Nguyễn Tường Thụy
Trên mạng xă hội facebook xuất hiện một bản cam kết gây phẫn nộ trong dư luận. Người cam kết là ông Bùi Trường Cầm chủ một cơ sở fotocopy. Bản cam kết gửi cho Công an Thành phố Đà Lạt có nội dung như sau:

“Nay tôi xin cam kết, cam đoan khi có trường hợp tới photo in ấn các tài liệu có liên quan tới các vấn đề nhạy cảm chính trị, các tài liệu, văn bản có nội dung phản ánh tới Biển Đông, các vấn đề chính trị liên quan tới Trung Quốc, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lư kịp thời. Đồng thời tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ trường hợp nào khi yêu cầu photo hay in ấn ác tài liệu trên. Nếu không tuân thủ thực hiện, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật“.

Chưa đủ để khẳng định tính xác thực của bản cam kết này nhưng nó có độ khả tín khá cao v́ người kư cam kết có tên và địa chỉ cụ thể là số nhà 20A Nguyễn Chí Thanh, phường 1 Thành phố Đà Lạt.

Về h́nh thức cho thấy đây là bản cam kết in sẵn, cả ḍng chữ "Kính gửi công an Thành phố Đà Lạt" và chữ "phường 1" cũng in sẵn, người cam kết chỉ việc điền họ tên, địa chỉ vào rồi kư chứ không phải là tự viết. Tức là một cam kết ép chứ không phải là tự nguyện. Điều này nói lên tất cả các cơ sở fopocopy của phường 1 đều phải kư cam kết này và có thể các phường khác của Thành phố Đà Lạt cũng cũng làm tương tự.

Tôi đă gọi điện vào số điện thoại ghi trong bản cam kết để hỏi rơ thực hư nhiều lần nhưng không có người bắt máy.

Việc bắt chủ cơ sở fotocopy cam kết không photo in ấn các tài liệu liên quan tới Biển Đông và các vấn đề chính trị liên quan tới Trung Cộng không những vi phạm pháp luật mà c̣n làm hại cho chủ quyền của Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, đă có nhiều sự cấm đoán nhằm ngăn cản việc tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo, vạch ra dă tâm xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam như đàn áp biểu t́nh, phá các buổi tưởng niệm tử sĩ chống Trung Cộng, cấm dán biểu ngữ có nội dung chống Trung Cộng hay khẳng định chủ quyền của Việt Nam (Hoàng Sa - Trường Sa - Việt nam). Nhưng trường hợp bắt dân cam kết trên đây là rất trắng trợn, thể hiện công khai bằng văn bản.

Điều 78 Bộ luật h́nh sự: Tội phản bội Tổ quốc:

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc pḥng, chế độ xă hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam, th́ bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử h́nh.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều t́nh tiết giảm nhẹ th́ bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Bàn tay của Trung Hoa cộng sản đă len lỏi khắp nơi trên lănh thổ Đất nước. Bọn việt gian bán nước trà trộn trong chính quyền đă công khai hoạt động. Rơ ràng đây là hành vi tiếp tay, che đậy cho Trung Quốc, xâm hại đến chủ quyền của Việt Nam. Không thể yêu cầu Công an Đà Lạt v́ dân phải cam kết với họ. Yêu cầu Bộ Công an điều tra gấp, t́m ra kẻ chủ mưu để xử lư theo pháp luật. Nếu đây cũng lại là chỉ thị của Bộ Công an th́ Quốc hội phải vào cuộc, thành lập đoàn công tác điều tra vụ này.

https://www.facebook.com/notes/nguy%...43411642434750