Results 1 to 6 of 6

Thread: Kính Mừng Mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm Canh Dần (2010)

 1. #1
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968

  Mở Trang Hiếu Hạnh - Kính Mừng Mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu (2010)


  Kính Mừng Mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm Canh Dần (2010)
  Hôm nay mùng 1 tháng 7 âl
  (10.08.2010)


  Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  Mở Trang Hiếu Hạnh  Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
  Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
  « Thiên nhăn », « Thiên nhĩ » vô cùng
  « Tha tâm », « Thần túc » thỉ chung rơ ràng
  « Túc mệnh », « Lậu tận » vô can
  Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
  Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
  Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
  Nghiệp báo khó tránh đọa đày
  Có vay có trả mảy may không sờn
  Ngẫm t́nh mẫu tử nào hơn
  “Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
  Nhà không nóc, cột không cây
  Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
  Công cha nghĩa mẹ đáp đền
  Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
  Một Ân, c̣n khó trả thay
  Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
  Suốt đời tận tụy cơ cầu
  Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
  Ngàn năm chưa thấm sắt son
  Muôn năm chưa cạn dấu ṃn nghĩa ân
  Chứ đâu tính tháng tính năm
  Chứ đâu hơn thiệt nay thăm mai về
  Đứa này miệng nói môi trề
  Đứa kia lẩm bẩm năo nề Song Thân
  Đức Phật chỉ dạy ân cần
  Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
  Đức Phật chỉ dạy chi ly
  Làm con bất hiếu không ǵ tội hơn
  Rằng xưa, Mục Tử ấn son
  T́m đường cứu Mẹ, ḷng con mới đành
  Dù cho vượt thấu trời xanh
  Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
  Dù cho vạn thể thiên hà
  Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
  Con đi t́m Mẹ dăi dầu ra sao
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
  Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
  Băng đèo vượt núi không màng
  Sông sâu biển rộng không can hệ ǵ
  Dù cho tận ngục A Tỳ
  Hay Vô Gián ngục, không suy suyển ḷng
  Dù con xuống biển tác sông
  Lên non đội núi, vượt ṿng sơn khê
  Dù con vào cuối bờ mê
  Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
  Quyết t́m cho được Mẹ ḿnh
  Tận mắt nh́n thấy bóng h́nh Mẫu thân
  Rằng xưa, Mục Tử đền ân
  Đền như thế ấy cổ kim mấy người
  Mục Liên, chỉ một mà thôi
  Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
  Một trong muôn pháp Đạo Vàng
  Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
  Không những báo hiếu Song Thân
  Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
  Cứu tế đến cả Tam Đồ
  Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
  Siêu thăng chiến sĩ trận vong
  Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
  Chết sông, chết biển, chết bờ
  Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
  Chết trôi bốn biển ba đào
  Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
  Chết v́ tao loạn nhiểu nhương
  Chết v́ thống hận yêu thương năo t́nh
  Chết từ tấm bé sơ sinh
  Chết trăm tuổi hạc thân h́nh xác xơ
  Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
  Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
  Không c̣n « địa ngục », « Thiên đàng »
  Không c̣n âm phủ, suối vàng điêu linh
  Không c̣n có một chúng sinh
  Trần lao nghiệp cảnh bặt h́nh mới thôi
  Rằng xưa, Liên Tử một đời
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
  Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
  Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
  Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
  Rằng xưa, Liên Tử một thân
  Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
  Thuyền từ Bát Nhă thênh thênh
  Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
  Về đây, bỉ ngạn đề huề
  Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
  Về đây, Sen Quư lên ngôi
  Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
  Về đây, lăng tử cùng đường
  Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
  Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
  Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
  Chư Phật tam thế đăng tŕnh
  Mười phương ba cơi chúng sinh đều nhờ
  Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
  Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
  Cảm ơn Mục Tử ai ơi
  Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
  Cảm ơn Tôn Giả kính thương
  Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
  Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
  Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
  Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
  Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
  Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
  Đạo Vàng là Đạo Vô Ngh́ thanh lương
  Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
  Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
  Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
  Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
  « Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
  « Thiên thượng, thiên hạ », vô ngh́ Pháp Vương
  Chúng con xin nguyện tỏ tường
  Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
  Chúng con xin nguyện lên đàng
  Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
  Chúng con xin nguyện lên đường
  Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
  Vu Lan Thắng Hội ai ơi
  Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
  Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
  Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
  Chắp tay hàm tiếu hoa cười
  Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
  Chắp tay ngưỡng phục thù ân
  Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
  Chắp tay lễ lạy khấu đầu
  Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
  Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
  Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
  Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
  Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
  Nam Mô Đức Phật Cha Lành
  Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
  Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
  Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
  Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang


  Last edited by việtdươngnhân; 11-08-2010 at 10:16 PM.

 2. #2
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968  Mở Trang Hiếu Hạnh
  Tuyển tập Một - 10 bài
  Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010

  Để hướng về Mùa Hiếu Hạnh Thiêng Liêng
  Để tưởng nhớ công ơn Công Đức Sinh Thành
  Để cùng nhau nhắc nhở Con Hiền Cháu Thảo
  Để đền đáp trong muôn một công đức Cha Mẹ
  Và lễ tạ Thù Ân Bốn Ơn Trọng cưu mang.
  Chúng tôi xin viết, cảm ơn quư vị đón nhận và phổ biến.
  Trân trọng,
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  01. Mở Trang Hiếu Hạnh
  02. Thông Điệp Vu Lan
  03. Noi gương Đức Mục Kiền Liên
  04. Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên
  05. Hành tŕnh Quê Mẹ
  06. Đi giữa ḷng Đất Mẹ
  07. Đóa Hoa Hiếu Hạnh
  08. Hai sắc Bông Hồng
  09. Một Đóa Trắng Hồng
  10. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

  Mở Trang Hiếu Hạnh

  Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
  Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
  “Thiên nhăn”, “Thiên nhĩ” vô cùng
  “Tha tâm”, “Thần túc” thỉ chung rơ ràng
  “Túc mệnh”, “Lậu tận” vô can
  Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
  Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
  Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
  Nghiệp báo khó tránh đọa đày
  Có vay có trả mảy may không sờn
  Ngẫm t́nh mẫu tử nào hơn
  “Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
  Nhà không nóc, cột không cây
  Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
  Công cha nghĩa mẹ đáp đền
  Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
  Một Ân, c̣n khó trả thay
  Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
  Suốt đời tận tụy cơ cầu
  Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
  Ngàn năm chưa thấm sắt son
  Muôn năm chưa cạn dấu ṃn nghĩa ân
  Chứ đâu tính tháng tính năm
  Tính hơn tính thiệt nay thăm mai về
  Đứa này miệng nói môi trề
  Đứa kia lẩm bẩm năo nề Song Thân
  Đức Phật chỉ dạy ân cần
  Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
  Đức Phật chỉ dạy chi ly
  Làm con bất hiếu không ǵ tội hơn
  Rằng xưa, Mục Tử ấn son
  T́m đường cứu Mẹ, ḷng con mới đành
  Dù cho vượt thấu trời xanh
  Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
  Dù cho vạn thể thiên hà
  Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
  Con đi t́m Mẹ dăi dầu ra sao
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
  Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
  Núi cao đèo cả không màng
  Sông sâu biển rộng không can hệ ǵ
  Dù cho tận ngục A Tỳ
  Hay Vô Gián ngục, chẳng suy suyển ḷng
  Dù con xuống biển tát sông
  Lên non đội núi, vượt ṿng sơn khê
  Dù con vào cuối bờ mê
  Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
  Quyết t́m cho được Mẹ ḿnh
  Tận mắt nh́n thấy bóng h́nh Mẫu thân
  Rằng xưa, Mục Tử đền ân
  Đền như thế ấy cổ kim mấy người
  Mục Liên, chỉ một mà thôi
  Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
  Một trong muôn pháp Đạo Vàng
  Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
  Không những báo hiếu Song Thân
  Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
  Cứu tế đến cả Tam Đồ
  Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
  Siêu thăng chiến sĩ trận vong
  Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
  Chết sông, chết biển, chết bờ
  Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
  Chết trôi bốn biển ba đào
  Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
  Chết v́ tao loạn nhiểu nhương
  Chết v́ thống hận yêu thương năo t́nh
  Chết từ tấm bé sơ sinh
  Chết trăm tuổi hạc thân h́nh xác xơ
  Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
  Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
  Không c̣n « địa ngục », « Thiên đàng »
  Không c̣n âm phủ, suối vàng điêu linh
  Không c̣n có một chúng sinh
  Trần lao nghiệp cảnh bặt h́nh mới thôi
  Rằng xưa, Liên Tử một đời
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
  Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
  Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
  Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
  Rằng xưa, Liên Tử một thân
  Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
  Thuyền từ Bát Nhă thênh thênh
  Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
  Về đây, bỉ ngạn đề huề
  Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
  Về đây, Sen Quư lên ngôi
  Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
  Về đây, lăng tử cùng đường
  Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
  Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
  Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
  Chư Phật tam thế đăng tŕnh
  Mười phương ba cơi chúng sinh đều nhờ
  Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
  Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
  Cảm ơn Mục Tử ai ơi
  Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
  Cảm ơn Tôn Giả kính thương
  Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
  Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
  Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
  Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
  Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
  Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
  Đạo Vàng là Đạo Vô Ngh́ thanh lương
  Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
  Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
  Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
  Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
  « Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
  « Thiên thượng, thiên hạ », vô ngh́ Pháp Vương
  Chúng con xin nguyện tỏ tường
  Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
  Chúng con xin nhớ rơ ràng
  Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
  Chúng con xin nguyện lên đường
  Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
  Vu Lan Thắng Hội ai ơi
  Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
  Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
  Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
  Chắp tay hàm tiếu hoa cười
  Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
  Chắp tay ngưỡng phục thù ân
  Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
  Chắp tay lễ tạ khấu đầu
  Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
  Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
  Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
  Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
  Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
  Nam Mô Đức Phật Cha Lành
  Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
  Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
  Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
  Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  ------------------------------------------------
  ------------------------------------------------
  ------------------------------------------------

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Thông Điệp Vu Lan

  Thắng Hội Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
  Thanh trai lễ vật ḷng tha thiết
  Nguyện Đức Từ Bi cứu đảo huyền

  Ngày xưa, Mục Tử xuống A Tỳ
  T́m Mẹ muôn vàn khó quá đi
  Bao ải Ma Vương cùng ngạ quỷ
  Khóc ̣a thấy Mẹ, vỡ sầu bi

  Dâng cơm cho Mẹ, bốc thành than
  Nước uống dâng lên, biến lửa hồng
  Cũi sắt, hầm chông đày đọa Mẹ
  Mục Liên cùng tử khóc như rông

  Vội về ngưỡng bạch Đức Như Lai
  Sự thể trầm kha thống khổ dài
  Vừa Mẹ, vừa sinh linh vạn loại
  Làm sao giải cứu khỏi tuyền đài

  Đức Phật từ tôn tế độ ban
  Giải bày, mở Thắng Hội Vu Lan
  Thập phương Tam Bảo đồng gia bị
  Chứ một ḿnh Ông, đâu dễ dàng

  C̣n nay, thiết lễ Hội Vu Lan
  Dễ quá, đơn sơ, thật nhẹ nhàng
  Dâng tấm ḷng thành, nguyện chí thiết
  Mười phương Chư Phật nhủ từ ân

  Có sao cúng vậy đừng cầu kỳ
  Quan trọng, chân thành đúng lễ nghi
  Ǵn giữ thân tâm, sạch nghiệp báo
  Phật cười hoan hỷ, đừng lo chi

  Ta cứu sinh linh, độ vạn loài
  Hằng hà sa số chúng sinh thôi
  Trầm luân sáu nẻo, ba đường dữ
  Phật ái chúng sinh, mẫu ái hoài

  Hằng năm, mỗi Lễ Hội Vu Lan
  Đệ tử trang nghiêm và nhẹ nhàng
  Im lặng, nói năng, như chánh pháp
  Ngày Rằm Tháng Bảy kết Đàn Tràng

  Vu Lan, như mở Hội Liên Hoa
  Bát Nhă thanh lương chuyển tới bờ
  Biển khổ hồi đầu đăng bỉ ngạn
  Hàm linh cửu hữu thoát trầm mê

  Vu Lan, như mở Hội Liên Tŕ
  Ao báu, sen vàng, ngát Đức Bi
  Cửu phẩm đồng đăng, thơm giải thoát
  Phật ân vô lượng, nói vô ngh́

  Vu Lan, như Mở Hội trần gian
  Nhân thế b́nh tâm dưới Đạo Vàng
  Phước huệ song tu tiêu nghiệp dĩ
  Vượt qua thế giới của ba ngàn

  Trung Nguyên Tháng Bảy Hội Vu Lan
  Ǵn giữ, truyền lưu măi thế gian
  Vận chuyển Ba Thừa dung Nhị Đế
  Tam đồ, bát nạn, hết lầm than

  Nào phải cứu riêng chỉ Mẹ hiền
  Hiểu sai chánh pháp, Phật oan khiên
  Phật đâu có nói, dành riêng Mẹ
  Phật dạy : Vu Lan giải đảo huyền

  Giải cứu chúng sinh nghiệp nặng nề
  Vô minh nên mới ngập si mê
  Ăn năn sám hối tiêu phiền lụy
  Tịnh Độ hiện tiền, hết khổ nghe

  Thông Điệp Vu Lan, đă được ban
  Bảy hàng đệ tử hăy hân hoan
  Chân thành đón nhận truyền lưu măi
  Thắng Hội Vu Lan rợp Đạo Vàng

  Thông Điệp Vu Lan, đă được tuyên
  Muôn đời ǵn giữ thật an nhiên
  Noi gương Hiếu Hạnh Mục Liên Tử
  Công đức tṛn đầy, chớ đảo điên

  Thông Điệp Vu Lan, đă giải bày
  Từ thời Đức Phật đến hôm nay
  Ngàn sau cũng chẳng sai ly tất
  Sen quư thơm hương tỏa bảo đài

  Hàng hàng đệ tử chắp tay hoa
  Nguyện Đức Từ Nghiêm ngự bửu ṭa
  Gia hộ chúng con đường Tứ Thánh
  Và đường Bát Đạo phổ châu sa

  Hàng hàng đệ tử chấp tay quỳ
  Thông Điệp Vu Lan, diệu đức bi
  Thắng Hội Vu Lan, diệu đức trí
  Phật ân vô lượng, quả vô ngh́.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Noi gương Đức Mục Kiền Liên

  Nam Mô Bồ Tát Mục Kiền Liên
  Sáng soi con đường hiếu hạnh
  Đáp đền công đức Mẹ Cha
  Cũng v́ con cháu oan gia
  Đọa đày, lầm than, thống khổ
  Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
  Thập đại, thần thông đệ nhứt
  Sau khi tu hành chứng đắc
  Dơi soi, t́m kiếm Mẹ già
  Không ngờ A Tỳ địa ngục
  Thanh Đề đền tội can qua
  Mẹ ơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !
  Cơm đà đă biến thành than
  Ḷng con đau xót vô vàn
  Hầm chông, c̣n thêm chảo lửa
  Ruột cào, tim thắt, nát tan
  Vội về bạch Phật Như Lai
  Mẹ con thống khổ tuyền đài
  Xin Ngài tầm phương giải cứu
  Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan
  Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
  Chúng con, nhất nhất noi gương
  Đền ơn dưỡng dục song đường
  Núi cao, sông sâu, biển cả
  Công Cha nghĩa Mẹ, t́nh thương
  Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
  Chúng con, lớp lớp hàng hàng
  Thành tâm thiết lễ đàn tràng
  Nguyện Phật mười phương minh chứng
  Cúng dường Pháp Hội Vu Lan
  Cúng dường Pháp Hội Vu Lan
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tháng 8-2006
  TNT Mặc Giang

  Xưng tán Tôn Giả Mục Kiền Liên
  (Thần thông đệ nhất)

  Kính lạy Tôn Giả Mục Kiền Liên
  Ngài và Ngài Xá Lợi là hai vị đầu tiên
  Pḥ hai bên tả hữu mỗi bước đi Từ Phụ
  Trừ những khi lên đường hoằng giáo hóa duyên

  Chính hai Ngài là bạn tuyệt thế thâm giao từ trước
  Khi xuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu
  Một Trí Tuệ, một Thần Thông, vô ngại, nhiệm mầu
  Cùng gánh vác, cùng tuyên dương chánh pháp

  Biến hóa vô biên vô cùng trong tích tắc
  Trên th́ lên đến cơi Phật Tự Tại Vương
  Dưới th́ thông đến địa ngục A Tỳ
  Cảm hóa thế nhân, nhiếp phục tà ma, ác quỷ

  Nhưng nghiệt ngă chánh tà, hai con đường đố kỵ
  Xác thân Ngài đành tan nát banh thây
  Dùng thần thông, có thể thoát phen này
  V́ duyên nghiệp, có thân th́ phải trả

  Chữ vô thường, thế thôi, có chi lạ
  Chữ chơn thường mới chơn đế thường chơn
  Ngài vong thân v́ chánh pháp hoằng dương
  Tranh bất tuyệt, kính lạy Ngài Mục Liên Tôn Giả.

  Tháng 9-2006
  TNT Mặc Giang

  Hành tŕnh Quê Mẹ

  Ta thực hiện cuộc hành tŕnh Quê Mẹ
  Đi từ Cà Mau tới ải Nam Quan
  Đi từ Trường Sơn cho tới biển Đông
  Để thắm đượm mặn nồng t́nh non nghĩa nước

  Thăm Cổ Loa, nhớ năm ngàn năm trước
  Đức Hùng Vương sắc ấn dựng cơ đồ
  Nước Văn Lang từ ngày ấy thắm tô
  Ḍng lịch sử chuyển trao từng thế hệ

  Về Hà Nội, nhớ Thăng Long hoài cổ
  Đất trời Nam lẫm liệt giống da vàng
  Ba mươi sáu phố phường, bao vết tích âm vang
  Khí Lạc Hồng xát xây hồn xâm, thực

  Thăm Miền Trung, núi cao, biển rộng, đất hẹp
  Cho địa linh, nhân kiệt, trí dũng thượng thừa
  Phong sương tuế nguyệt, mưa dăi gió lùa
  Để Cố Đô, kinh kỳ cùng sông Hương núi Ngự

  Bóng thời gian, đâu là Châu Ô Châu Lư
  Huyền Trân ơi, công chúa điệu ru « Hời »
  Cảm ơn người, sao khuất, nhớ trăng soi
  B́nh Bắc, yên Nam, tận Cà Mau mở cơi

  Vào Sài G̣n, nhớ ba trăm năm cũ
  Gia Định Thành, trấn thủ vững biên cương
  Ta bước chân đi, nhớ phố nhớ phường
  Bóng thành đô vương chiều dài kỷ niệm

  Bến Bạch Đằng sóng đêm buồn im tiếng
  Đèn pha màu sương gió phủ đường đi
  Quá khứ qua, ta muốn khép bờ mi
  Đêm dài quá, nh́n trăng sao nhắn gởi

  Vào Miền Nam, đất bạt ngàn, chim bay mỏi cánh
  Cửu Long giang, chín cửa rạng trời đông
  Đất chạy tới đâu, giáp lạch liền sông
  Tới Cà Mau chuỗi dài ra biển cả

  Dừng chân lại, thăm Hà Tiên, Rạch Giá
  Cuộc hành tŕnh xuyên đất mẹ thân yêu
  Càng nhớ thương hai tiếng nhiễu điều
  Và câu ca dao một giàn bầu bí

  Miền Bắc, cái nôi thuở dựng cờ lập quốc
  Miền Trung, vượt hoành sơn, vạn đại dung thân
  Miền Nam, mảnh dư đồ chữ « S » tương lân
  Là sông núi, là hồn thiêng dân tộc

  Vật đổi sao dời, Việt Nam bất diệt
  Núi lở cát bồi, đất nước thiên thu
  Hỡi quê hương gấm vóc của ta ơi
  Cao tiếng gọi cùng quê hương muôn thuở.

  Tháng 3 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Đi giữa ḷng Đất Mẹ

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ
  Ngay từ cái thuở ban sơ
  Thơm thơm đôi ḍng sữa mẹ

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tiếng hát bên sông
  Mạ non xanh mởn ruộng đồng
  Lúa vàng mơn man gió nắng

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tác nước dưới trăng
  Tiếng chày giă gạo đưa nhanh
  T́nh quê thơm hương đồng nội

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Chim Hồng bay cuối trời quê
  Chim Lạc bay xa chưa về
  Trơ vơ nguồn xưa tổ ấm

  Tiếng Mẹ th́ thầm sâu lắng
  Con tôi biền biệt nơi đâu
  Tiếng Cha trầm ngâm nằng nặng
  Cơ đồ băi biển nương dâu

  Trường Sơn bạc màu đỉnh núi
  Biển Đông trắng dă trùng khơi
  Băi cát dập vùi gió bụi
  Bờ lau xơ xác tơi bời

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Vẳng nghe núi gọi nhớ rừng
  Biển xa sông dài ngóng đợi
  Gừng cay muối mặn rưng rưng

  Ta đi giữa ḷng Đất Mẹ
  Đất Mẹ vỗ về ta đi
  Bụi trần phong sương mấy độ
  Trầm kha mưa gió kinh kỳ.

  Tháng 4 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Đóa Hoa Hiếu Hạnh

  Một bông hồng xin dâng Mẹ
  Một bông hồng xin dâng Cha
  Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu
  Công Cha phải nhớ làm đầu
  Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau ḿnh
  Song Đường một đóa nguyên trinh
  Không hoa nào cơi phù sinh sánh bằng
  Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn
  Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu
  Một bông hồng xin dâng Mẹ
  Một bông hồng tưởng nhớ Cha
  Không bông nào cơi ta bà
  Thiêng liêng cao quư như hoa song đường
  Mẹ, cho tiếng nói t́nh thương
  Cha, cho nghị lực trên đường trần gian
  Hoa hồng cho Mẹ em mang
  Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về
  Cho Cha, anh gánh sơn khê
  Gánh sông gánh núi ước thề trĩu vai
  Hoa hồng cho Mẹ em cài
  Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương
  Cho Cha, anh bước lên đường
  Dấn thân phụng hiến can trường không pha
  Một bông hồng, nhờ đức Mẹ
  Một bông hồng, nhờ ơn Cha
  Đáp đền, không tiếng kêu ca
  Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so b́
  Đừng để Mẹ ứa vành mi
  Tóc Cha bạc trắng tư ngh́ v́ ai
  Chắp tay nâng đóa hoa cài
  Con hiền cháu thảo kề vai chung ḷng
  Vườn hồng xin măi trổ bông
  Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm.

  Tháng 8 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Hai sắc Bông Hồng

  Bông hồng cài áo nâng niu
  T́nh thương của mẹ yêu kiều ngàn sao
  Bông trắng lành lạnh nao nao
  T́m h́nh bóng mẹ chiêm bao đêm dài
  Bông hồng một đóa em cài
  Mẹ hiền muôn thuở kết đài thiên thư
  Bông trắng ngấn lệ đă dư
  Mỗi khi nhớ lại mắt mờ hoen mi
  Bông hồng diễm hạnh quá đi
  Là cao quư nhất những ǵ trần gian
  Bông trắng mây ngủ trên ngàn
  Mây sa đỉnh núi mây choàng biển xa
  Bông hồng nồng ấm mái nhà
  Thơm thơm nếp một ngọt ngào ba hương
  Bông trắng đếm bước vô thường
  Hợp tan sóng vỗ trên đường phù sinh
  Bông hồng một đóa xinh xinh
  Bàn tay em nắm ấm t́nh mẫu thân
  Bông trắng mưa Sở mây Tần
  Giọt tan thôi nhé phù vân làm ǵ
  Bông hồng hai sắc thầm th́
  Màu hoa tự thể ai v́ cho ai
  Hồng thời nâng cánh hoa cài
  Trắng thời áo đă sờn vai lâu rồi
  Hồng thời mỉm nụ trên môi
  Trắng thời băng lạnh suốt đời thế thôi.

  Tháng 8 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Một Đóa Trắng - Hồng

  Một đóa trắng - hồng vạn mến thương
  Cho ai c̣n diễm phúc nghiêm đường
  Cho ai thấm lạnh thềm băng giá
  Ân nghĩa sinh thành sao trả xong

  Thân này con có nhớ ơn Cha
  Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà
  Đến cả cuộc đời, dày áo năo
  Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa

  Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương
  Mái trắng của cha đẫm gió sương
  Đeo đẳng cỗi cằn v́ khổ nhọc
  Cho con từng bước giữa muôn đường

  Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn
  Đá kia, nước chảy c̣n hao ṃn
  Huống chi, thân thể của Cha Mẹ
  Là thịt, là da, có biết không

  Đừng để một mai hối hận ḷng
  Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong
  Trắng - hồng cài áo c̣n chi nữa
  Mây trả phù vân, nước trả sông

  Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng
  Sâu hơn biển rộng, cao hơn non
  Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc
  Muôn một đáp đền chưa hẳn xong

  Đừng cứ cân đo, đếm một hai
  Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài
  Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết
  Đợi chết, lu loa, sương nắng mai

  Tôi không dám viết cho em đâu
  Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi
  Tôi viết cho tôi từ thuở ấy
  Trắng hồng một đóa gởi thiên thu.

  Tháng 8 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan
  Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng
  Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
  Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân
  Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân
  Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số
  May ra, đền đáp một muôn phần

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong
  Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường
  Hoa trắng đă ṃn trên chiếc áo
  Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường

  Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng
  Nh́n người cài áo, thoáng xa trông
  Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ
  Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ ḷng

  Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành
  Chư Phật đồng giao cảm chứng minh
  Tế độ bi lân tṛn hiếu hạnh
  Con hiền cháu thảo vẹn ân t́nh

  Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai
  Chắp tay xin nhận cánh hoa cài
  Giọt khô khơi động vành mi khép
  Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài

  Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng
  Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông
  Không những trắng hồng trên chiếc áo
  Mà thương nhớ măi nghĩa thù ân

  Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
  Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền
  Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn
  Sen vàng ao báu hóa hồng liên.

  Tháng 8 – 2009
  TNT Mặc Giang


 3. #3
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968


  Mở Trang Hiếu Hạnh
  Tuyển tập Hai - 10 bài
  Mùa Báo Hiếu - năm Canh Dần 2010

  Để hướng về Mùa Hiếu Hạnh Thiêng Liêng
  Để tưởng nhớ công ơn Công Đức Sinh Thành
  Để cùng nhau nhắc nhở Con Hiền Cháu Thảo
  Để đền đáp trong muôn một công đức Cha Mẹ
  Và lễ tạ Thù Ân Bốn Ơn Trọng cưu mang.
  Chúng tôi xin viết, cảm ơn quư vị đón nhận và phổ biến.
  Trân trọng,
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  01. Quê Cha – Đất Mẹ
  02. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
  03. Từ tạ Song Đường
  04. Cánh Hoa dâng Cha Mẹ
  05. Đất Tổ - Quê Cha
  06. Gia tài của Mẹ
  07. Hoa Trắng thiên thu
  08. Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
  09. Vu Lan, Cha có buồn không ?
  10. Vu Lan nhớ Mẹ Hiền

  Quê Cha - Đất Mẹ

  Quê Cha ngàn dặm mù khơi
  Đất Mẹ vạn lư một đời chia xa
  Thương non, ôm ấp mái nhà
  Nhớ núi, sầu mộng sơn hà chờ ai
  Thương sông, con nước chảy dài
  Nhớ biển, sóng vỗ miệt mài trùng dương
  Ra đi, vạn lư mù sương
  Rong rêu in bóng dặm đường phân ly
  Nhớ xưa, mấy thuở kinh kỳ
  Mà nay cũng lắm tư ngh́ hồn đau
  “Chiều chiều ra đứng ngơ sau
  Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều”
  Đêm đêm mở cửa tịch liêu
  Quê Cha hun hút quạnh hiu cuối trời
  Nhớ non, mượn gió gởi lời
  Thương núi, nhờ cánh chim trời bay xa
  Nhớ sông, một bến quê nhà
  Thương biển, kéo cát muốn tà bờ lau
  Năm năm, da thấm thịt thau
  Mười năm, tóc trắng đổi màu phong sương
  Hai mươi năm, những tơ vương
  Ba mươi năm, lắm đoạn trường tư lương
  Nên nghe hai tiếng quê hương
  Xát xây cát đá, băi nương rêm ḿnh
  Vọng vang hai tiếng quê ḿnh
  Nḥa trong kư ức bóng h́nh ch́m sâu
  Quê Cha đất Mẹ tinh sầu.

