Nhân có một người netter vừa nằm xuống , em xin tặng người ấy cuốn sách .