(Phg791)

Đại Lễ Tưởng Niệm QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ Và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH,

THƯ MỜI


Kính thưa quư Niên Trưởng , quư Chiến hữu và quư đồng hương Tị Nan CS vùng Bắc Cali.

Biết ơn là đặc tính của người Viêt Nam không CS.
Cuộc chiến bảo vệ Miền Nam và chính thể VNCH trước sự xâm lăng của CS Bắc Việt cuối cùng VNCH bị bức tử với sự chiến đấu ḍng dă suốt 20 năm, không những chỉ có con dân Miền Nam VN với các chiến sĩ QLVNCH mà c̣n có những chiến hữu đồng minh của 6 Quốc gia gồm : Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan và Phi Luật Tân .

Sau 43 năm, tại miền Bắc Cali nhân dịp ngày Memorial Day 2018
Chúng tôi đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính VNCH và các chiến sĩ đă hy sinh của 6 Quốc gia đồng minh có cử quân nhân đến giúp Nam Việt Nam .

Trân trọng kính mời quư Niên Trưởng quư Chiến Hữu và quư đồng hương đến tham dự đông đảo để chứng minh cho Đại diện của các Quốc gia tham chiến hiên diện trong Buổi Lễ Tưởng niêm trang trọng này thấy đươc phẩm chất của người Viêt Quốc gia luôn ghi ơn sự hy sinh của chiến sĩ và công sức các quốc gia Đồng Minh, trong công cuộc bảo vệ VNCH, tiền đồn của thế giới tự do.

Trân trọng

BS Phạm Đức Vượng
TTCSVNCH/Tây Bắc Hoa Kỳ

(Thời gian và địa điểm phía dưới -BPT-)


Kinh chuyển đến :
- CH Phạm Hữu Sơn CĐ Người Việt QG Bắc Cali
- CH Lê Đ́nh Thọ - Lê Văn Hải - LH CQN QLVNCH Bắc Cali
- CH Phan Quang Nghiệp CSQG
- CH Triệu Hà ĐPQ & NQ
- CH Phát Kiên TQLC
- CH Trần Song Nguyên BĐQ
- CH Nguyễn Cơ QC
- CH Nguyễn Thu Nguyệt NQN SJ
- CH Trương Văn Hàm TG
- CH Trần Đức Túc
- CH Lê Văn Chính
- CH Bùi Phước Ty

Trân trong kính mời đến tham dự và giúp phổ biến đến các Niên Trưởng , quư chiến hữu, thân hữu và các Hội đoàn Người Việt Quốc gia Ti Nan CS vùng Bắc California .
Thân chào
TM Ban Tổ Chưcs
BS Phạm Đức Vượng
CH Hoàng Trọng Đức

Thời gian:

CHỦ NHẬT Ngày 27 tháng 5 năm 2018, từ 10 giờ sáng đến 02 giờ chiều

Địa điểm :

VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT (Vietnamese Heritage Garden) 1499 Roberts Ave . San Jose, CA 95112

Trân trọng kính chuyển tiếp và kính mời quư NT quư CH và Đồng Hương vui ḷng đến tham dự.
Thành thật cám ơn

PHAN QUANG NGHIỆP

THÂN MỜI ACE DPQ&NQ THAM DỰ NGÀY LỄ MEMORY DAY;
ĐÍNH KÈM THIỆP MỜI.
ĐÂY LÀ BUỔI LỄ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI SAN JOSE CÓ ĐỦ CÁC ĐẠI DIỆN ĐỒNG MINH ĐĂ CHIẾN ĐẤU VỚI CHÚNG TA,TRƯỚC NĂM 1975.

TRÂN TRỌNG,
HÀ TRIỆU