THÔNG BÁO
V/v cờ Việt Cộng treo ở Toà Thị Chính Toronto ngày 2-9-2022

Nhận được tin nhà cầm quyền CSVN và bọn Việt gian tại địa phương sẽ treo cờ đỏ sao vàng tại cột cờ Toà Thị Chính Toronto vào ngày 2-9-2022 tức là ngày Quốc Khánh của bọn chúng.

Chúng tôi, những hội đoàn quốc gia đồng kư tên dưới đây rất quan tâm đến việc này và kêu gọi quư đồng hương cùng có mặt tại Nathan Philips Square từ 8 giờ sáng ngày 2-9-2022 nhằm:

1- Giải thích với cộng đồng địa phương và khắp nơi thế giới rằng lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng không đại diện cho tập thể người Việt tỵ nạn tại Canada nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung.

2- Chứng minh lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng ghê rợn của sự chết chóc qua các cuộc thảm sát tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

3- Xác quyết chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng duy nhất của cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới.

Trân trọng,

- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario
- Uỷ Ban Yểm Trợ PTDCQN Toronto
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa
- Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto
- Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto
- Voice Canada
- Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH Ontario
- Đảng Việt Tân Toronto

* COPY TỪ FFACEBOOK Hieu Nguyen: https://www.facebook.com/profile.php?id=10001 4508821701