  Tháng 3 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

  Bông hồng hiếu hạnh thiêng liêng
  Lành thay, con cháu thảo hiền nhớ ân
  Mẹ Cha, công đức song thân
  Ông Bà, ḍng họ gốc phần thâm sâu
  Băng qua vạn lư nhịp cầu
  Dâng lên Tiên Tổ khởi đầu sơ khai
  Hùng Vương quốc phụ phương đài
  Âu Cơ quốc mẫu ươm ngai Lạc Hồng
  Ngàn năm văn hiến núi sông
  An nhiên tọa thị giống ḍng Việt Nam
  Bông hồng hai sắc cưu mang
  Cho anh cho chị lên đàng đắp xây
  Cho em nâng cánh hoa nầy
  Tin yêu sức sống đong đầy trong tim
  Ân Cha nghĩa Mẹ đáp đền
  Ân Tiên ân Tổ thênh thênh đất trời
  Cùng nhau phụng hiến suốt đời
  Băng đèo vượt núi không lời thở than
  Dù cho đổi cả trần gian
  Ân kia vời vợi muôn ngàn thấm sâu
  Dù cho băi biển nương dâu
  Ân kia giữ măi trong đầu nhớ nghe.

  Tháng 11 – 2009
  TNT Mặc Giang

  Từ tạ Song Đường

  Tiếng Ơn Cha, lung linh hồn Núi Thái
  Tiếng Nghĩa Mẹ, rào rạc nước Biển Đông
  Mà nghe sóng vỗ trong ḷng
  Leo đồi gió hú buồn trông đỉnh đèo
  Rong rêu tựa vách cheo leo
  Ngàn năm sương lạnh eo sèo bèo mây
  Ta mang một tấm thân nầy
  Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy t́nh thâm
  Sau hè rau húng rau răm
  Bên hông rau đắng trước thềm rau cay
  Đầu đường đan kín cỏ may
  Bước quanh lối ngơ gió lay bụi mờ
  Đếm trong từng tiếng đơn cô
  Gơ lên cung nhịp dại khờ hồn đau
  Quê nghèo trắng mấy mùa cau
  Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không
  Ra rừng nhặt lá diêu bông
  Lên non tát biển xuống sông bắt c̣ng
  Tiếng Ơn Cha, giọt mồ hôi muối mặn
  Tiếng Nghĩa Mẹ, lệ khép mắt sầu vương
  Đếm trong vụn vỡ t́nh thương
  Chôn trong tim thẳm trên đường từ ly
  Đầu cầu Ái Tử thầm th́
  Cuối sông nước chảy một đi vạn ĺa
  Nghĩa trang mờ khói mộ bia
  Gắn trên giá lạnh đổ về tịch liêu
  C̣n đâu mà nói chín chiều
  Ngơ sau cửa trước tiêu điều hợp tan
  Vọng khua tiếng nói muộn màng
  Song Đường từ tạ gió ngàn bay bay.

  Tháng 3 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Cánh Hoa dâng Cha Mẹ

  Cánh hoa này xin kính dâng ơn cha
  Cánh hoa kia xin tôn thờ đức mẹ
  Chốn linh thiêng mẹ cha thầm nói khẽ
  Cơi dương trần tội nghiệp đứa con tôi

  Cánh hoa này xin tưởng nhớ ơn cha
  Cánh hoa kia xin nâng niu đức mẹ
  Cha mẹ ơi, đừng giận hờn con nhé
  Đến muôn đời con đền đáp thâm ân

  Nghĩa cù lao, một đời xin ghi nhớ
  Đức hy sinh, trọn kiếp xin tôn thờ
  Ḍng tử sinh nhịp sóng vỗ hai bờ
  Con đi măi trên hành tŕnh cô lữ

  Nhớ ơn cha, xin tạc ḷng một chữ
  Nhớ đức mẹ, xin khắc dạ một câu
  Vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu
  Không chứa hết Đấng Song Đường cao cả

  Mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc rạ
  Mùi lúa chín thấy mạ lúc c̣n xanh
  Cánh đồng vàng thơm trúc biếc tre xanh
  Cho quê hương đượm t́nh thương sức sống

  Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
  Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
  Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà
  Để chan chứa nỗi niềm khi đêm xuống

  Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
  Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
  Đức cù lao muôn thuở vẫn không pha
  Như sóng nước Biển Đông khua Núi Thái.

  Tháng 4 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Đất Tổ, Quê Cha

  Đất Tổ Quê Cha năm ngàn năm dựng nước
  Hy sinh chồng chất thành núi thành sông
  Tử sĩ đắp xây thành ruộng thành đồng
  Viết trang sử huy hoàng cho tổ quốc

  Đất Tổ Quê Cha, tô bồi từng tấc đất
  Là mồ hôi, là nước mắt bi hùng
  Là thịt da, là xương máu cha ông
  Thành quê hương ba miền Nam Trung Bắc

  Ôi Cổ Loa, Thăng Long ngàn xưa
  Ôi Tây Đô, Đông Đô ngàn mây
  Huế, Sài G̣n, Hà Nội hôm nay
  Tim trong tim, ḷng bên ḷng, tay trong tay

  Ôi Hùng Vương Văn Lang thiết tha
  Ôi Mê Linh, Lam Sơn, Đống Đa
  Nước Việt Nam một dăi sơn hà
  Anh chị em, Bắc Nam Trung, chung một nhà

  Ta bước chân đi, nghe tiếng rung t́nh tự
  Ta bước chân đi, nghe lệ sử chưa nḥa
  Đất nước này, non sông này, ǵn giữ điểm tô
  Quê hương này, non nước này, là sông là núi

  Ta bước chân đi, mắt cha già ngóng đợi
  Ta bước chân đi, mắt mẹ già chờ trông
  Anh em ta, chị em ta, trên dưới một ḷng
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, là núi là sông
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung
  Giống Lạc Hồng, của Tiên Rồng nước Việt Nam.

  Tháng 4 – 2010
  Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Gia tài của Mẹ

  Gia tài của Mẹ năm ngàn năm
  Đâu phải riêng ai thủ đắc giành
  Ngất ngưỡng lâu đài ngồi bảnh chọe
  Mắt cười ti hí nói nhăn răng

  Năm mươi thế kỷ mọi tiền nhân
  Xương máu hy sinh đều góp phần
  Sức lực tinh ba đều cống hiến
  Mới thành của nước của nhân dân

  Dân tộc Việt Nam đều có quyền
  Cái quyền tối thượng, quyền thiêng liêng
  Kề vai gánh vác chung nhau hưởng
  Không có một ai làm của riêng

  Gia tài của Mẹ tự ngàn xưa
  Để lại cháu con cùng kế thừa
  Tiếp tục tài bồi và bảo vệ
  Người người dân Việt biết hay chưa

  Một mảnh dư đồ nước Việt Nam
  Ai mang máu mủ giống da vàng
  Ai mang huyết thống ḍng Hồng Lạc
  Không thể nhượng quyền không bán buôn

  Vùng biển vùng trời hay ngoại biên
  Đồng bằng rừng núi hay Cao Nguyên
  Thượng Du xuống tận Trung Du nữa
  Bất cứ nơi đâu cũng nối liền

  Không ngoại nhập và không ngoại lai
  Không nô lệ hóa, không mang hai
  Nước ta ta giữ, dân ta sống
  Thà chết c̣n hơn phải đọa đày

  Thế thế tiền nhân đă thế rồi
  Ngàn năm văn hiến máu xương rơi
  Đan thanh vết sử liền tro cốt
  Thế hệ chúng ta cũng thế thôi

  Nước yên thời sống trong yên b́nh
  Nước biến nếu cần quyết chiến chinh
  Kim cổ xưa nay đều đă thế
  Không ai trí trá hưởng riêng ḿnh

  Gia tài của Mẹ Việt Nam ơi
  Dị khẩu đồng âm cùng một lời
  Khác miệng đồng ḷng chung chí hướng
  Việt Nam bền vững đến muôn đời.

  Tháng 4 – 2010
  Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Hoa Trắng thiên thu

  Cài Hoa Trắng, Ơn Hùng Vương Quốc Phụ
  Khai dựng cờ mở nước hiệu Văn Lang
  Cho đến nay nền Văn hiến năm ngàn
  C̣n tiếp tục truyền lưu và sống măi

  Cài Hoa Trắng, Ơn Âu Cơ Quốc Mẫu
  Tiên trên cao mang một bọc trăm con
  Từ đó khởi đi ḍng giống Lạc Hồng
  Tọa thị tại đất trời Nam sừng sững

  Cài Hoa Trắng, ta tôn thờ Đức Mẹ
  Thét Biển Đông rào rạt hát trùng dương
  Ta xin mang t́nh thương Mẹ lên đường
  Xây tươi đẹp cho sông dài biển rộng

  Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
  Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
  Ơn của Cha, ta xin chất trên đầu
  Tôn thờ măi và không hề phản bội

  Cài Hoa Trắng, ta mang hồn sông núi
  Da thịt này, chỉ xin trả quê hương
  Chứ không băng ngang, đánh đổ giữa đường
  Dù bất cứ thế thời, hay cuồng vong thác loạn

  Cài Hoa Trắng, ta mang hồn Tiên Tổ
  Giống Lạc Hồng huyết thống năm ngàn năm
  Ta luyện tôi những đức tính tinh anh
  Bước dơng dạc và ngẩng đầu đi tới

  Cài Hoa Trắng, ta đến bàn thờ Tổ Quốc
  Nguyện trắng trong, thanh bạch đức trung trinh
  Nguyện cho quê hương non nước quê ḿnh
  Không phản bội những ǵ Tổ Tiên để lại

  Cài Hoa Trắng, ta xin cài măi măi
  Cài một lần, và cài đến thiên thu
  Việt Nam ta, định phận sẵn thế ư
  Trắng, cho toát cả thiên hà vũ trụ

  Cài Hoa Trắng, ta nhớ Cha Hồng Lạc
  Và ta mang công đức Mẹ Âu Cơ
  Con cháu Hùng Vương măi măi tôn thờ
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng nước Việt Nam.

  Tháng 6 – 2010
  Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời

  Bông Hồng cài áo em mang
  Em c̣n có mẹ với ngàn yêu thương
  Lối đi t́nh mẹ vấn vương
  Lối về t́nh mẹ bên nương ráng chiều
  Bông Hồng cài áo nâng niu
  Em c̣n có mẹ yêu kiều trần gian
  Thương em từng bước trên đàng
  Cho em từng bước dọc ngang đi về
  Bông Hồng cài áo mân mê
  Em c̣n có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
  Chỉ cần mẹ động tay tiên
  Là em tan hết muộn phiền trần ai
  Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
  Là em an ổn phương đài phù sinh
  Bông Hồng cài áo xinh xinh
  Vẽ lên dấu ngọc bóng h́nh mẹ yêu
  Cho em nhẹ bước cầu kiều
  Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
  Đóa Hồng cài áo thơm bông
  Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
  Thu về không tím lá rơi
  Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
  Bông Hồng cài áo trong lành
  Em c̣n có mẹ bao quanh mẫu từ
  Đẹp hơn vạn thể thiên thư
  Cho em nhận diện thật hư phiêu bồng
  Em ơi trân quư Hoa Hồng
  Vừa cài trên áo là ḷng mẹ yêu
  Em ơi ǵn giữ nâng niu
  Cầu mong cho Mẹ bóng chiều chậm qua
  Em nên ấu yếm thiết tha
  Tóc Mẹ chậm trắng, thịt da chậm mồi
  Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
  Một lần duy nhất trong đời mà thôi
  Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
  Cầu cho Mẹ sống suốt đời bên em.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Vu Lan, Cha có buồn không ?

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
  Thường nhắc nghĩa ân đức Mẹ hiền
  Thỉnh thoảng mới nêu t́nh Phụ Tử
  Làm Cha, xin hỏi có buồn không ?

  « Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha »
  Trụ cột nắng mưa đỡ cửa nhà
  Tuế nguyệt phong sương dày gió bụi
  Ngoài b́nh thiên hạ, trong yên gia

  Gót đỏ như son cho cháu con
  Thau ch́ cát đá chẳng hao ṃn
  Đội trời đạp đất nhồi sinh lực
  Nào có nghĩa ǵ tiếng cảm ơn

  Nam giới, vẫy vùng chí dọc ngang
  Nam nhi chi chí phỉ anh hùng
  Tiểu nhân, tục tử làm sao sánh
  Vô số chim muông có đại bàng

  Cánh Bằng bay bổng khắp trời mây
  Vùng vẫy bốn phương thỏa chí này
  Dẫu có bào ṃn thân rũ cánh
  Làm trai như thế mới nên trai

  Thế th́, trong Lễ Hội Vu Lan
  Đồng cảm tương lân thật nhẹ nhàng
  Việc khó có phần ta gánh vác
  Ra tay bất vụ mới thi ân

  Phụ thân nghiêm nghị Đấng Song Đường
  Một dựng tôn ti, hai vững cương
  Ba tạo thế thời, bốn nhiệt huyết
  Một đời không đổi mới t́nh thương

  T́nh thương rộng lớn mới vô biên
  Như Núi Thái Sơn nhất mọi miền
  Chống đỡ rừng non cây cỏ mọc
  Ai nh́n, không khiếp đức oai thiêng

  T́nh thương cao cả mới nghiêm đường
  Núi Thái bao giờ kể gió sương
  Ai hát Biển Đông ca đức Mẹ
  Cha cười phải phải, biết hiền lương

  Hăy dành cho Mẹ tiếng yêu thương
  Ngon ngọt thơm hương như mía đường
  Nếp một đầu mùa dâng hiến Mẹ
  Bông Hồng cài áo cam lồ vương

  C̣n Cha vun với tạo Bông Hồng
  Tưới nước, bón phân, gai góc đâm
  Chồi mọc, mầm non, hoa mỉm nụ
  Tặng cho nhân thế đẹp nào hơn

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
  Đă có đức từ của Phụ Thân
  Đă có đức bi lồng trí dũng
  Ân, mà không nói mới là Ân

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
  Bông trắng bông hồng, đă có Cha
  Cha tạo nó ra, và cống hiến
  Th́ Cha chính thị Một Đài Hoa

  Cha c̣n chuyển mạch thế tông gia
  Nội Ngoại Gia Tiên của cửa nhà
  Thất Tổ, cửu Huyền, và quyến thuộc
  Cha ơi, tột đỉnh phải không Cha

  Cha c̣n ǵn giữ khí hùng thiêng
  Văn hiến ngàn năm của Tổ Tiên
  Bảo vệ cơ đồ trao thế hệ
  Việt Nam bền vững vĩnh uyên nguyên

  Tôi ít kể ra công đức người
  Văn chương chữ nghĩa bằng thừa thôi
  Cái t́nh Phụ Tử uyên thâm quá
  Chỉ ngó nh́n nhau Một Nụ Cười

  Măn nguyện một đời Đức Phụ Thân
  Ân, không đáp hết, mới là Ân
  Ân, mà trả được, Ân c̣n nhỏ
  Cháu thảo con hiền, phải lựa lần

  Vu Lan tùy thuận Lễ cài hoa
  Nặng nhất, hoa này, gắn áo Cha
  Thương nhất, hoa này, dâng áo Mẹ
  Cho Mùa Hiếu Hạnh thật chan ḥa

  Lời cuối, xin dâng Công đức Cha
  Vu Lan, Đức Phật giải bày ra
  « Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
  Thế thế hoằng truyền Đạo Thích Ca.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Vu Lan nhớ Mẹ Hiền

  Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Mẹ hiền là nét ngọc tay tiên
  Là xôi nếp một, thơm bông lúa
  Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường

  Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ thương
  Quê nghèo một nắng với hai sương
  Thân c̣ lặn lội bên bờ vắng
  Mua gánh bán bưng khổ quá chừng

  Làm Mẹ nuôi con đăi dăi dầu
  Việc nhà việc cửa đổ mưa ngâu
  Việc đồng việc ruộng dày gian khó
  Tóc trắng viếng thăm sớm mái đầu

  Cái tiếng Mẫu Thân nghe ấm ḷng
  Nhưng ai hiểu được những long đong
  Nhiều đêm không ngủ nh́n trời đất
  Khổ quá thân tôi đă mơi ṃn

  Nhưng chẳng bao giờ Mẹ thở than
  Chồng con không thấy những vô vàn
  Giọt dài Mẹ giấu khi đêm xuống
  Giọt ngắn Mẹ nh́n ngày nắng lên

  Mẫu tử mẫu thân với mẫu từ
  T́nh thương chảy măi vẫn c̣n dư
  Biển Đông khó sánh được Ḷng Mẹ
  Thiên phú ban cho, bộ dễ ư

  Mấy chục năm trường gánh nổi trôi
  Hỏi sao không tóc bạc da mồi
  Vết nhăn vết xếp thân c̣i cơm
  Thương quá là thương hỡi Mẹ ơi

  Nuôi con, lên ải để đèo non
  Xuống biển tát sông để kiếm c̣ng
  Con cháu lớn lên khi hiểu được
  Mẹ già kiệt lực chờ đi đong

  Đến ngày Mẹ bước lên bàn thờ
  Cháu thảo con hiền khóc mắt mưa
  Mẹ bỏ chúng con đi sớm quá
  Từ nay, tập sống kiếp bơ vơ

  Báo Hiếu Vu Lan thấy Mẹ hiền
  Mẹ ơi, vẫn nét ngọc tay tiên
  Vẫn xôi nếp một, thơm mùi lúa
  Vị ngọt thanh thanh của mía đường

  Hướng vọng Vu Lan thấy Mẹ yêu
  Ṿng tay của Mẹ như nâng niu
  Lệ dài của Mẹ không ngưng đọng
  Nước mắt Mẫu Từ cứ chảy xuôi

  Quyện khói làn hương thật tuyệt vời
  Mờ mờ ẩn hiện Mẹ nh́n tôi
  Mắt thương muôn thuở không thay đổi
  Tác phẩm trinh nguyên tặng cuộc đời

  Bóng Mẹ hiền ơi vạn nhớ thương
  Con mang tiếng hát Mẹ lên đường
  Tấm ḷng của Mẹ trùm trời đất
  Chỉ một chữ YÊU với chữ THƯƠNG

  Dâng Mẹ Đóa Hồng đă đủ chưa
  Tượng trưng, không thể nói cho vừa
  T́nh thương của Mẹ không cân được
  Đức Mẹ viên dung chẳng thiếu thừa

  Một đóa hồng tươi dâng Mẹ yêu
  Nhiệm mầu Đức Mẹ thật cao siêu
  Thâm sâu Ḷng Mẹ hơn trời biển
  Hiếu Hạnh mênh mông tỏa nhiểu điều

  Khép lại Vu Lan tiếng Tạ Từ
  Mẹ hiền dịu vợi cả thiên thu
  Mẹ yêu chan chứa trùm hoàn vũ
  Nhân thế hằng c̣n tiếng Mẹ ơi !

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com


 4. #4
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968
  Mở Trang Hiếu Hạnh
  Tuyển tập Ba - 10 bài
  Mùa Báo Hiếu - năm Canh Dần 2010
  Để hướng về Mùa Hiếu Hạnh Thiêng Liêng
  Để tưởng nhớ công ơn Công Đức Sinh Thành
  Để cùng nhau nhắc nhở Con Hiền Cháu Thảo
  Để đền đáp trong muôn một công đức Cha Mẹ
  Và lễ tạ Thù Ân Bốn Ơn Trọng cưu mang.
  Chúng tôi xin viết, cảm ơn quư vị đón nhận và phổ biến.
  Trân trọng,
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  01. C̣n đó quê tôi
  02. Quốc Lễ Thù Ân
  03. C̣n đó Vu Lan
  04. Bông Trắng thôi cài
  05. Bông Hồng, một đóa em mang
  06. Bông Hồng, một đóa nâng niu
  07. Mẹ Cha là nhất trần gian
  08. Nhờ Hội Vu Lan
  09. Hoa Hồng muôn thuở
  10. Cánh Hoa thiên thu

  C̣n đó quê tôi

  Quê tôi c̣n đó ḍng sông
  Nước đi nước đến chờ con nước về
  Quê tôi c̣n đó sơn khê
  Sắt son tô thắm ước thề không phai
  Ơn sâu nghĩa nặng t́nh dài
  Đường quê lối nhỏ hoa cài thơm hương
  Tin yêu ḥa ái mến thương
  Chia mưa sẻ nắng gió sương không màng
  Quê tôi c̣n đó đ̣ ngang
  Chờ người lữ thứ miên man chưa về
  Quê tôi c̣n đó tiếng ve
  Xót trong hạ nắng mùa hè kêu đau
  Xa mờ trắng mấy mùa cau
  Trôi ḍng dĩ văng phủ màu nhớ thương
  Đêm đêm nhạn vắng kêu sương
  Ngày ngày én liệng mây truông cuối trời
  Quê tôi từ thuở nằm nôi
  Chôn nhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
  Xẻ da xẻ thịt mới ra
  Trinh nguyên huyết thống cho ta nên người
  Quê tôi c̣n đó nụ cười
  Gắn trên môi héo da mồi tóc sương
  Kinh qua bao ải nghê thường
  Lênh đênh thời thế đoạn trường tóc tơ
  Nhưng tôi chẳng có bao giờ
  Cố quên quê cũ mịt mờ đời tôi
  Nếu tôi không có quê tôi
  Th́ sao tôi có quê tôi trong đời
  Cho nên dù có cuối đời
  Vẫn thương vẫn nhớ mặn ṃi t́nh quê
  Buông tay nhắm mắt gởi về…

  Tháng 6 – 2010
  Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Quốc Lễ Thù Ân

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên trước bàn thờ Tổ Quốc
  Xin khấu đầu lạy tạ Sông Núi Hồn Thiêng
  Đă khởi đi từ nguồn cội Rồng Tiên
  Trải lịch sử năm ngàn năm Văn Hiến

  Đức Hùng Vương phảng phất cờ bay khói quyện
  Nước Văn Lang tên khởi thủy Việt Nam
  Kết tinh thành ḍng giống máu đỏ da vàng
  Sừng sững giữa trời Đông, như thành đồng vách núi

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng theo ḍng lịch sử
  Xin khấu đầu đảnh lễ các bậc tiền nhân
  V́ Quê hương, v́ Dân tộc, vị Quốc vong thân
  Đem xương máu dựng xây Cơ đồ Tổ Quốc

  Ôi Cổ Loa, khí hùng tụ năm ngàn năm trước
  Ôi Thăng Long, chuyển hùng anh một ngàn năm xưa
  Đây Sài G̣n, ba trăm năm rực rỡ có thừa
  Đó Phú Xuân, vọng Cố Đô một thời cổ kính

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Hai Bà Trưng, Bà Triệu
  Nước trời Nam, rơ mặt những bậc anh thư
  Kiện tướng Phương Bắc phải khiếp đảm kinh người
  Đất Mê Linh c̣n vang danh sử tích

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Đức Ngô Quyền kiệt xuất
  Bạch Đằng Giang vỗ sóng sạch quân thù
  Một ngàn năm xâm thực, kết liễu thiên thu
  Đất nước ta hoàn toàn độc lập tự chủ

  Mở ra bốn Triều đại Đinh – Lê – Lư – Trần kỳ tú
  Xuất hiện những bậc Minh quân, Tướng sĩ kỳ tài
  Giặc Phương Bắc biết bao lần nhe vuốt ách tai
  Đều bỏ chạy trối chết, chui ống đồng ống cống

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên Đức Trần Hưng Đạo
  Xin dâng lên Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ Quang Trung
  Xin dâng lên thế thế tiền nhân các bậc anh hùng
  Quét sạch bóng dáng ngoại xâm, bảo toàn biên cương lănh thổ

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên tất cả chiến sĩ vô danh không tên tuổi
  Tên của các anh đă ḥa quyện với non sông
  Máu của các anh đă tưới tẩm khắp ruộng đồng
  Non nước Việt Nam mới thành quê hương gấm vóc

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên những chơn linh thiếu phụ
  Ôm con chờ để chết đứng vọng phu
  Hồn tử sĩ đă về với ngàn thu
  Nên các chị cũng hóa ra thiên cổ

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên chơn linh đồng bào tử nạn
  Chết dưới mọi ṿm trời khói lửa, hay ngay chốn hậu phương
  Ḥa với núi sông cùng mở nước mở đường
  Non nước Việt Nam mới thành sông dài biển rộng

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên khắp mọi miền Tổ Quốc
  Bắc Nam Trung cùng lễ lạy Thù Ân
  Ân quốc gia, Ân dân tộc, Ân tiền nhân
  Ân Tổ Tiên, Ân cội nguồn, Ân sông núi

  Quốc Lễ Thù Ân, để tôn thờ Tiên Tổ
  Đức hùng anh thạch trụ vững Trường Sơn
  Mảnh cơ đồ xương máu của cha ông
  Nghiêm bóng cả khí hồn thiêng sông núi

  Quốc Lễ Thù Ân, nhớ người Cha nguồn cội
  Hỡi những đàn con thế hệ của Lạc Hồng
  Hăy cùng nhau gánh vác vẹn non sông
  Một tấc đất không bao giờ suy suyển

  Quốc Lễ Thù Ân, trần thiết từ Nam Quan giới tuyến
  Xuống Biển Đông đến tận mũi Cà Mau
  Việt Nam ta tay nắm vững con tàu
  Vượt tất cả mọi phong ba băo táp

  Quốc Lễ Thù Ân, dựng trên cơ ngơi sự nghiệp
  Đời đời Ông Cha ra sức đắp xây
  Đời đời con cháu tay nắm chặt tay
  Cho toàn vẹn nghĩa đáp ân đền T́nh Sông Núi

  Rợp cờ bay lung linh Hồn Lịch Sử
  Khí hùng thiêng kết tụ giống Lạc Hồng
  Đỉnh Trường Sơn nghe triều sóng Biển Đông
  Mũi Cà Mau thấu Nam Quan cửa ải

