phg923

THƯ MỜI

Kính Gởi: Quư Đại Diện Tổ Chức, Hội Đoàn,
Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Quư cơ quan truyền thông báo chí,
Quư Đồng Hương Tị Nạn Cộng Sản

Kính thưa Quư Vị,

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, theo thông lệ, có bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng sau khi Ban
Đại Diện cũ măn nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện cũ đă đáo hạn quá lâu (từ tháng 6 năm 2017) nhưng
phe nhóm Vũ Huynh Trưởng, Phạm Hữu Sơn đă cố t́nh ngăn cản, làm tŕ trệ các cố gắng của các thành viên
trong cộng đồng vận động tổ chức bầu cử. Gần đây nhóm Vũ Huynh Trưởng đă ngang ngược tuyên bố Ban
Đại Diện Cộng Đồng mới (với cơ cấu điều hành mới) do Vũ Huynh Trưởng làm chủ tịch và chia chác cho phe
nhóm các chức vụ quan trọng c̣n lại.

Chúng viện cớ đă được bầu tại Tommy Seafoods Buffet vào thứ bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018. Cái gọi là bầu cử ngày hôm đó tại Tommy Seafood Buffet chỉ là tṛ lừa bịp bẩn thỉu, rẻ tiền của đám xôi thịt tham danh,
hám lợi nghĩ ra, và tưởng rằng chúng có thể bịt mắt được đồng hương trong cộng đồng. Bản chất “cuộc họp Tommy Seafoods Buffet” của nhóm Vũ Huynh Trưởng chỉ nhằm củng cố quyền lợi cho phe đảng chúng.
Dẫu cho có tṛ hề bầu cử tại Tommy Seafoods Buffet, nó vẫn bất hợp lệ và vô giá trị bởi v́ trên danh nghĩa đó chỉ là buổi tiệc Tất Niên với số người được mời giới hạn.

Cuộc bầu cử Cộng Đồng phải được phổ biến rộng răi, với thời gian và địa điểm thuận tiện cho đại đa số đồng bào tham dự, và phải thông báo trước ngày bầu cử rất lâu cho mọi người có thể sắp xếp thời gian.

Với các tṛ lừa bịp của nhóm Vũ Huynh Trưởng, bọn chúng đă đánh mất tư cách để đại diện cộng đồng. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng loại người như Vũ Huynh Trưởng, đă khinh thường chúng ta như trẻ nít với các tṛ lừa bịp đó, liệu có thể phục vụ cho cộng đồng mà không bán rẻ chúng ta để thủ lợi riêng? Làm sao chúng ta có thể tin nhóm Vũ Huynh Trưởng không âm mưu lừa đảo cộng đồng khi bọn chúng tổ chức bầu cử?
Chúng ta những người yêu tự do, dân chủ, công b́nh cần làm sạch cộng đồng bằng cách công khai phản đối, chấm dứt ban Đại Diện Tiếm Danh Bất Hợp Lệ của Vũ Huynh Trưởng cùng đồng lơa.

Tất cả chúng ta, là những người có nhiệt tâm, đều mong muốn có được một cộng đồng vững mạnh, trong sạch, hữu hiệu, để có thể duy tŕ được Chính Nghĩa Quốc Gia, Tự Do và Dân Chủ cho Dân Tộc, để chống lại các
mưu mô phá hoại của một số người v́ quyền lợi cá nhân và phe nhóm mà làm lợi cho Cộng Sản Việt Nam.

Với các lư do trên, kính xin quư vị hăng hái vận động bạn bè cùng tham dự buổi họp V̀ CỘNG ĐỒNG tại

Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đồng Việt Mỹ, 2072 Luccretia Ave, San Jose, CA 95122
Ngày 31 tháng 3/2019 từ 12 giờ đến 3 giờ chiều,

Để bàn về đường hướng nhằm tiến tới một cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng trong sạch, minh bạch và quan trọng hơn nữa là vấn đề Ngày Quốc Hận Ba Mươi Tháng Tư tới đây.

Trân trọng,

San Jose, ngày 16 tháng 3/2019
Phan Hà, Lê Anh Thúy và một số đồng hương quan tâm tới Cộng Đồng. Số phone liên lạc: (408)565-5632


Phg924

Chúng tôi đồng kư tên dưới đây ủng hộ cho buổi họp V̀ CỘNG ĐỒNG, ngày 31/3/2019, tại Trung Tâm Văn Hoá Cộng Đồng Việt Mỹ:

Họ tên chữ kư Nơi cư ngụ Số điện thoại hay email

HUỲNH PHONG
Cựu Thành Viên Ban Giám Sát San Jose (510)707-7887