Nhạc cảnh Ngày Trở VềThơ: Trích T́nh ca Ba Làng Choa
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh