39-Trích Đoạn Bài Thơ: TAN VỠ
Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Bởi những ngọt ngào quyện bóng ta
Từ thời bé bỏng khéo lân la
Cận kề khoe kể, đầy thân ái
Những chúa nhật về Anh ghé qua

Lúc trăng vừa độ tuổi tṛn ngôi
Đă kết ảnh h́nh đậm nét tươi
Đến chuỗi thời gian duyên đẩy tới
Hương ḷng ngợp toả, thắm vành môi

Đượm ngát tơ vương, ấm áp ḷng
Muôn phần hoa nở dưới vầng đông
Em yêu tôi lắm, tôi thừa hiểu
V́ cớ làm sao lại lấy chồng?...

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Từ khóa)