Nguồn 01 : https://thoibao.de/tong-bi-thu-chu-t...ien-kien-giang [báo Thời Báo ập nhật 7:30 PM Apr 14, 2019 giờ Saigon]

Nguồn 02: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/...at-lan-thu-75/ [Apr 14, 2019, không đề giờ, nhưng LTC theo dơi kỹ và chính xác th́ Người Việt đăng bản tin lúc được lúc 10:00 PM Apr 14, 2019 giờ Saigon]

BBCVietnamese có đưa tin lúc 9:00PM giờ Saigon nhưng bản tin vu vơ ăn theo làng dissident FB quốc nội và viết với 1 giọng văn vô duyên, chợ búa. BBCVietnamese hiện chỉ c̣n là 1 bọn như cừu như ḅ, vô hồn vô dụng.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47927496

10:30 PM Apr 14, 2019
LTC