ngày 05- 11- 2022 Xin cảm ơn quí Bạn đọc..
kgb cũng đa nhận được phone của các Bạn thân thương.. nhất là lời khuyên nhủ.. và như cuộc sống hiẹn nay của kgb.. một mái ấm gia d́nh hoàn hảo.. tuy không có chức vụ ǵ .. Thế nhưng với những cái áo choàng trắng đóng góp trong ngành Y cho nhân loại.. cái đó quí lắm !
Trước thành quả như đang hưởng và nh́n thấy tương lai sáng rang của đàn cháu chắt.. kgb xin nghe lời khuyên của qui Bạn.. kgb sẽ buông bỏ chợ đời đẻ bước vô vùng trời nhân văn đầy nhân tính.. Nơi đây không c̣n ân oán hận thù. Hăy nh́n đời bàng con mát nhân ái ...
.. Cúng từ đây và cũng là lúc mà kgb buông bỏ nên chấm dứt những quá khứ yêu thương ,hờn giận và đóng lại cái quá khứ gian nan..
Kính mong được sự tha lỗi cho kgb v́ đa đưa lên Diễn đàn nhièu chuyện đau thương của kiêps con người...
Kính xin quí Bạn đọc, một lần nữa tha lỗi cho kẻ gơ bài và kgb chấm dứt từ đây .
. Kính chào Thân hữu và Bạn đọc ./. ke go bai.