Các đồng minh của Trump giờ đang lập danh sách những người khg trung thành với Trump để sa thải

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/...ong-thong.html


Chết mẹ! CS chuyên môn ḍ lư lịch để loại người khg trung thành, mặc dù chuyên môn họ giỏi và ḷng yêu nước có thừa.

Mấy cha cuồng Trump VN, bô bô miệng chống CS, giờ lại bầu cho đám Trump bắt chước thanh lọc trung thành kiểu CS nữa. H́ h́