Page 18 of 18 FirstFirst ... 81415161718
Results 171 to 173 of 173

Thread: Cờ đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc .

 1. #171
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  551

  Знак . ВАХЗ. 60 лет. 1992 Huy hiệu "Học viện bảo vệ hóa học quân sự" .Kỷ niệm 60 năm
  https://meshok.net/item/185021251_%D...B3%D0%BE%D0%B4
  Trên là huy hiệu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập "Học viện bảo vệ hóa học quân sự" (Военная академия химической защиты viết tắt là Вахз ) cuả Liên Xô cũ. Có biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ trên hai con số năm 1932-1992. Như vậy cái học viện này đã dùng nền đỏ sao vàng làm logo trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa 8 năm.


  Участнику Экспедиции Ленинская Tham gia đoàn thám hiểm Lê Nin
  https://meshok.net/item/136657487_%D...BD%D0%B8%D0%BD
  Huy hiệu kêu gọi tham gia đoàn thám hiểm Lê-Nin (Участнику Ленинской Экспедиции) cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ. Vì thám hiểm toàn nước Nga cho nên có bản đồ cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Ngoài biểu tượng ngôi sao Bắc Đẩu bên phải tượng trưng cho sự thám hiểm. Thì biểu tượng cho lãnh thổ Liên Xô cũ không phải là búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. được đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin dùng.


  ВЛКСМ, Комсомол, Сборы Комсомольских Работников Сухопутных Войск, Армия, Волгоград, Памятник
  https://meshok.net/item/153980151_%D...33%D0%BC%D0%BC
  Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế và hình " Tượng đài Mẹ Tổ Quốc" cuả Liên Xô cũ tại thành phố Volgograd. Biểu tượng cho Liên Xô cũ trên huy hiệu này không phải là buá liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng liên quan đến "Tổ quốc" Liên Xô cũ. Tất nhiên; nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  ВПК Руководитель Huy hiệu cuả ban giám sát ngành công nghiệp quốc phòng
  https://meshok.net/item/68641890_%D0...B5%D0%BB%D1%8C
  https://meshok.net/item/68641976_%D0...B0%D0%BD%D1%82
  Trên là huy hiệu cuả ban giám sát ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô cũ (ВПК là viết tắt cuả các chử :Военно-промышленный комплекс = Công Nghiệp Quốc Phòng ). Huy hiệu có ngôi sao đỏ là loại ngôi sao Xô Viết (советская звезда) chính cuả Liên Xô cũ. Phía trên là 3 quân kỳ cuả 3 quân chủng Hải; Lục; Không quân cuả Liên Xô cũ. Quân kỳ cuả quân chủng Lục Quân Liên Xô nằm chính giữa . ĐÓ LÀ LÁ CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH. Quân đội cuả Liên Xô cũ được chính thức thành lập vào năm 1918. Như vậy cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ đã có trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam 22 năm. Hiển nhiên cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Cộng Sản Việt Nam đã rập khuôn cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú  Знак факультета сил специального назначения (разведывательно го) Huy hiệu của khoa lực lượng đặc biệt (trinh sát)
  https://meshok.net/item/176669544_%D...83%D1%81%D0%BA
  Trên là một huy hiệu cuả Liên Xô cũ của khoa huấn luyện Lực lượng đặc biệt chuyên về trinh sát của Học viện quân sự cuả thành phố Novosibirsk
  (https://meshok.net/item/194076612_%D...83%D1%81%D0%BA)
  Huy hiệu cuả Lực Lượng Đặc Biệt cuả Liên Xô cũ này có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là phù hiệu cuả Lục Quân Liên Xô. Và trước nữa; nó là một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ


  Знак За работу с армейской молодежью влксм. дво Huy hiệu cho công việc với thanh niên quân đội của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin.
  https://www.avito.ru/krasnodar/kolle...dvo_1879273161
  https://auction.ru/offer/vlksm_dalne...970043551.html
  Trên là huy hiệu cuả Liên Xô cũ thuộc đoàn thanh niên quân đội (Армейской Молодёжью) thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin (влксм.)
  Phía dưới là hình Lê-Nin trên nền đỏ. Đó chính là phù hiệu cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ.
  Trên cuống cuả nó có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Đây chính là huy hiệu cuả Đoàn Thanh Niên Quân Đội thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ


