Con két phản động & Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 37, 2022 tại New York với chủ đề Vua Hùng Dựng Nước.* SOURCE: https://www.youtube.com/@VIETVnetwork/videos

Con két phản động - Short story by NS Nam Loc
* SOURCE: https://www.youtube.com/channel/UCyr...oZU0XoGrhsNpNA