THƯ MỜI

V/V THAM DỰ NGÀY TRAO THỈNH NGUYỆN THƯ CHO CÁC DÂN BIỂU LIÊN BANG VÀ THƯỢNG NGHỊ SĨ VÀ NHỜ ĐỆ TR̀NH LÊN HẠ VIỆN VÀ THƯỢNG VIỆN QUỐC HỘI ÚC


Thay mặt BCH/CĐNVTDUC, chúng tôi cảm ơn quư cơ quan truyền thông Việt ngữ, trong những tháng qua đă giúp thông báo và phổ biến lời kêu gọi lấy chữ kư của đồng hương chúng ta tại Úc Châu cho Thỉnh Nguyện Thư về Biển Đông.

Như quư vị cũng biết, Thỉnh Nguyện Thư này của CĐNVTDUC có mục đích góp phần bảo vệ toàn vẹn lănh thổ và lănh hải của Việt Nam, chống lại chính sách ngang ngược của Trung Cộng tự giành chủ quyền qua đường chín đoạn (mà chúng ta thường gọi là “đường lưỡi ḅ”), gồm hơn 90% vùng Biển Đông (Biển Nam Hải). Đồng thời Thỉnh Nguyện Thư này cũng có mục đích bảo vệ nền ḥa b́nh cùng sự ổn định trong khu vực và quyền lợi thương mại của nước Úc.

Qua sự vận động của Cộng Đồng các Tiểu Bang và Lănh Thổ, kết quả là chúng ta được hơn 22,000 chữ kư cho lưỡng viện Quốc Hội Liên Bang Úc, trong đó có hơn 11,000 chữ kư cho Hạ Viện và hơn 11,000 chữ kư cho Thượng Viện.

Chúng tôi xin mời quư cơ quan truyền thông tham dự với BCH/CĐNVTDLBUC cùng các Tiểu Bang và Lănh Thổ, trong ngày trao Thỉnh Nguyện Thư cho các Dân Biểu Liên Bang và Thượng Nghị Sĩ, và nhờ những vị này đệ tŕnh lên Hạ Viện và Thượng Viện Quốc Hội Liên Bang Úc Châu, với những chi tiết như sau:

Tại: Quốc Hội Liên Bang Úc Châu Canberra (Australian Parliament House Canberra ACT 2600)

Ngày: Thứ Ba, ngày 2 tháng 12, năm 2014

Vào lúc: Có mặt trước 12:00 giờ trưa tại Quốc Hội Liên Bang Úc Châu Canberra ACT


* Xin quư vị vui ḷng cho chúng tôi biết trước ngày ThứTư, 26 tháng 11, năm 2014, và cho biết tên của người đại diện cơ quan truyền thông tham dự. Khi đến Quốc Hội xin nhớ mang theo Photo ID (thí dụ như bằng lái xe hoặc Passport).

Quư vị có thể liên lạc BCH/CĐNVTDUC tại địa phương của ḿnh để cùng tham dự.

Tại NSW, CĐNVTDLBUC và CĐNVTD/NSW đă mướn xe buưt nhỏ để đưa chúng ta tới Canberra. Quư vị nào xử dụng phương tiện này cần có mặt tại Cabramatta Library vào lúc 7:30 giờ sáng thứ Ba ngày 2 tháng 12, năm 2014 và nếu quư vị muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với TS Hà Cao Thắng 0449 112 792 (CT/BCH/CĐNVTDUC/NSW), hoặc ông Davy Nguyễn 0411 143 146 (PCT/BCH/CĐNVTDUC/NSW).

Trân trọng kính mời,
Úc Châu ngày 22 tháng 11 năm 2014

Thay mặt BCH/CĐNVTD/LBUC
Chủ Tịch LS Vơ Trí Dũng

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

* source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3888-3888