THỨ BẢY 14/06/2014 lúc 7:30pm
Mounties Club, 101 Meadows Rd, Mt Pritchard, SYDNEY


Xin xem chi tiết trên poster dưới đây:
Vài h́nh ảnh về ca sĩ Xuân Thảo:


Ca sĩ Xuân Thảo @ Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh" Kỳ 7 tại San Jose 7/2013


Ca sĩ Xuân Thảo với ca nhạc sĩ Việt Dzũng tại San Jose 7/2013


Xuân Thảo trong Đêm Nhạc Việt Dzũng "Như Một Lời Chia Tay" tại TT Văn Hóa & Sinh Hoạt CĐ, Sydney 25/11/2013


Xuân Thảo và Sydney Nguyễn trong "Giấc Mơ Trưa", Sydney 8/2012


Xuân Thảo (hàng ngồi, thứ năm từ bên trái) - Thi ca Tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, Sydney 2013


Xuân Thảo "C̣n một buổi chiều" trong Đêm nhạc Từ Công Phụng" Sydney 11/2011