31-08-2012 at 07:35 AM.

 3. #3
  Member
  Join Date
  23-05-2012
  Posts
  88
  Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.

  Dân chủ không thể thành công trừ khi những người thể hiện sự lựa chọn ấy đă chuẩn bị để lựa chọn một cách khôn ngoan. Biện pháp để thực sự bảo vệ dân chủ, do đó, là nền giáo dục.

  Franklin D. Roosevelt
  Last edited by Bui Lan Chi; 31-08-2012 at 07:34 AM.

 4. #4
  Member
  Join Date
  23-05-2012
  Posts
  88
  One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.

  Một trong các h́nh phạt v́ từ chối tham dự vào chính trị là bạn sẽ bị thống trị bởi kẽ thấp hèn hơn bạn.

  Plato

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Mother's Day không dành cho người mẹ này!
  By Dean Nguyen in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 1
  Last Post: 09-05-2012, 03:16 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 13-08-2011, 02:13 PM
 3. Thế kẹt của Bộ chính trị VN trước TQ
  By Vinh Phan in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 24-06-2011, 05:19 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 10-09-2010, 10:15 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •