Con là Nguyễn Hữu Hạnh, hiện sống ổn định tại TP San Jose - California.
T́m Cha là Nguyễn Văn Khương, nguyên Sĩ Quan Không Quân/QLVNCH, trước 1975 phục vụ tại Tân Sơn Nhất, sau đó được qua Mỹ tập huấn và mất liên lạc từ sau ngày 30-4-75.
- Số phone của con là (408) 663.8612
- Số phone của vợ con(408) 663.8472
- Số phone con của con (408) 717.2109 - (408) 876.7791
Kính mong được t́m lại cha sau 40 năm biền biệt không tin tức.

* TB. Mẹ con đă qua đời năm 1991 tại Gia Định - SG - VN.