Nhóm Liên Lạc cựu Thanh Sinh Công- Cali và Chưong Tŕnh TG và HB Thanh Sinh Việt


Được tin anh


Micae Vũ Hân


Nhiếp Ảnh Gia, cựu Phóng Viên Báo Chí

Cựu Nhân Viên BCH Đoàn TSC Tân Chí Linh
Nguyên Trưởng Ban Báo Chí LĐ TSC SG 1964-1966
Thành Viên Trong Gia Đỉnh Thanh Sinh Sàigon
Đă được Chúa gọi ra khỏi thế gian ngày thứ Tư 26.2.2014 tại Saigon
Thọ 72 TUỔI

Xin thay mặt anh chi em cựu Thanh Sinh Công ở đây và CT TG HB TSV

Chân thành chia buồn cùng Tang Quyến và Gia Đinh Thanh Sinh Saigon

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Lành sớm đưa linh hồn Anh Micae Vũ Hân về hưởng Nhan Thánh Người.
Chúng tôi xin hợp lời cầu nguyện cho anh

và trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các Thanh Sinh Công và Thân Nhân, Ân Nhân đưọc tổ chức vào mỗi năm.


* * *

Gia đ́nh Tigon Lê thành kính phân ưu