  Liền biển liền bờ, nối liền biên giới
  Liền núi liền sông, thạch trụ giang sơn
  Năm ngàn năm trước, một tấc không ṃn
  Năm ngàn năm sau, một ly không chuyển

  Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con tim, đồng thanh lên tiếng
  Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con người, dị khẩu đồng âm
  Quốc Lễ Thù Ân, toàn thể Dân tộc Việt Nam dơng dạc vang lên
  Đất nước nầy, Non sông nầy, đời đời bất diệt.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  C̣n đó Vu Lan

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
  Tôi đứng xa xa nhớ lạ lùng
  Nh́n thấy người ta d́u phụ mẫu
  C̣n ḿnh lành lạnh thoáng bâng khuâng

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
  Bông Đỏ xinh xinh mắt sáng ḷa
  Bông Trắng rưng rưng tràn ngấn lệ
  Cũng Hồng cũng Trắng cũng cài hoa

  Thương Bông hồng Đỏ quá đi thôi
  Nhưng chẳng có ai cho nữa rồi
  Tôi tự t́m hoa ra viếng mộ
  Bông Hồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi

  Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
  Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
  Chuông mơ trang nghiêm ḥa tụng niệm
  Cầu xin mẹ thoát cơi lầm than

  Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
  Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
  Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
  Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân

  Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
  Tôi bước lang thang về đến nhà
  Đến trước bàn thờ nh́n ảnh Mẹ
  Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa

  Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
  Lạnh từ ngoài đến sâu trong ḷng
  Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
  Tuyết đóng cục ḥn gơ vỡ toang

  Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
  C̣n con bông trắng kiếp đơn côi
  Con mang đến cuối đời cô lữ
  Nhắm mắt c̣n kêu tiếng Mẹ ơi

  Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
  Ḱa xem bóng nguyệt giữa ḍng sông
  Mẹ đi, con lại đi theo Mẹ
  Mẫu Tử đôi bờ, hỏi sắc không

  Nhưng đời c̣n đó Hội Vu Lan
  Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
  Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
  Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Hoa Trắng thôi cài

  Lại Bông hồng Trắng áo cài hoa
  Mắt chị rưng rưng thấm lệ nḥa
  Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
  Và em chằm chặm chiếc “mù soa”

  Bông Trắng là ǵ thế hở anh
  Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
  Ngậm ngùi em cuốn tṛn khăn lệ
  Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh

  Không ai chia sẻ hết niềm đau
  Mỗi một niềm đau khác sắc màu
  Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
  Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu

  Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
  Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
  Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
  Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà

  Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
  Hồng Trắng c̣n đâu những đậm đà
  Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
  Từ bi cứu độ mọi can qua

  Nuôi con, chắc Mẹ khổ v́ con
  Trần thế lao lung sống cơi c̣m
  Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
  Đàn con khôn lớn, tội cao hơn

  Đó là chưa nói sinh con ra
  Đau thấu trời xanh, xé thịt da
  Mở mắt chào đời con khóc ré
  Mẹ cười sung sướng con tôi a

  “Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
  Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
  Khuyên răn giáo dưỡng t́nh Phụ Tử
  Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ

  Những tưởng đời ḿnh diễm phúc thôi
  Có Cha có Mẹ măi trong đời
  Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
  Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời

  Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
  Một c̣n không có, huống mông mênh
  Công Cha như Núi hơn trời đất
  Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh

  Hoa Trắng cài lên trên áo ai
  Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
  Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
  Nước mắt lưng tṛng đẩy giọt cay

  Hoa Trắng sẻ chia với những ai
  Lệ ṃn như áo đă ṃn vai
  Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
  Gánh kiếp đơn côi măi tháng ngày

  Đă gọi là xin chia sẻ mà
  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
  Nói không sâu nặng làm sao thấm
  Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha

  Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
  Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
  Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
  Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an

  Hiểu rơ đủ rồi, hở chị nghe
  C̣n em, thôi khóc nữa chi hè
  Và anh, hăy xứng là nam tử
  Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Bông Hồng, một đóa em mang

  Bông Hồng một đóa em mang
  C̣n Mẹ là nhất trần gian trên đời
  Ở gần hay ở xa xôi
  Thường xuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
  Bông Hồng một đóa nâng niu
  Như ru khúc nhạc cầu kiều mến thương
  “Mẹ già như chuối ba hương
  Như xôi nếp một, như đường mía lau”
  Mẹ già như thể hương cau
  Như đồng lúa chín, như bàu hoa sen
  Mẹ già như gió trước đèn
  Em ơi, hăy giữ giữa thềm hoang vu
  Mẹ già như lá mùa thu
  Coi chừng Thần Tử lù lù lùa qua
  Mẹ già như ánh châu pha
  Sao kia rơi rụng ngân hà lạnh băng
  Bông Hồng một đóa em mang
  Mỗi Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
  T́nh Mẹ ôm ấp ủ ê
  Đói no ấm lạnh vỗ về nghe em
  Bông Hồng một đóa quen quen
  Em c̣n diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
  “Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
  Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
  Nhớ nghe, nước chảy đá ṃn
  Huống chi da thịt cơi c̣m phù sinh
  Nhớ nghe, nước chảy đầu gh́nh
  Tang thương băi trắng, sập śnh phù sa
  Nhớ nghe, một cơi ta bà
  Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
  Bông Hồng một đóa em ơi
  Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
  Bông Hồng một đóa em cài
  Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
  Bông Hồng một đóa Song Đường
  Mẹ là tất cả t́nh thương con người
  Bông Hồng c̣n nở nụ cười
  Em c̣n có Mẹ, nhất đời nghe em !

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Bông Hồng, một đóa nâng niu

  Bông Hồng một đóa nâng niu
  Em c̣n diễm phúc Mẹ yêu trong đời
  Chỉ cần thương mẹ mà thôi
  Không cần lựa tiếng lựa lời nghe em
  Thỉnh thoảng
  Em nên ngồi bên Mẹ
  Cầm tay Mẹ thật lâu
  Em im lặng cúi đầu
  Rồi nh́n vào mắt Mẹ
  Mẹ ơi
  Con muốn thưa Mẹ một tiếng
  Nói với Mẹ một câu
  Một câu
  Tưởng rằng b́nh thường
  Quen thuộc quá
  Xa lạ ǵ
  Mẹ sẽ bảo
  Con muốn nói ǵ
  Con cứ nói đi
  Em nắm tay Mẹ thật chặt
  Rồi nói
  Mẹ ơi, “Mẹ có biết rằng, con thương Mẹ lắm không”
  Mẹ sẽ nh́n em mỉm cười
  Và nước mắt của Mẹ sẽ ứa ra
  Em có ngạc nhiên không
  Tại sao như thế vậy cà
  Tại sao như thế vậy ta
  Bởi v́
  Mẹ thương biển rộng hải hà
  T́nh Mẹ sâu nặng bao la đất trời
  Mẹ thương tuyệt đỉnh cao vời
  T́nh Mẹ tuyệt tác không lời hết đâu
  Mẹ thương một cơi nhiệm mầu
  Luôn ghi nhớ măi trong đầu nghe em
  Em đừng cho rằng sao tôi nói quá
  Tôi không nói quá đâu
  Nếu một mai, lỡ có ǵ th́ em sẽ biết
  Thế nào cũng có một ngày
  Ngày ấy thật bất ngờ
  Không hẹn thời gian
  Không hẹn không gian
  Nhưng một khi đă tới là nó tới
  Trời chẳng cứu được
  Đất chẳng cứu được
  Chẳng có một vị thiêng liêng nào cứu được
  Huống chi y khoa, bác sĩ, y tá, thuốc thang
  Thuốc Bắc, thuốc Nam
  Hay mọi phương cách của trần gian và thế gian
  Đến lúc Mẹ đi là Mẹ phải đi
  Không từ tạ
  Không một lời
  Buông tay
  Nhắm mắt
  Vĩnh viễn
  Vĩnh biệt
  Muôn trùng
  Khi Mẹ em đă đi rồi
  Em không c̣n Mẹ nữa
  Kể từ giờ phút đó
  Ngay thời điểm hôm đó
  Em sẽ hiểu ra
  Em sẽ nhận ra
  Tôi nói chưa hết đâu
  Hỏi ai đếm được mưa ngâu
  Dù dài dù ngắn giọt châu chưa ṃn
  Hỏi ai đếm được héo hon
  Dù rơi dù rụng tâm hồn nhớ thương
  Hỏi ai đếm được nghê thường
  Bên cầu Ái Tử mờ sương cuối chiều
  Ngồi trong quán trọ cô liêu
  Mỗi khi nhớ Mẹ, chín chiều ruột đau
  Chiều này Hoa Trắng phai màu
  Chiều kia Hoa Đỏ gởi tàu trần gian
  Chiều này gợn bóng suối vàng
  Chiều kia nhớ Mẹ gởi ngàn thiên thu
  Chiều này gợn áng mây mù
  Chiều kia mây trắng lù lù không tan
  Em t́m trên cơi Thiên Đàng
  Hay t́m trên cơi Lạc Bang nhiệm mầu
  Nhưng em chẳng thấy Mẹ đâu
  Bởi không c̣n Mẹ, hết rồi nghe em!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Mẹ Cha là nhất trần gian

  Bao nhiêu sách vở viết về T́nh Mẹ
  Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
  Dù có nhiều như vũ trụ bao la
  Cũng không thể diễn tả hết được Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  Khi nhớ Mẹ, ta thầm kêu khe khẽ
  Mẹ ơi Mẹ, con nhớ Mẹ khôn nguôi
  Biển Đông dù cạn sóng ṃi
  Nhưng con không cạn một đời Mẹ Thương
  Khi nhớ Cha, ta thầm vương Núi Thái
  Sông Núi kia, hỏi mấy ải sơn khê
  Trèo trên tột đỉnh ước thề
  Băng đèo vượt dốc không hề kêu than
  Nhớ Ơn Cha, ta dọc ngang trời rộng
  Nhớ Đức Mẹ, ta bương chải sông dài
  Bông Hồng một đóa thôi cài
  Bông Trắng rơi rụng phơi đài dặm băng
  Nh́n kia, con nước lăn tăn
  Trôi đi đâu nữa cũng căn cội nguồn
  Nh́n kia, én liệng mây truông
  Ai trông cánh én tỏ tường chi ai
  Chim có Tổ, hoa cài mấy đóa
  Người có Tông, mấy cánh hoa cài
  Bông Hồng một cánh trên tay
  Bông Trắng một đóa lệ dài thiên thu
  Trong vũ trụ, có một cơi nhiệm mầu nào đó
  Ta tôn thờ Đức Mẹ tận trên cao
  Trong càn khôn, có một cơi thiêng thiêng nào đó
  Ta tôn thờ Ơn Cha tận tột cùng
  Dù cho khắp cả thỉ chung
  Cũng không chứa hết vô cùng Mẹ Cha
  Dù cho vạn thể thiên hà
  Cũng không thế sánh Mẹ Cha tuyệt vời
  Mẹ Cha là nhất trên đời
  Mẹ Cha vượt cả đất trời mênh mông
  Mẹ Cha là nhất vô song
  Mẹ Cha vượt cả sắc ḍng thời gian
  Mẹ Cha là nhất trần gian…

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Nhờ Hội Vu Lan

  Mỗi độ Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Nhớ thương một mái ấm đoàn viên
  Không sao có được từ khi ấy
  Uống cạn biết bao nhiêu nỗi niềm

  Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ nhà
  Ôi chao nhớ quá nhũn ḷng ta
  Nhũn mềm như bún đời phiêu lữ
  Quán trọ trần gian có đậm đà

  Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ quê
  Bao năm xa xứ vẫn chưa về
  Chuông chùa vang vọng khi c̣n bé
  Mấy chục năm trường tôi vẫn nghe

  Nghe, để biết rằng Mùa Hiếu Hạnh
  Cái Mùa Báo Hiếu của thiêng liêng
  Một khi đă mất th́ vô vọng
  Hoa Trắng, trắng cành, trắng vĩnh miên

  Nghe, để biết rằng Mùa Thắng Hội
  Cái Mùa cứu độ mọi âm linh
  Tôi xin kính cẩn thành tâm nhất
  Trong đó có chung Cha Mẹ ḿnh

  Nhớ xưa, chính Đức Mục Kiền Liên
  Đắc đạo chân thân thật diệu huyền
  Vận dụng thần thông không cứu nổi
  C̣n tôi phước mỏng, tội vô biên

  Chân thành đảnh lễ Đức Từ Bi
  Phật Pháp nhiệm mầu, xin chứng tri
  Cứu tế hàm linh và tất cả
  Mẹ Cha thoát khỏi mọi A Tỳ

  Nguyện cầu quy hướng Hội Vu Lan
  Hiếu Hạnh ḥa theo Ánh Đạo Vàng
  Sống trọn vẹn con hiền cháu thảo
  Từ bi thấm nhuận khắp nhân gian

  Nguyện cầu quy hướng Đạo Bồ Đề
  Đày ải lâu rồi đừng ngủ mê
  Biển khổ quay đầu là bỉ ngạn
  Đường xưa lối cũ dắt nhau về

  Nương nhờ từ Pháp Hội Vu Lan
  Pháp cổ trầm hùng đă vọng vang
  Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
  Chúng sanh thức tỉnh mọi nguy nàn

  Thầm cảm thâm ân Đức Phụ Từ
  Đàn con lạc lơng lại dễ duôi
  Lang thang lặn hụp trong ba cơi
  Đức Phật Từ Bi, mỉm miệng cười.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Hoa Hồng muôn thuở

  Hai tay ôm ấp Hoa Hồng
  Xin dâng cho Mẹ ấm nồng nghĩa ân
  C̣n Mẹ, diễm phúc vô ngần
  Thiên Đường chẳng muốn, trần gian chẳng màng
  Hoa Hồng đỏ thắm con mang
  T́nh thương của Mẹ chứa chan nhiệm mầu
  Trả đời tất cả minh châu
  Chỉ cần bên Mẹ, gục đầu ấp yêu
  Nh́n Mẹ, không cần nói nhiều
  Mà sao trời đất yêu kiều Mẹ ơi
  Ḱa trông ánh mắt Mẹ tôi
  Ngàn sao lấp lánh, trăng soi thiên hà
  Nh́n Mẹ bằng thịt bằng da
  Kim ngân ẩn hiện, châu pha đong đầy
  Con ôm diễm phúc trong tay
  Để không vụt khỏi có ngày chia xa
  Đừng có ngày ấy Mẹ nha
  Dù ai đổi cả Ta Bà cũng không
  Đừng có ngày ấy nghe hông
  Dù ai đổi cả Tiên bồng chẳng cam
  Mẹ c̣n, hơn cơi Thiên Đàng
  Huống chi cái cảnh trần gian sá ǵ
  Cuộc đời sung sướng quá đi
  Tôi xin tất cả cũng v́ Mẹ yêu
  Mẹ yêu, cần nói chi nhiều
  Nh́n Mẹ sẽ biết Mẹ yêu là ǵ
  Mẹ yêu, cần nói nhiều chi
  Ôm hai tay Mẹ, biết ǵ Mẹ Thương
  Tôi xin đổi cả vô thường
  Chỉ xin giữ lại Song Đường mà thôi
  Tôi xin đổi cả đất trời
  Chỉ xin giữ lại Mẹ tôi vô cùng
  Hai tay nâng đóa Hoa Hồng
  Hoa Hồng muôn thuở ấm ḷng Mẹ Thương.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Cánh Hoa thiên thu

  Con xin nâng đóa Hoa Hồng
  Dâng lên cho Mẹ ấm ḷng mẫu thân
  Mẹ là cao cả từ ân
  Cho con vững bước phong trần nhân gian
  Mẹ là cao quư muôn ngàn
  Cho con thước ngọc leo thang vào đời
  Hoa Hồng một đóa tuyệt vời
  Dâng lên cho Mẹ những lời Mẹ thương
  « Mẹ là hoa, Mẹ là hương
  Mẹ là nguồn cội t́nh thương nhiệm mầu »
  Mẹ là vị ngọt nếp xôi
  Vị thanh hoa bưởi, vị bồi hoa cau
  Cho con từ thuở ban đầu
  Để con vững lái con tàu nghĩa ân
  Hoa Hồng dâng tặng Mẫu thân
  Cuộc đời c̣n Mẹ phước phần nào hơn
  Mẹ là dấu ngọc điểm son
  Cho con châu thể tâm hồn trinh nguyên
  Mẹ là mầu nhiệm tay tiên
  Cho con trọn vẹn b́nh yên an lành
  Hoa Hồng một đóa tinh anh
  Xin dâng lên Mẹ ḷng thành cháu con
  Cuộc đời chẳng có ǵ hơn
  Bằng h́nh bóng Mẹ vẫn c̣n trần gian
  Con xin đánh đổi bạc vàng
  Con xin đánh đổi cả ngàn thiên thu
  Để cho c̣n Mẹ, dẫu dù
  Trời long đất lở mây mù bủa giăng
  T́nh Mẹ không thể lượng cân
  Càn khôn vũ trụ phù vân sá ǵ
  Ḷng Mẹ mà nhớ li ti
  Hư vô trùm khắp khắc ghi chưa đầy
  Nhân Mùa Hiếu Hạnh về đây
  Xin dâng lên Mẹ, Hoa này thiên thu.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com
 5. #5
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968


  Mở Trang Hiếu Hạnh
  Tuyển tập Bốn - 10 bài -
  Mùa Báo Hiếu - năm Canh Dần 2010
  Để hướng về Mùa Hiếu Hạnh Thiêng Liêng
  Để tưởng nhớ công ơn Công Đức Sinh Thành
  Để cùng nhau nhắc nhở Con Hiền Cháu Thảo
  Để đền đáp trong muôn một công đức Cha Mẹ
  Và lễ tạ Thù Ân Bốn Ơn Trọng cưu mang.
  Chúng tôi xin viết, cảm ơn quư vị đón nhận và phổ biến.
  Trân trọng,
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  01. Ước vọng Vu Lan
  02. Vin Cành Hoa Trắng
  03. Hiếu Hạnh Phật Giáo
  04. Hoa Trắng Thù Ân
  05. Nở Đóa Từ Thân
  06. Thắm tô T́nh Mẹ
  07. Công đức Phụ thân
  08. Công đức Song Đường
  09. Hoa Hồng dâng Mẹ
  10. Hiếu Hạnh đền Ơn

  Ước Vọng Vu Lan

  Mỗi Mùa Thắng Hội Vu Lan
  Ai ai cũng cảm bàng hoàng tâm tư
  Một năm man mác c̣n dư
  Đến Mùa Thắng Hội thêm như thế này
  Phải rồi Tháng Bảy mưa bay
  Gió se se lạnh nỗi này t́nh kia
  Mưa sa nhỏ giọt chia ĺa
  Công ơn Cha Mẹ hiện về giăng giăng
  Ḥa theo Tháng Bảy Mùa Trăng
  Là Mùa Hiếu Hạnh nặng oằn thâm sâu
  Ra bờ Ái Tử đầu cầu
  Lăn tăn gợn sóng vũng nâu ru hời
  Vơng đưa kẽo kẹt à ơi
  Cả h́nh bóng Mẹ một đời hiện ra
  Vọng nghe trên ải sơn hà
  Chim kêu quốc quốc gia gia canh trường
  Cấu thành h́nh bóng quê hương
  Có t́nh Phụ Tử vương vương cơ đồ
  Kệ kinh trầm bỗng Nam Mô
  Lung linh nghĩa địa cửa mồ tối om
  Ḱa Cha ḱa Mẹ chúng con
  Ḱa anh ḱa chị lon ton hiện về
  Chờ Mùa Hiếu Hạnh nằm nghe
  Rụng rơi trái chín năo nề tấm son
  Chùn sâu thẩm thấu tâm hồn
  Động lên trí năo ḷng cồn ruột đau
  Thương Mẹ th́ Mẹ c̣n đâu
  Thương Cha mấy lớp cỏ khâu xanh ŕ
  Anh em mỗi kẻ phân ly
  Ngày xa tháng vắng nói chi họ hàng
  T́nh quê một nỗi mênh mang
  T́nh non nghĩa nước lại càng lao lung
  Nhện giăng quán trọ đóng khung
  Ngẫm riêng mới thấy năo nùng nghĩa ân
  Công ơn sinh dưỡng Song Thân
  Công ơn non nước ngàn cân ngập ḷng
  Hiếu kia đền đáp sao xong
  Hạnh kia bù lấp sao mong cho cùng
  Nương Mùa Hiếu Hạnh bao dung
  Con hiền cháu thảo trĩu chùng ḷng son
  Chân thành thắp nén tâm huơng
  Dâng Mùa Hiếu Hạnh nhớ thương tôn thờ
  Chắp tay niệm tiếng Nam Mô
  Dâng Mùa Hiếu Hạnh đến giờ linh thiêng
  Chứng tri con thảo cháu hiền
  Dù cho muôn một đáp đền nghĩa ân
  Trung nguyên Tháng Bảy hằng năm
  Là Mùa Thắng Hội Vu Lan nhiệm mầu
  Dù ai ở tận nơi đâu
  Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về
  Đàn tràng mở Hội đề huề
  Cho tṛn Hiếu Hạnh nguyện thề Vu Lan.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Vin Cành Hoa Trắng

  Nh́n ai đó, đang cài bông hoa trắng
  Tôi biết rồi, anh trắng cả thiên thu
  C̣n chị và em, trắng cả mịt mù
  Cha Mẹ mất rồi, c̣n ǵ mà nói

  Cài Hoa Trắng, là bầu trời khép lại
  Là không gian đóng khung cửa yêu thương
  Là thời gian gởi vĩnh viễn vô thường
  Cha Mẹ mất rồi, là mất tất cả

  Cài Hoa Trắng, màu xanh mờ lá mạ
  Màu úa vàng, lúa chín khóc ruộng nương
  Màu thu tím, cuốn lá rụng vương vương
  Màu của những ai không c̣n Cha Mẹ

  Cài Hoa Trắng, nhiều khi ta giật ḿnh khe khẽ
  Nằm mơ ǵ mà lệ đẫm đêm qua
  Giọt lệ buồn hay giọt lệ châu pha
  Gối đă trũng biết bao lần thương Cha nhớ Mẹ

  Cài Hoa Trắng, ta ra đầu cửa bể
  Hỏi Biển Đông sao sóng vỗ mù sương
  Tiếng sóng kia không phải tiếng trùng dương
  Mà là tiếng của vô cùng nhớ Mẹ

  Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
  Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
  Ngó ngược lên chót vót cuối đỉnh đầu
  Công đức Cha vẫn nh́n chưa thấy hết

  Chứ không những chỉ đồng cao ruộng thấp
  Chứ không những chỉ manh áo chén cơm
  Vùng đất khô khan trâu kéo cơi c̣m
  Lúa mạ hao gầy cày lên sỏi đá

  Chứ không những chỉ nhà tranh gốc rạ
  Mái quê nghèo khốn khó đăi nhiêu khê
  Cho người dân tôi sống nỗi ê chề
  Thiếu trước hụt sau hai mùa mưa nắng

  Lại c̣n phải kinh qua bao thời chinh chiến
  Khói lửa tơi bời dày xéo quê hương
  Cho người dân tôi tan nát đoạn trường
  Đổ nước mắt dập vùi trong sự sống

  Mỗi bước chân đi ta mang h́nh ảnh Mẹ
  Mỗi bước chân đi, ta mang vóc dáng Cha
  Trong thâm tâm luân lưu huyết thống đậm đà
  Trong t́nh tự chứa chan t́nh Dân tộc

  Chứ không có nghĩa dành riêng con trẻ
  Không Cha không Mẹ, mới gọi mồ côi
  Dù ḿnh già cả, chết tới nơi rồi
  Nhưng nghĩ đến Tông Đường, bỗng thấy đời lạc lơng

  Áo cài Hoa Trắng
  Trắng một cành hoa
  Thức trắng đêm qua
  Nằm ru gối mộng

  Ôi Mùa Hiếu Hạnh
  Khép cửa đơn côi
  Trời đất rụng rơi
  Ngân hà ngưng đọng

  Thời gian nín thở
  Không gian lặng thinh
  Con đứng một ḿnh
  Ôm rêu Hiếu Hạnh

  Cha không lên tiếng
  Mẹ cũng xa mờ
  Con đứng trơ vơ
  Vin cành Hoa Trắng.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Hiếu Hạnh Phật Giáo

  Hiếu đạo thường t́nh trong thế gian
  Mong sao cha mẹ được b́nh an
  Dưới ḥa trên thuận và êm ấm
  Đủ mặc đủ ăn sống nhẹ nhàng

  Hiếu đạo thường t́nh của thế nhân
  Mong sao cha mẹ sống dư phần
  Giàu sang phú quư nhiều duyên phước
  Để lại đời sau cho cháu con

  Nhân tâm hiếu đạo của con người
  Hạnh phúc, sang giàu, đẹp tốt tươi
  Sung túc, dư thừa, và thọ hưởng
  Ph́ gia, vinh thế, phải hơn đời

  Mẹ Cha đắc thọ sống miên trường
  Con cháu đầy đàn cùng vấn vương
  Tráo đấu, lường đong, đăi phú quư
  Hiền lương, thiện ác, ít cân lường

  Suốt đời tận tụy kiếp nhân sinh
  Địa vị, quyền uy với lợi danh
  Tranh đoạt, gian tham và cố thủ
  Thời gian đâu nữa nói hư vinh

  Mấy chốc thoi đưa đă yếu già
  Đó là chưa kể bịnh t́nh đa
  Nghĩa trang đă lắm mồ hoang lạnh
  C̣n lấn chen nhau, căi, khóc, la

  Phật rằng, như thế mới thường t́nh
  Lục đạo, tam đồ lụy chúng sinh
  Nước mắt nhiều hơn bốn biển lớn
  Lộn nhào trong bóng dáng vô minh

  Phật rằng, ta tạm mấy lời khen
  Cháu thảo con hiền khá đáp đền
  Đă hết cuộc đời bên quán trọ
  Nhà xưa không biết cho nên quên

  Chư Thiên tuổi thọ thật không lường
  Thụ hưởng dư thừa rớt văi vương
  Phước cạn, đức khô, c̣n đọa xuống
  Huống chi nhân thế lắm tai ương

  Đạo Hiếu cao siêu, Phật tỏ bày
  Lắng nghe cho kỹ, kể từ nay
  Hành tŕ cẩn mật và truyền lại
  Kim cổ dung thông không đổi thay

  Đạo Hiếu Thế Tôn th́ khác nhiều
  Sống thời tu tập, chết tiêu diêu
  Không sa tro bụi căn nhà lửa
  Hát khúc vô sanh đỉnh nguyên siêu

  Đạo Hiếu Như Lai, Phật dạy rằng
  Quá thời Cha Mẹ được siêu thăng
  Sống thời làm phước bồi tâm đức
  Tam thế nhàn cư mới vĩnh hằng

  Đạo Hiếu của ta vô thượng thừa
  Ba đường sáu nẻo cứ ra vô
  Chúng sanh tất cả đều con một
  Đưa đến Niết Bàn, khá biết chưa

