Sau 5" sẽ tới buổi nói chuyện của Gs Steven Young


Kính Thưa Quư Hội Đoàn , Đ̣an Thể , Quư vi Lănh Đạo Tinh Thần,Giới Truyền

Thông Báo Chí và Quư Đồng Hương,

Trong chuyến công tác của Giáo Sư Stephen B. Young, Tổng Giám Đốc toàn cầu Caux Round Table, tại Thái Lan và Úc Đại Lợi (Mebourne và Sydney), chúng tôi có mời Giáo Sư tham dự các buổi sinh hoạt chính trị nhằm thảo luận về tình hình tại Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW trân trọng kính mời quư vị tham dự buổi nói chuyện của Giáo Sư Stephen Young với chi tiết như sau:

Ngày:Thứ Hai 7/5/2018, lúc 7 giờ tối – 9 giờ tối

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng – Bonnyrigg


Chủ Đề: Tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam và Làm thế nào để tránh khỏi sự xâm lăng của Trung Quốc.Giáo sư Stephen Young đă từng giảng dạy tại các trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ như Havard, Hamline và Minnesota. Ông cũng rất am hiểu bối cảnh chính trị của Việt Nam Cộng Hoà, cũng như t́nh h́nh Việt Nam và thế giới hiện nay. Ông đă từng hợp tác với cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy viết những bài luận về Việt Nam.


Ông rất rành tiếng Việt và sẽ diễn thuyết bằng tiếng Việt.

Trân trọng kính mời quư Đồng Hương , quư quan khách, các thân hữu, đại diện truyền thông và báo chí và giới trẻ đến tham dự đông đảo.

Sự hiện diện của quư vị là niềm vui và danh dự của chúng tôi.

Trân Trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW Chapter


* SOURCES: http://www.lyhuong.net/au/index.php/8-shcd/56-56

- https://www.youtube.com/channel/UC2C...lf_id=1&view=0