(Đảng Dân Chủ đang t́m mọi cách truất phế TT. Donald Trump. Hạ viện do đảng Dân Chủ nắm đa số, Thượng Viện do đảng Cộng Hoà nắm đa số. Cho nên chuyện đàn hặc TT Trump sẽ không đi đến đâu.)

Sau đây là ư kiến của bác Nguyễn Xuân Nghĩa:

Phát Hiện Bất Ngờ Bên Đảng Dân Chủ Đi Đêm Với TRUNG QUỐC