  Đó là Hiếu Hạnh tuyệt trần gian
  Thánh đức từ bi của Đạo Vàng
  Vạn loại sinh linh đều tế độ
  Liên hoa chín phẩm tọa an ban.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Hoa Trắng Thù Ân

  Bông Hoa Trắng đang cài trên chiếc áo
  Mắt rưng rưng và lệ thắm mềm môi
  Lặng nh́n thôi và không nói một lời
  Sao kỳ lạ hỡi người trong nhân thế

  Hoa Màu Trắng, là màu ǵ như thế
  Em biết rồi, nói chi nữa thêm đau
  Chị biết rồi, nói chi nữa thêm sầu
  Anh biết rồi, nói chi nữa, ân hận

  Hoa Màu Trắng, là màu của cam phận
  Đeo một lần, là gắn cả thiên thu
  Mang một lần, là gắn cả mịt mù
  Thầm cầu nguyện thiết tha Mùa Hiếu Hạnh

  Hoa Màu Trắng, là màu của câm nín
  Không c̣n Cha một tiếng để mà kêu
  Không c̣n Mẹ để nũng nịu kèo nhèo
  Đổi cả trần gian cũng không bao giờ t́m được

  Hoa Màu Trắng, là màu của bất hạnh
  Không c̣n Cha, để núp bóng Song Đường
  Không c̣n Mẹ, để tắm gội yêu thương
  Đổi cả bạc vàng cũng không bao giờ mua được

  Hoa Màu Trắng, là màu của vĩnh biệt
  Màu tạ từ, màu vĩnh viễn, màu thiên thu
  Anh, chị, và em, sẽ không có nụ cười
  Khi nh́n người ta cài Hoa Hồng Trên Áo

  Hoa Màu Trắng, chia sẻ cơn áo năo
  Chắp tay cầu Mùa Thắng Hội Vu Lan
  Cửa A Tỳ, hăy rộng mở thênh thang
  Để con hiền cháu thảo đền ơn trong muôn một

  Hoa Màu Trắng, diễn tả cho cùng tột
  Chữ nghĩa của thế gian, cho cạn hết ngôn từ
  Công Đức Sinh Thành, vẫn chỗ thiếu chỗ dư
  Cho nước mắt cứ chảy, cho hoa cài trên áo

  Hoa Màu Trắng, cho tôi xin khép lại
  Mùa Báo Hiếu về, Thắng Hội Vu Lan
  Nguyện cầu sinh linh vạn loại siêu thăng
  Trong đó có Cha Mẹ anh em, và cửu huyền Thất Tổ

  Hoặc lục thân quyến thuộc, những ai quá cố
  Đến chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn
  Hay bởi thiên tai, nạn tai, sơn hà hải địa oan vong
  Cũng được nương nhờ Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh

  Hoa Màu Trắng, cho tôi xin được gắn
  Gắn một lần, chứ không dám nữa đâu
  Bởi từ nay, và măi măi về sau
  Anh chị và em, hăy tự gắn, chứ không cần ai gắn nữa

  Kể từ đó, ta về hoang đảo nhỏ
  Khép khung trời đóng cửa tiếng Mẹ Cha
  Mỗi một năm, Mùa Báo Hiếu đi qua
  Ta lại gắn thêm một lần Hoa Trắng

  Kể từ đó, ta về căn quán trọ
  Của cuộc đời nhiễm thể kiếp phù sinh
  Nguyện pháp giới không c̣n Tam đồ, Lục đạo điêu linh
  Để nước mắt của con người, của t́nh dữ vô t́nh
  Biến thành nước Cam Lồ thanh lương giải thoát

  Đó, là ư nghĩa siêu tuyệt Vu Lan Thắng Hội cao nhất
  Đó, là ư nghĩa nêu gương Hiếu Hạnh Mục Kiền Liên
  Bao nhiêu tầng địa ngục c̣n giải cứu
  chứ đừng nói hoàng tuyền
  Và, ta sẽ sung sướng mỉm cười
  Màu Hoa Trắng là màu Thù Ân cao cả.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com

  Nở Đóa Từ Thân

  Người đời hát tiếng Mẹ Cha
  Ta đưa Cha Mẹ vào nhà Như Lai
  Người đời sắc thắm hoa cài
  Ta đưa Cha Mẹ lên đài sen thơm
  Người đời hầu hạ áo cơm
  Ta đưa Cha Mẹ thoát ṿng trầm luân
  Người đời sớm tối ân cần
  Ta đưa Cha Mẹ dự phần Thánh nhan
  Mai sau sẵn có sen vàng
  Hôm nay thấm nhuận chứa chan cam lồ
  Công Cha đức Mẹ tôn thờ
  Con hiền cháu thảo ươm mơ vẹn t́nh
  Không tranh hơn thiệt lợi ḿnh
  Lời qua tiếng lại lao linh Tông Đường
  Không màng nặng nhẹ tầm thường
  Bào ṃn nghĩa cử t́nh thương nhiệm mầu
  Khắc ghi nhớ măi trong đầu
  Xuôi thuyền mát mái một tàu Mẹ Cha
  Anh em con cháu gần xa
  Ở đâu đi nữa một nhà mà thôi
  Nhờ Cha, ta mới nên người
  Nhờ Mẹ, ta biết nụ cười yêu thương
  Nhờ Cha, thỏa chí cương thường
  Nhờ Mẹ, tắm gội sắc hương trong đời
  Càn khôn nở đóa tinh khôi
  Ngàn năm sừng sững đất trời Mẹ Cha.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Thắm tô T́nh Mẹ

  Hỡi Mẹ Hiền ơi Mẹ ở đâu
  Con đi t́m Mẹ khắp tinh cầu
  Chân trời góc biển, nh́n hoang đảo
  Núi cả lưng đèo, ngóng hố sâu

  Con đi t́m Mẹ đếm t́nh thương
  Đom đóm dơi soi khắp nẻo đường
  Thắp sáng mập mờ ch́m bóng tối
  Đêm dài tĩnh mịch phủ mùi sương

  Mẹ Hiền ơi hỡi ở nơi nào
  Vạn hữu im re chẳng xuyến xao
  Vũ trụ lặng thinh không tiếng động
  Phương trời mờ mịt gởi ngàn sao

  Chừng như có một cơi đi về
  Lặn lội đi t́m đă mỏi mê
  Đi khắp mồ hoang cùng nghĩa địa
  Lối ṃn phơi dốc đá nhiêu khê

  Bóng h́nh của Mẹ hiện đâu đây
  Đưa mắt nh́n con không chớp lay
  Hun hút thiên thu chừ bỏ ngơ
  Hư vô nắm lại chẳng đong đầy

  Tôi vẫn ươm mơ bóng Mẹ hiền
  Tinh cầu có một cơi thiêng liêng
  Tôi xin tô thắm t́nh thương Mẹ
  Trụ vũ muôn đời đẹp vĩnh nhiên.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Công đức Phụ Thân

  Công Cha núi Thái thua xa
  Trường Sơn mờ khói quan hà non xanh
  Khi nghe công đức Sinh Thành
  Ḥn chồng đá tảng loanh quanh thẹn thùng
  Ơn Cha một tiếng vô cùng
  Vô thỉ kính cẩn vô chung nghiêng ḿnh
  Gom ngàn vạn thể trung trinh
  Vẽ chưa đủ nét bóng h́nh của Cha
  Gom ngàn vạn thể thiên hà
  Cũng chưa thể sánh đậm đà Từ Nghiêm
  Con đom đóm nhỏ soi đêm
  Vẽ t́nh Phụ Tử khép thềm hư vô
  Dế mèn lưu kư tàn khô
  Vẽ t́nh Phụ Tử xô bờ rêu xanh
  Mồ hoang cây cỏ ngậm vành
  Đất kia thấu ruột trời xanh nhũn ḷng
  Ơn Cha, huyết thống tồn vong
  Cội nguồn chuyển mạch nối ḍng thiên thu
  Ơn Cha, một tiếng Nghiêm Từ
  Chất đầy vũ trụ c̣n dư Nghiêm Đường
  Ơn Cha, hằng hữu phi thường
  Băng qua bóng dáng vô thường c̣n nguyên
  Cơi nào là cơi thiêng liêng
  Gắn trên chót đỉnh hậu – tiền Ơn Cha.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Công đức Song Đường

  Nói về công đức của Song Đường
  Biển rộng trời cao không thể lường
  Núi thẳm sông sâu không thể sánh
  Không ǵ bù đắp nổi t́nh thương

  Ḷng Mẹ bao la phủ đất trời
  Thái B́nh biển sóng vỗ đầy vơi
  Tin yêu sức sống b́nh minh gội
  Con thảo cháu hiền hưởng thế thôi

  Ơn Cha cao cả nặng ngàn cân
  Núi Thái thấm đâu đừng lựa lần
  Vũ trụ càn khôn c̣n nể mặt
  Không Cha, mưa gió đổ phong trần

  Hai Đấng Song Đường tuyệt sắt son
  Cho ta thân thể có tâm hồn
  Có ḷng chan chứa ươm t́nh tự
  Ái Tử là ǵ hỡi cháu con

  Công đức Song Đường tuyệt thế thay
  Ơn Cha một tiếng phủ trời mây
  Một lời Nghĩa Mẹ tràn chung thủy
  Nhắc nhở muôn đời, không đổi thay.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Hoa Hồng dâng Mẹ

  Hoa hồng một đóa xinh xinh
  Gắn trên vành áo thắm t́nh mẫu thân
  C̣n Mẹ diễm phúc tuyệt trần
  Một ḷng hiếu thảo ân cần mến yêu
  Hoa hồng một đóa nâng niu
  Bước đi trỗi nhịp cầu kiều Mẹ thương
  Mẹ hiền ngát tỏa mùi hương
  Ươm t́nh dịu ngọt trên đường trần gian
  C̣n Mẹ hơn cả bạc vàng
  Hơn muôn phú quư hơn ngàn minh châu
  Mẹ là hằng hữu nhiệm mầu
  Cháu con tận hưởng sắc màu yêu thương
  Mẹ là vạn lư thiên hương
  Trời cao biển rộng vấn vương nghĩa t́nh
  Hoa hồng một đóa xinh xinh
  Em c̣n có mẹ bên ḿnh nghe em
  Thắp nhang khấn nguyện hàng đêm
  Đừng ai ập phủ bóng thềm hoang vu
  Chập chờn vần vũ mây mù
  Đừng ai mở cửa thiên thu vạn sầu
  Ḍng sông Ái Tử bên cầu
  Vô thường im sóng ch́m sâu xa bờ
  Hoa hồng dâng Mẹ ươm mơ…

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Hiếu Hạnh đền Ơn

  Công đức Mẹ Cha thật nhiệm mầu
  Không ǵ so sánh nổi cho đâu
  Lời ca tiếng hát c̣n trầm bỗng
  Chữ nghĩa văn chương chấm phết câu

  Sân khấu muôn phương kéo, mở màn
  Núi rừng thư viện của trần gian
  Không sao diễn hết T́nh Cha Mẹ
  Công đức sinh thành măi vọng vang

  Nhắc nhau muôn một nghĩa thù ân
  Máu chảy về tim xin dự phần
  Châu thể vo tṛn nh́n gốc cội
  Song đường nghiêm tỏa đức từ thân

  Con thảo cháu hiền hăy nhớ này
  Đây là phương cách của xưa nay
  Lắng nghe cho kỹ và ǵn giữ
  Tam thế ba đời không đổi thay

  Đáp đền chỉ có Hội Vu Lan
  Chư Phật Mười Phương đồng hỷ hoan
  Tứ Chúng một ḷng quy thiết lễ
  Mỗi Mùa Báo Hiếu tạ thù ân

  Chuông chùa thánh thoát vọng ngân vang
  Ngưỡng cửa thiền môn của Đạo Vàng
  Sống chết đôi bờ nghe sóng vỗ
  Nhiệm mầu thù thắng Hội Vu Lan

  Cửa ngục trùng trùng sẽ mở toang
  Thiên Đường rợp Ánh Đạo huy hoàng
  Sinh linh vạn loại đều nương bóng
  Thoát khỏi Tam Đồ, đáo Lạc Bang

  Khá khen nhân thế nhớ Thù Ân
  Công đức Mẹ Cha đừng lựa lần
  Khắc cốt ghi tâm và bái tạ
  Đáp đền ơn trọng nặng ngàn cân

  Ông Cha nhờ đó được siêu thăng
  C̣n Mẹ an khương chốn diễm hằng
  Tất cả hàm linh đều giải cứu
  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang 6. #6
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Location
  Góc Trời Tự Do
  Posts
  968


  Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
  Bông Hồng Hiếu Hạnh
  Mặc Giang


  Trước Phật đài Tam Bảo chứng minh. Trong bửu điện trang nghiêm thanh tịnh. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội thập phần viên măn. Mùa Báo Hiếu thiêng liêng lan tỏa khắp mười phương. Chắc chắn ba ngàn thế giới lay chuyển sáu lần rung động. Chắc chắn mười tám tầng địa ngục sẽ được mở toang. Bởi công ơn Cha Mẹ là một sự hiện hữu nhiệm mầu, t́nh thương Cha Mẹ là tất cả đất trời cao rộng, ngân hà xao xuyến, vũ trụ nao nao, trăng sao vằng vặc. Là con hiền cháu thảo, ai ai cũng lặng yên, ai ai cũng trầm lắng, để nghe trong sâu thẳm tâm hồn tiếng nói dâng lên cho Cha, dâng lên cho Mẹ trong giờ phút trang trọng này đây.

  Một bông hồng nào xin dâng lên quư Thầy ! Một bông hồng nào xin dâng lên quư Sư Cô ! Bông hồng nào cho Bác, cho Chú, cho Thím ! Bông hồng nào cho anh, cho chị, cho em ! Và xin hỏi, c̣n bông hồng nào cho tôi ?

