Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Kính Thưa quư Hôi Đoàn, Đoàn Thể và Quư Đồng Hương,

Để tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, một người đă có công xây dựng cho một nền Đệ Nhị Cộng Ḥa, trên nền tảng thịnh vượng và phú cường từ năm 1967 đến năm 1975. Một vị lănh tụ đă quyết tâm chống Cộng bảo vệ toàn vẹn lănh thổ cũa miền nam Việt Nam.

Người mà đế lại một câu nói để đời và đi vào ḷng dân: “Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói, mà hăy nh́n những ǵ Cộng sản làm”

Với mục đích duy tŕ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và để cho giới trẻ tại Hải Ngoại biết vể cái hay cái đẹp của nền Đệ Nhị Cộng Ḥa cũng như hiểu được những khó khăn và thử thách trên con đường bảo vệ tự do và ḥa b́nh của đất nước.

Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW sẽ tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu với chi tiết như sau:

Ngày: Chủ Nhật, 25/09/2022

Giờ: 2 giờ chiều.

Địa Điểm: TTSHCĐ – 8 Bibbys Place, Bonnyrigg. NSW 2177


Kính mời quư đồng hương đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện của quư vị sẽ cũng cố thêm t́nh đoàn kết và sự nhớ ơn của cộng đồng Việt Nam đến một vị tổng thống đă có công với đất nước.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn,
Chủ Tịch CĐNVTD/NSW.

* SOURCE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085119684681