Chỉ c̣n cách tạo dựng lại trật tự thế giới dựa trên luật pháp , đạo lư , có định chế phân xử minh bạch và trừng phạt thích đáng và hiệu quả .
Chị nghĩ điều này bọn quỉ đỏ tuân thủ à ? Câu trên chỉ dành cho NGƯỜI ; nhưng với quỉ đỏ thì sao đây ?

Hăy thử tưởng tượng sống một nơi không có chính quyền , không có cảnh sát , bị kẻ gian bóp cổ biết cầu cứu ai đây .
Câu này đã rơi vào một thành phố Mỹ , gần đây , nơi đó đa số là da đen ; họ biểu tình chửi cảnh sát , gọi cảnh sát là sát nhân . Rốt cuộc cảnh sát hầu như bỏ rơi không vào tuần tra trong đó nữa .... và hậu quả y như câu hỏi của chị !!!!

Ở sao cho vừa lòng người

Ở hẹp người cười , ở rộng người chê

Cao chê ngỏng , thấp chê lùn

Béo chê béo trục béo tròn

Gầy chê xương sống xương sườn giơ ra


Xã hội Mỹ hiện giờ chẳng khác gì xã hội VNCH vào những năm 70s . Vui hơn Tết Tàu , chỉ thành phần thứ ba và phe thiên tả là bận bịu xuống đường , ra tuyên ngôn tuyên cáo ... báo chí tha hồ khai thác, đổ dầu vào lửa ..... đắt như tôm tươi !!