  1975 г. 3 фестиваль дружбы. ВЛКСМ. 1975. 3 lễ hội tình bạn cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga
  https://meshok.net/item/67211324_197...BD%D1%81%D0%BA
  https://meshok.net/item/54921905_%D0...90%D0%9D%D0%90
  Huy hiệu lễ hội cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga Và Bulgaria vào năm 1975. Bên Trái là Hình Lê Nin. Bên phải là hình Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Bulgary trong một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này tất nhiên là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phạ́t xuất từ Liên Xô cũ


  ВЛКСМ, Комсомол, Разведчики Военной Славы, Красный Луч, Самолет, Авиация, Школа, Образование
  Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Hướng Đạo Sinh Quân Đội. Trường Không Quân
  https://meshok.net/item/86402172_%D0...BD%D0%B8%D0%B5
  Trên là huy hiệu cuả trường (Школа, Образование) đào tạo Hướng Đạo quân đội (Разведчики Военной) cho Không Quân (СамолетАвиация) thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (ВЛКСМ, Комсомол, ).
  Trên huy hiệu, ngoài chiếc phi cơ tượng trưng cho quân chủng Không Quân cuả Liên Xô cũ. Tên địa điểm красный луч (Krasnyi Luch). Ba chử viết tắt PBC (Разведчики Военной Славы = Hướng đạo Sinh vinh quang)..Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy; biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ đã được rất nhiều đơn vị dùng tới. Trong có có thành phần Hướng đạo cho quân đội cuả Liên Xô cũ


  ВЛКСМ. Комсомол. Ленин. Горловка. 60 лет. УССР Kỷ niệm 60 năm Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin Liên Xô.
  https://meshok.net/item/29441901_%D0...A1%D0%A1%D0%A0
  Trên là huy hiệu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin (ВЛКСМ) cuả Liên Xô cũ. Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh trong con số 0. Đoàn này được thành lập từ năm 1918. Do đó; ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả đoàn này tất nhiên cũng có từ năm đó. Có nghĩa là nền đỏ sao vàng cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Lê-Nin cuả Liên Xô cũ có trước cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuả Liên Xô cũ 22 năm.


  ВЛКСМ, Комсомол, Юбилей, 55 лет, Октябрьская Революция, Революция, Ракета, Космос, Звезда, Флаг
  https://meshok.net/item/126919895_%D...BB%D0%B0%D0%B3
  Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có tên rất nhiều sự kiện để kỷ niệm 55 cái gọi là "Cách mạng tháng Mười" : Đoàn thanh niên Cộng Sản (ВЛКСМ, Комсомол), Kỷ niệm 55 năm ̣(Юбилей 55 лет), Cách mạng Tháng Mười (Октябрьская Революция), Hõa tiễn (Ракета), Không gian ( Космос), Ngôi sao (Звезда), Cờ (Флаг)
  Trong đủ thứ để kỷ niệm 55 năm đó. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Do đó; ta thấy nền đỏ sao vàng có mặt tại Liên Xô từ khi có cái gọi là "Cách Mạng tháng Mười"
  Last edited by Hiếu Thiện; 05-07-2020 at 08:05 AM.

 2. #172
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  551
  Ngày 23 tháng 2 là ngày mà Liên Xô cũ dùng làm lễ kỷ niệm với tên gọi :"Ngày bảo vệ quê Cha (Tổ quốc)" (День Защитника Отечества/Defender of the Fatherland Day). Ngày này để kỷ niệm sự thành công cuả quân đội Liên Xô cũ phản công; đẩy lùi quân Đức Quốc Xã ra khỏi lãnh thổ Liên Xô thời đệ nhị thế chiến. Các logo của ngày lễ này thường có ngôi sao Soviet màu đỏ. Nhưng đôi khi cũng có logo mang hình ảnh một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Dù rằng ngày lễ này cuả Liên Xô cũ chỉ có sau khi thế chiến 2 kết thúc. Nhưng ngôi sao Soviet đỏ hay vàng trên nền đỏ đã là những biểu tượng cuả Liên Xô cũ từ khi đảng Cộng Sản Nga nắm chính quyền từ năm 1917
  ̣(Nước Nga ngày hôm nay vẫn duy trì ngày lễ này. Và ngôi sao Soviet vàng hay đỏ cuả Cộng Sản được thay thế bằng ngôi sao ba màu trắng xanh đỏ cuả Quốc Kỳ Nga)