  Chúng ta hăy đón nhận thật chân thành, thật trọn vẹn. Hạnh phúc thay cho những ai c̣n mẹ ! Diễm phúc thay cho những ai c̣n cha ! Và, chữ và, xin chia sẻ với những ai đang cài hoa trắng !

  Nh́n đóa hoa màu hồng trên áo quư vị, xin không cần nói một lời nào, mà quư vị hăy lặng yên, mỉm cười, sung sướng và sống trọn vẹn đi !

  Nh́n đóa hoa màu trắng, biết chia sẻ ǵ đây, sẽ không có một ngôn từ nào thấm cùng trong nỗi ḷng sâu lạnh, dù có lớn bao nhiêu, cũng sẽ mang cho đến trọn đời thân phận mồ côi.

  Hai chữ Mẹ Cha, chúng ta không cần nói nhiều, mà chỉ ao ước c̣n tiếng Mẹ để chúng ta thưa, c̣n tiếng Cha để chúng ta trân quư. Không cao kỳ, không trau chuốt, không phết sơn. Bởi c̣n cha mẹ là c̣n tất cả, mất cha mẹ là mất tất cả. Đức Phật từng dạy “Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế”, nghĩa là Cha Mẹ c̣n sống giống như Đức Phật đang c̣n trên thế gian này. Ca dao Việt Nam cũng nói : “C̣n cha c̣n mẹ là hơn, Không cha không mẹ như đờn đứt dây”.

  Từ xưa tới nay và măi măi đến mai sau, hai chữ Cha Mẹ, có lẽ được nói nhiều nhất và được viết nhiều nhất. Hai chữ Cha Mẹ là cội gốc của t́nh thương vô tận và suối nguồn của đạo đức bao la, đă góp phần rất lớn trong gia tài văn hóa văn học nhân loại. Hai chữ Cha Mẹ, đă làm cho sách báo, văn chương, thi phú được chồng lên cao hơn. Vào nhà sách, thư viện, ghé mắt vào những tựa đề về Mẹ, về Cha, t́nh mẫu tử, t́nh phụ tử, các nhà văn nhà thơ đă đào sâu trong tận đáy con tim và mọi góc cạnh khối óc, sẽ thấy hai chữ Cha Mẹ được diễn tả tuyệt siêu, nhưng vẫn chưa hết và đôi khi ngượng ngập ngôn từ. Không những thế, trong cung bậc Tao đàn, trên sân khấu nhạc hội, và rừng hội họa nghệ thuật cũng diễn xuất không cùng. Thời đại tin học hôm nay, những ǵ về Cha về Mẹ cỡi trên sóng điện vi tính thiên thần, kỳ ảo thêm, diễm lộng thêm.

  Ngôn từ Cha Mẹ c̣n b́nh dân hơn, gần gũi hơn, đơn sơ hơn. Tiếng vơng đưa kẽo kẹt sau hè, hay nằm trong nôi em khóc, mẹ sẽ hát sẽ ru em ngủ, chị sẽ hát sẽ ru em ngủ ! Chắc chắn nhiều khi, có những h́nh ảnh thật tội nghiệp, người Cha hay người anh khốn khổ ẵm em em cũng khóc, ru em em cũng khóc, và người cha hay người anh nh́n em bằng ánh mắt gần như van lơn mà vẫn bất lực, không biết phải làm ǵ cho em. Trong chúng ta, tôi dám quả quyết ai cũng đă hơn một lần đă làm như thế !

  Em bé “Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha”, đă biết nói hai tiếng Ba, Ba đầu đời.. “Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ”, trong ṿng tay bú mớm, em đă biết nói hai tiếng Má, Má thương yêu. Đến lúc lớn lên, trưởng thành, đi vào trường đời, đi vào xă hội, dù có làm ông nọ bà kia, hay phập phù giữa bại thành cuộc thế, dù được sống gần hay đang ở đâu xa, vẫn hỏi thăm và thưa ba thưa mẹ. Trong quán trọ vô thường một khi băng qua khúc rẽ ly tan, ḍng tử sinh đôi bờ một khi gơ nhịp đành đoạn tạ từ, ta sẽ thảng thốt kêu lên Mẹ ơi, Ba ơi, và thế là nước mắt ta ràng rụa, ḷng ta nát tan, trăng sao kia sẽ không đủ sáng giữa ṿm trời, vật chất phù du kia sẽ tả tơi theo bèo bọt. Không phải chỉ đang lúc đó, mà kể từ ngày đó trở đi, cho đến bây giờ, măi măi mai sau, mỗi khi thương cha nhớ mẹ, ta như con đom đóm lập ḷe t́m gọi bóng đêm, hay như kẻ lạc loài ṃ mẫm giữa hư vô và cúi mặt trước lâu đài phụ mẫu, nghe tiếng ḷng thổn thức.

  Trong chánh điện này đây, trước lễ đài này đây, giữa hội trường này đây, dù ai cài hoa hồng vẫn lo sợ, lo sợ ǵ mà “Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. C̣n những ai cài hoa trắng th́, chừng như tấm ḷng quư vị trống vắng không cùng, và chừng như hai con mắt của quư vị nh́n thật xa xôi. Kia ḱa, thấy chưa, không phải chừng như, mà thật sự hai con mắt quư vị đang tṛn xoe, bờ mi đă ướt lên rồi. Một cụ già, đôi vành khô vẫn c̣n đủ sức long lanh, vài cụ lớn tuổi đôi bờ khô khốc, nhưng nước ǵ đang chảy ra, gạt lệ tay lau. Người trung niên cũng lặng lẽ, trầm ngâm. Thế c̣n anh, c̣n chị, c̣n em, sao lại cúi xuống, đỏ hoe ! Cả Thầy nữa, rồi Sư Cô nữa ! Xin lỗi nghe, chúng tôi không có dám đâu, và đâu có làm ǵ ?

  Thưa quư vị. H́nh ảnh trên đây không phải chỉ có hôm nay, mà đă nhiều lần, thật nhiều lần, vào mỗi độ Trung Nguyên, mỗi Mùa Hiếu Hạnh. Ngay cả chỉ một Mùa Báo Hiếu thôi, trong quư vị sẽ có người đi dự nhiều nơi, tôi đă chứng kiến đôi mắt quư vị lại tái lập như thế. Nếu hỏi tại sao, th́ quả thật vô t́nh, một câu hỏi rất vô duyên. Nước mắt cho cha cho mẹ mà không biết chảy ra, không biết ngấn lệ, không biết vo tṛn, th́ xin lỗi, ta c̣n thua em bé và ta chưa lớn nổi làm người ?

  Trong chúng ta, ai không nằm ḷng “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, ai không từng nghe “Ḷng Mẹ bao la như biển Thái B́nh rạt rào” hay “Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một như đường mía lau”.

  “Bao nhiêu sách vở viết về Đức Mẹ
  Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
  Dù có nhiều như vũ trụ bao la
  Cũng không thể diễn tả hết được T́nh Cha Nghĩa Mẹ”

  “T́nh thương Mẹ, biển Đông thấm vào đâu
  Công đức Cha, núi Thái làm sao sánh
  Dù đem cả hằng hà sa pháp giới
  Cũng không sao đánh đổi hai chữ Song Đường
  Xin đi khắp cơi vô thường
  Soi ngàn đuốc tuệ thắp đường Từ Thân
  Xin đi khắp cơi phù vân
  Noi gương hiếu hạnh ân cần Mẹ Cha”

  Hăy h́nh dung thời Đức Phật c̣n tại thế, h́nh như đôi mắt của Ngài mà ta tôn xưng Phật nhăn, vẫn lưng tṛng khi Phụ Hoàng băng hà, vẫn rưng rưng khi đứng hầu kim quan, và trên đường di quan vẫn từng bước chân nặng trĩu. Lại một lần kia, khi cùng Tăng Đoàn đi khất thực, hỏi c̣n h́nh ảnh nào rung cảm hơn, xúc động hơn, chính Đức Phật đă :
  “Đáo bán lộ rành rành mắt thấy
  Núi xương khô bỏ đấy lâu đời
  Thế Tôn bèn vội đến nơi
  Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng”

  Ôi, cao thượng thay Đấng Thiên Nhơn chi Đạo Sư !
  Ôi, quư hóa thay Đấng tứ sanh chi Từ Phụ !
  Phải chi Ngài điều ngự nơi đây cho chúng con đănh lễ tôn thờ. Một kiếp này thôi, ân nghĩa cha mẹ, chúng con chưa trọn vẹn, nói chi đến quá khứ đa sanh phụ mẫu ! Một kiếp này thôi, bổn phận con hiền cháu thảo, chúng con mang bao nỗi đành đoạn đắng cay, th́ làm sao đền đáp công ơn cha mẹ nhiều đời.

  Phải chi Bồ Tát Mục Kiền Liên đang ở đâu đây, chúng con xin nương theo thần lực của Ngài để đi t́m khắp muôn hướng ngàn phương, đi sâu vào địa ngục dù có vô số cửa ngơ A Tỳ, chỉ cần nh́n thấy, Mẹ chúng con đang ở đâu, Ba chúng con đang ở đâu, rồi muốn làm ǵ chúng con xin nguyện tận lực hành tŕ.

  Đâu cần nói chi xa phải không thưa quư vị ? Trong cuộc đời, bao nhiêu người được sống nơi chốn quê nhà, nhưng biết bao nhiêu người phải sống tha phương bởi duyên nghiệp hay hoàn cảnh khác nhau. Chỉ mong sao được về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, được nh́n lại bàn thờ từ đường, ấp ủ dưới mái nhà tranh, bếp lửa hồng êm vợn khói, thoang thoảng hương cau, thơm thơm gạo mới. Và kia, ḍng sông Quê Ngoại, bến cũ Quê Nội, đường đất bên làng, lối ngơ đầu thôn, rẽ ngang xóm nhỏ , ruộng lúa ngô đồng, “Làng quê nghèo cuối phương trời biền biệt, Bóng thời gian không đủ sức nguôi ngoai, Vẫn đong đầy và sống măi trong tôi, Lỡ nhắm mắt ôm khối sầu muôn thuở”.

  Và kia, ai sống thị thành, phố phường đô hội, “Những lối đi chạy ngang qua đất đỏ, Những lối về chạy dọc dưới trời xanh, Những mạch máu của trái tim thành phố, Những đốt xương của thân thể châu thành, Những con đường chúng mang hồn dân tộc, Qua không gian không thay đổi danh từ, Lối cỏ mới đề huề reo ánh sáng, Khách đi về cảm thấy khác tâm tư”. Rồi được đến thăm nấm mồ của Mẹ của Ba, bên Ông Bà Nội Ngoại Tổ Tiên, lục thân quyến thuộc quá văng, để quỳ, để khóc, để thương, để nhớ, để được thắp một nén hương, mà kiếp sống xa nhà, dù đă 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay hơn nữa, nhưng vẫn xin khẳng quyết mọi vùng đất dung thân không phải là cố quận, lại càng không phải quê hương của ḿnh. Nhưng, “Khung trời quê vẫn ngậm sầu, ngh́n trùng xa cách. Cơi trời quê vẫn chôn chặt, tận đáy hồn đau”.

  Xin Cha tha cho chúng con. Xin Mẹ tha cho chúng con. Xa hơn nữa, chúng con xin tạ tội với người Cha cội nguồn của Văn Lang, xin khấu đầu với người Mẹ đầu tiên của Bách Việt, đă cho chúng con được mang ḍng giống Lạc Hồng, tóc đen da vàng máu đỏ, nhưng lại mang một mảnh hồn đau và một trái tim nhức nhối.

  Bạch quư Thầy, quư Sư Cô,
  Thưa quư vị lớn tuổi cùng toàn thể anh chị em,

  Một bông hồng đă đầy đủ chưa ? Một bông trắng đă thấm thía chưa ? Theo tôi, phải là một rừng bông hồng để dâng lên Mẹ, hay một rừng bông trắng để khóc cho Cha. Một rừng bông hồng để khơi động t́nh thương, và một rừng bông trắng để xóa tan vụn vỡ. Một rừng bông hồng để ǵn giữ nâng niu, và một rừng bông trắng để tạ từ miên viễn.

  Nguyện cầu mười phương Chư Phật chứng minh
  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ
  Nguyện cầu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên soi sáng cho chúng con
  Nguyện cầu hồn thiêng sông núi Việt Nam gia hộ cho toàn dân nước Việt.

  Và mầu nhiệm thay, thiêng liêng thay, chúng ta cùng nhắm mắt, chắp tay :
  Ba ngàn thế giới đang rung động !
  Tam đồ bát nạn đang mở toang !
  Một bông hồng biến thành vô số bông hồng để trọn vẹn mùa hiếu hạnh.
  Một bông trắng thấm sâu vô số bông trắng để kết nẻo phương đài.
  Đó mới thật sự là Bông hồng cài áo !
  Đó mới thật sự là bông trắng cưu mang !
  Đó mới thật sự là Mùa Vu Lan Thắng Hội !
  Đó mới thật sự là Giải Cứu Đảo Huyền, độ thoát hàm linh !
  Trân trọng và trân trọng nhớ ân !
  Chân thành và chân thành nhớ măi !

  Ngưỡng dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni
  Kính chào toàn thể liệt quư vị.

  Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Mùa Hiếu Hạnh 2009
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com
Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 02-12-2011, 01:57 AM
 2. Replies: 21
  Last Post: 04-04-2011, 11:05 AM
 3. Replies: 1
  Last Post: 01-11-2010, 06:10 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 14-09-2010, 05:42 AM
 5. Replies: 1
  Last Post: 05-09-2010, 02:53 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •