Hoan nghênh Luật Sư Vơ Minh Cương, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà Úc Châu rất Quân Tử, đàng hoàng biết nhận sai sót.Video dưới đây sau 15 phút, Ông Phong nói về vụ bầu cử liên bang của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Úc Châu & sau đó xảy ra chuyện "đảo chánh"...


* SOURCE: https://www.youtube.com/watch?v=MtD0...P0u8tFtoSzTwjw