THÔNG BÁO KHẨN
KÊU GỌI BIỂU T̀NH TRƯỚC TỔNG LĂNH SỰ VIỆT CỘNG TẠI SAN FRANCISCO.

Kính gửi:

Toàn thể quư đồng hương,Hội Đoàn,Tổ chức tại Miền Bắc California.

Kính thưa quư vị,
Ngày 15 tháng 6 năm 2018 là ngày mà Quốc Hội Bù nh́n của Tập Đoàn Cộng sản Bắc Việt sẽ kư thông qua Dự luật cho thuê đất lập ĐẶC KHU KINH TẾ, thời gian 99 năm, tại ba địa danh VÂN ĐỒN phía Bắc, BẮC VÂN PHONG miền Trung và ĐẢO PHÚ QUỐC miền Nam Việt Nam. Đây là một h́nh thức giao nộp quê hương cho Tầu cộng của Đảng cộng sản mà chúng cố t́nh lừa dối đồng bào bằng những danh từ hoa mỹ, nêu trên.

Sau 43 năm chung sống dưới nanh vuốt cộng sản, dân chúng đă nh́n thấy rơ những mưu mô xảo quyệt của tập đoàn thái thú địa phương của Tầu cộng, cho nên đă quyết tâm đồng ḷng vùng lên, cứu lấy quê hương. Chúa Nhật 10 tháng 6 năm 2018 là ngày TỔNG BIỂU T̀NH CỦA TOÀN DÂN TRONG NƯỚC, cũng có thế là ngày CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TRÊN QUÊ HƯƠNG.

Để đồng hành với đồng bào trong nước, chúng tôi Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California,
Khu Hội Cựu Tù nhân Chính trị,Thanh niên Cờ Vàng San Jose, Anh em thiện chí San Jose, Đại Học Chiến tranh Chính Trị, Đài Phát thanhBắc Cali, phóng viên Nghê Lữ khẩn thiết mời gọi quư đồng hương tham gia hai ngày biều t́nh sau dây :

1.- NGÀY THỨ SÁU 8 THÁNG 6 NĂM 2018. ĐỊA ĐIỂM :TRUNG TÂM CÔNG ĐỒNG VIỆT MỸ 2072 LUCRET̀A AVE SAN JOSE CA95122. THỜI GIAN : LÚC 8.30 GIỜ SÁNG ĐỂ ĐI SAN FRANCISCO  QUƯ VỊ CÓ XE VAN XIN TIẾP TAY BAN TỔ CHỨC.

2.- NGÀY THỨ BẢY 9 THÁNG 6 NĂM 2918 TỪ 6 GIỜ ĐẾN 8 GIỜ TỐI TRƯỚC TIỀN Đ̀NH T̉A THỊ CHÍNH SAN JOSE 200 E. SANTA CLARA ST SAN JOSE CA 95113.
THỜI GIAN NÀY TRÙNG HỢP VỚI THỜI GIAN BUỔI SÁNG NGÀY CHÚA NHẬT 10/6/2018: CHÚNG TA ĐỒNG HÀNH VỚI ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC, ĐỂ LÀM NÊN GIỜ LỊCH SỬ VẺ VANG CHO DÂN TỘC, CHẤM DỨT MỘT CHẾ ĐỘ BẠO TÀN, MANG LẠI TƯ DO, HẠNH PHÚC CHO TOÀN DÂN.

CHÚNG TÔI KÍNH MỜI QUƯ VỊ THAM DỰ THẬT ĐÔNG.

ĐẬU XE FREE, TRONG CHỖ ĐẬU XE CÔNG CỘNG, TRÊN ĐƯỜNG SỐ 5 GẦN NƠI BIỀU T̀NH.

San Jose ngày 5 tháng 6 năm 2018
TM.Ban Đại Diện, Chủ Tịch,

Phạm Hữu Sơn

Liên lạc :
- Phạm Hữu Sơn : 510-707-4334
- Mai Khuyên : 408-334-6101