T́m em bị mất tích Nguyễn Văn Minh
Sinh viên Vơ bị Đà Lạt khóa 27 (70-74)
sinh ngày 25/07/1950 tại Phú Nhuận
Vượt biên tháng 8/1978
Xin liên lạc tại địa chỉ e-mail:
adalwensachi@aol.com
hoặc để lại lời nhắn tại diễn đàn này
Chân thành cảm ơn