  23 февраля — День защитника Отечества 23 tháng 2 - Ngày bảo vệ quê Cha
  http://admferzik.ru/23-fevralya-den-...ka-otechestva/


  День Защитника Отечества Ngày kỷ niệm bảo vệ quê cha
  https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/19735


  Defender Of The Fatherland Day
  https://www.pngguru.com/free-transpa...-clipart-maekl


  Defender of the Fatherland Day
  https://www.uihere.com/free-cliparts...terial-1416909


  Defender of the Fatherland Day
  https://www.zastavki.com/eng/Holiday...-111643-25.htm


  Defender of the Fatherland Day
  https://www.pngwave.com/png-clip-art-vothv


  23 ФЕВРАЛЯ 23 tháng 2
  https://pngimage.net/23-%D1%84%D0%B5...E%D0%BD-png-2/


  Подарки на 23 февраля Quà tặng cho ngày 23 tháng 2
  https://papaitehnika.ru/lajfhaki/pod...ya-aliexpress/


  Сердечное поздравление в честь 23 февраля (Thiệp )Chúc mừng ngày 23 tháng 2
  https://kpfu.ru/isfnmk/serdechnoe-po...ya-200802.html


  День защитника Отечества Ngày bảo vệ quê cha đất tổ
  https://www.artfile.ru/b.php?i=1339900
  Last edited by Hiếu Thiện; 13-07-2020 at 05:38 AM.

 3. #173
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  551

  Tâm sự

  Để làm sáng tỏ một đề tài đã và vẫn đang tranh cãi giữa Cộng Sản và phe chống cộng về nguồn gốc cờ đỏ sao vàng. Hơn 4 năm trước tôi đã mở mục tài liệu này; và dành thời giờ tìm kiếm những hình ảnh để chứng minh nguồn gốc cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và là thũ̉y tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo lời dặn dò cuả Trần Phú. Và cũng để giải toả sai lầm cuả hầu hết những người chống cộng Hải ngoại khẳng định nguồn gốc cờ mặt trận Việt Minh là từ lá cờ cuả " Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu cuả tỉnh Phúc Kiến 1933-1934" - Gọi tắt là cờ Phúc Kiến -. Vì thực ra lá cờ này là nền xanh đỏ sao vàng cuả một số tướng lãnh Quốc Dân Đảng ly khai chứ không phải cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Cho dù cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc từ cờ đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh nhưng cũng không phải là cờ cuả :"Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu cuả tỉnh Phúc Kiến 1933-1934". Hơn nữa; nói quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam là cờ cuả mặt trận Việt Minh. Vậy chứ cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì sao ? Cộng Sản Việt Nam đang khẳng định quốc kỳ của chúng nó là cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vì tránh né cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc từ Tàu Cộng (Thật ra cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh cũng theo mẫu mực cuả Liên Xô cũ)

  Vì cũng không ngờ tìm ra khá nhiều hình ảnh. Tôi quyết định tìm đăng vào những diễn đàn "Chống cộng" loại vbulletin như diễn đàn Ý Dân này . Là loại diễn đàn mà một chủ đề có thể kéo dài cả hàng chục trang

  Và để cho dễ nhớ. Tôi chỉ dùng một username và một password

  Chuyện tìm một diễn đàn Hải Ngoại có dạng vbulletin để đăng một tài liệu dài để lật tẩy nguồn gốc lai căng cộng sản quốc tế cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam chẳng dễ dàng chút nào: Diễn đàn Phố Vui cuả Việt Báo cho đăng vài lần rồi biến mất tiêu. - Diễn đàn Đất Việt phải đăng bài trước; nếu moderator đồng ý mới cho hiển thị. Post đi post lại mấy lần không thấy Đất Việt cho xuất hiện.- Vietbest mới đăng được một lần là banned ngay; lý do là phá họai !!??- Diễn đàn Phi Dũng cuả Không Quân VNCH cho đăng vài lần rồi hủy bỏ vì lý do không chấp nhận có hình ảnh cờ đỏ sao vàng dù rằng đó là tài liệu.- Diễn đàn Trung Tâm Asia thì giam lại 1 năm. Đến thời hạn cho vô sinh hoạt thì được chỉ phép trả lời (reply) bài người khác và không cho post đính kèm tài liệu (Hình ảnh)- Diễn đàn Quê Hương Ngày Mai thì cũng không cho phép đăng bài, chỉ cho trả lời và không được đính kèm tài liệu. - Diễn đàn Người Việt Bốn Phương thì khi ghi danh, gõ user name và password thì bị chặn lại vì Invalid

  Rồi cũng vô đăng bài được ở những diễn đàn dạng vbulletin như : Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu. Vietnamexodus . Blog Việt Kiều. Hồn Nước. Vietnamese Politics Discussions. Và diễn đàn Ý Dân này (Khi đó là Vietland)
  Ngoài ra còn lập thêm một Facebbok để đăng tài liệu

  Chỉ mong tài liệu được loan truyền và nhất là tới tay các phong trào đấu tranh Dân Chủ trong nước. Chưa thấy loan truyền được bao nhiêu thì bị đánh.

  Đề mục trên diễn đàn Blog Việt Kiều một hôm bị biến mất. Rồi đến Hồn Nước. Rồi đến trang Facebook cũng biến mất. Rồi cách đây vài ngày đến phiên đề mục trên diễn đàn Vietnamese Politics Discussions cũng biến mất

  Diễn đàn Vietnamese Politics Discussions có đặc điểm là có thể điều chỉnh hình ảnh to nhỏ theo ý muốn. Có những hình to đùng nhưng mình có thể resize thành ra trung bình. Vì đó tôi thường đăng trên diễn đàn Vietnamese Politics Discussions trước. Rồi copy hình qua Ý Dân; Vietnamexodus và Thư Viện Việt Nam toàn cầu cho nhanh.

  Cho nên khi Cộng Sản đánh sập bài viết cuả tôi bên Vietnamese Politics Discussions. Thì tất cả hình ảnh cuả bên Ý Dân; Vietnamexodus và Thư viện Việt Nam Toàn Cầu cũng biến mất theo.

  ( Trang viết mới nhất cuả tôi ở đây vào ngày 07/12 là copy and paste trực tiếp hình ảnh từ online cho nên thấy có nhiều hình ảnh to đùng )

  Như vậy ; đã có một cuộc chiến vô hình giữa tôi - với một tài liệu trúng ngay tử huyệt cuả đảng Cộng Sản - Và thành phần chống chống cộng tại Hải Ngoại cuả đảng Cộng Sản Việt Nam

  Tuy buồn; nhưng tôi biết Cộng Sản Việt Nam đang sợ tài liệu cuả tôi. Tôi không dám tự hào. Nhưng tôi tin rằng đó là một tài liệu độc đáo. Ị́t người có được VÀ IT́ NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC

  Những hình ảnh để chứng minh cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Xô cũ còn có thể tìm ra thêm. Nhưng dù sao cũng đã khá nhiều. Với hiện tình này; tôi quyết định ngưng lại; không đăng tiếp. Tôi sẽ chuyển tất cả tài liệu đã đăng vô USB. Hình ảnh đã mất nhưng những link vẫn còn. Tôi sẽ cho "hiện hình" trở lại. Và tiếp tục cuộc chiến. Tôi nhất định phải cho mọi người biết cờ đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Không tìm được forum vbulletin. Tôi sẽ tóm tắt trên các Forum có dạng khác. Và học cách lập một youtube với đề tài này

  ĐỪNG SỢ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM. MÀ HÃY LÀM NHỮNG GÌ CỘNG SẢN SỢ

  Bài viết này trên Ý Dân đã có trên 58,000 người vô coi. Chắc chắn trong đó có cả những con mắt cú vọ cuả bọn phò Cộng. Tôi sẽ không bỏ cuộc. TÔI PHẢI CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT

  Bye Bye Ý Dân và chân thành cám ơn Ý Dân và các bạn đọc cuả Ý Dân
  Last edited by Hiếu Thiện; 15-07-2020 at 09:46 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

 1. Mua vàng ngân hàng... không được mang về
  By anlocdia in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-11-2011, 08:26 AM
 2. Replies: 4
  Last Post: 09-06-2011, 05:45 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •